Självklar omledning?

Sedan några dagar har det sett ut så här på cykelautostradan i Allén, mitt i centrala Göteborg. Ja, cykelautostrada är Trafikkontorets egen benämning.

Avstängd cykelbana över Avenyn

Södra cykelbanan längs Nya Allén i korsningen med Avenyn är helt avspärrad.

Bom stopp kan man säga. Inga skyltar talar om hur cyklisterna ska ta sig förbi den abrupta avspärrningen. Men behövs det? Jag tycker inte att man behöver skylta om det är självklart ändå. Men alla som jag såg passera spårarbetet cyklade eller ledde ut cykeln i den trefiliga, enkelriktade och tungt trafikerade Nya Allén. Så skulle jag säkert också ha gjort. Men var det verkligen så entreprenören hade tänkt?

Jag såg två orangeklädda personer luta sig över staketet och diskutera arbetet. Det stod Göteborgs Spårvägar på deras ryggar. Jag frågade dem hur det var tänkt att cyklister skulle ta sig förbi detta hinder.

Avenyns spårarbete

De två personerna med orange Spårvägsoveraller vid avspärrningen för spårarbetet.

– Enkelt! Man korsar ju bara Nya Allén precis här intill så kan man ta sig över Avenyn på andra sidan istället, var innebörden i det svar jag fick.

Ja, det lät ju enkelt. Varför gjorde inga cyklister så? Ett skäl är förstås att man skulle behöva passera tre rödljus istället för ett om man tar en sådan omväg. Eller möjligen bara två. Den som känner stan vet att det finns en gc-bana även utefter andra sidan, så man skulle kanske inte behöva ta sig tillbaka till den ursprungliga banan igen. Det beror lite på vart man ska sedan. Men låt oss studera passagerna lite närmare från bägge hållen.

Att passera åt öster
Den första cykelpassagen som spårvägaren hänvisade till är bara avsedd för trafik åt motsatt håll. Korsningen är ljusreglerad, men i den utpekade riktningen finns inget ljus eftersom man inte ska cykla åt det hållet.

Västra cykelpassagen är enkelriktad

Första passagen med vita ”sockerbitar” över Nya Allén saknar ljussignal från vårt håll. Den är enkelriktad!

– Är det inte bara att titta på gångsignalen då, kan man fråga sig.

Nej, det vore en chansning. Cykel- och gångsignaler är långt ifrån alltid synkrona. Polisen älskar att sätta dit cyklister som kör vid grön gubbe när cykelsignalen visar rött. Och härifrån ser man inte cykelsignalen. Den kan mycket väl visa rött för de trafikanter som passagen är avsedd för, även när det är grön gubbe.

Hade det funnits en synlig bilsignal, skulle vi följa den. Men det finns ingen, dels för att vi befinner oss på fel sida om Avenyns körbana, och dels för att körbanan bara rymmer kollektivfiler och därför bara har kollektivtrafiksignaler.

– Men man får väl cykla på övergångsställen?

Ja, åtminstone på övergångsställen som inte är ljusreglerade och som saknar intilliggande cykelpassage eller överfart. Hur det är annars vet jag inte. Jag ska försöka ta reda på det. Det enda som säkert är ok på denna plats är att leda cykeln på övergångsstället vid grön gubbe. På andra sidan finns en dubbelriktad cykelpassage över Avenyn, men på den tredje passagen får man samma problem en gång till. Där finns också en cykelpassage som bara är avsedd för trafik åt andra hållet. Ska man åt öster och är noga med paragraferna känner man sig verkligen som kärringen mot strömmen.

För de cyklister som inte kommer från väster enligt den gröna pilen, utan från norr rakt emot kameran i bilden ovan, blir det ganska dumt. De har just kommit över cykelpassagen åt rätt håll när de upptäcker att deras fortsatta färd är avskuren. Ska de då vända helt om på en femöring och försöka ta sig tillbaks igen samma väg de kom ifrån? Någon förvarning finns inte för dem, och med hektisk biltrafik som försöker hinna förbi trots att det just blev rött gör cyklister klokt i att rikta all sin uppmärksamhet mot biltrafiken när de ska ut i körbanan istället för att spana efter överraskningar längre bort.

Att passera åt väster
Om man istället kommer från öster eller söder och vill vidare åt väster, går bägge cykelpassagerna över Nya Allén åt rätt håll. Nu är man kärring med strömmen så att säga. Men den första passagen är bara avsedd för vidare färd rakt fram längs Avenyn. Ska man ta av åt vänster, får man först göra en extra högersväng och sedan en brant u-sväng för att komma till vänteläget för nästa ljussignal. Man gör en form av den s.k. ”stora svängen”, som i detta fall blir jättestor!

Jättestora svängen över Avenyn

Första passagen över Avenyn är bara avsedd för vidare färd rakt fram. Heldragen pil visar den ovan beskrivna ”jättestora svängen”. Streckad pil visar den luriga ”lilla svängen”.

– Men kan man inte göra ”lilla svängen” för att slippa den värsta svängfesten?

Jo, det är en möjlighet. Men NTF skriver varnandeEftersom den lilla vänstersvängen kan vara mycket riskfylld, rekommenderas den endast för erfarna cyklister och mopedförare”. Och jag vet att Trafikkontoret krånglade till utformningen av Avenyns motsatta cykelriktning just här för att hindra cyklister att göra lilla svängen över spårvagnsspåren. Vi befinner oss på en raka mitt emellan två hållplatser, så här brukar spårvagnarnas fart vara som allra högst.

Funderingar
Som ni kanske anar, tycker jag inte att denna omledning var fullt så självklar för cyklister som den orange spårvägaren hävdade. Det hade nog krävts en del genomtänkta anvisningar också. Och då menar jag inte bara lite pliktskyldiga pilar hit och dit. På Bohusgatan har det ända sedan maj 2013 funnits en stor anvisning att cyklister ska svänga av och cykla en väg som så småningom visar sig leda hela vägen bakom polishuset och ända bort till Ullevigatan. Skylten finns fortfarande kvar. Att den egentligen bara rör dem som tänkt använda Skånegatans västra cykelbana mot norr anges inte. Det kan man inte heller se själv, eftersom anvisningen står så långt före Skånegatan så att skylten är enda beslutsunderlaget. De som hade tänkt svänga höger framme vid Skånegatan blir aningslöst lurade in på en otrolig omväg.

Nej, man måste ge ett vettigt beslutsunderlag så att cyklister från olika håll och med olika destinationer får överblick och inser hur just de ska göra. Ibland är det kanske självklart, men så icke här i Allén – såvida inte den gena väg som alla cyklisterna faktiskt tar på mina bilder är den önskade. Jag skulle som sagt själv ha valt den vägen och är på sätt och vis glad för att inga skyltar tvingar mig till långa och krångliga omvägar.

Trafikkontoret annonserade avstängning av biltrafiken i Nya Allén från lördag 18 oktober kl. 18.00 till måndag morgon 20 oktober kl. 04.00 för de pågående upprustningsarbetena av spårvagnsspåren på Avenyn. Jag tycker att det var hänsynsfullt mot bilisterna att koncentrera ingreppet i deras körbana till en så kort tid, och dessutom göra det helt utanför normal restid.

Om den nya cykelplanen går igenom skulle man i en kommande liknande situation förmodligen ha inkluderat cykelpassagen i samma omsorg. Kanske kompenserar man t.o.m. för gamla synder och spärrar av körbanan utan krus men håller cykelbanan farbar in i det sista. Det vore väl nå’t! Nej, skämt åsido, sådan negativ behandling önskar jag inga bilister, och jag hoppas att de inte heller önskar några cyklister det. Men än så länge råder cykelplanen från 1999, och den ser på cyklister med betydligt smalare ögon.

I annonsen står även att ”gång- och cykeltrafik påverkas inte”. Jag undrar vad det betyder. Har entreprenören spärrat av cykelbanan i strid med Trafikkontorets anvisningar? Nå, på måndag kl. 04.00 får vi väl ändå hoppas att vår cykelautostrada åter får göra skäl för sitt namn.

Tillägg 20/10: Körbanan fixades blixtsnabbt
På måndagen visade Nya Alléns körbana stolt upp sin nya asfalt. De flesta bilisterna som ilade förbi på sina vardagliga resor hade förmodligen ingen aning om den insatsstyrka som i en minutiöst planerad raid brutit upp hela gatan, rustat upp spåret och sedan lagt ny asfalt, allt detta under några hektiska helgtimmar. Jag beundrar verkligen deras effektivitet.

Synd bara att cykelpassagen som legat uppbruten och väntat i typ en vecka inte fick ny asfalt nu när maskiner, material och kunnande ändå var på plats och spårvagnarna höll sig därifrån en stund. Jag förstår faktiskt inte vad man väntar på.

Avenyns spårarbete

Ny asfalt på körbanan men samma gamla gapande grop för cyklarna. Gränsen mellan prioriterad och negligerad trafik är demonstrativt skarp.

Åsa Meister skulle alltså få rätt i sina onda aningar på Facebook i söndags: ”Någon som vågar tro avspärrningarna är borta imorgon bitti?”. Ändå hade det räckt med att lägga en sträng just där gc-trafiken behöver passera. Vilken dag entreprenören behagar fixa resten av sträckan spelar ingen roll för oss trafikanter.

Observera att det nu kommit upp ett kravallstaket till vänster där cykelbanan är avskuren. Där sitter en orange skylt som hänvisar både cyklister och gående, fast inte bortåt i bild över Nya Allén som jag blev hänvisad i fredags, utan åt rakt motsatt håll. Då måste man antingen cykla bland flockar av snabba bilar och bussar i tre filer längs Parkgatan, något som jag tror ytterst få vågar. Eller så får man fortsätta uppåt längs Avenyn. Nästa tvärgata är enkelriktad åt fel håll och cyklister kommer ändå inte vidare den vägen. Det är först vid Valand som man kan svänga och så småningom via Heden cykla tillbaks till fortsättningen på den avskurna cykelbanan. Det blir en omväg på lite drygt en halv kilometer. Jag vet inte vad entreprenören menar med sin enda pil på kravallstaketet. Det är inte underligt att alla cyklister fortsätter att ta genaste vägen – några få meter längs den nu splitter nya körbanan.

Jag har bett Göteborgs Spårvägar om en kommentar, dels av den man jag talade med vid staketet, men framför allt av den som utformat trafikanordningsplanen (TA-planen) för ingreppet. Först då får vi veta hur omledningen av cyklister och gående egentligen var tänkt.

Tillägg 21/10: Hur det kan vara tänkt
Nu kanske jag förstår hur det är tänkt. Cyklisterna gör nog helt enligt plan när de tar sig förbi närmaste vägen via Nya Alléns körbana. Men bara de som cyklar åt väster eftersom bilvägen är enkelriktad. De som cyklar åt öster får göra motsvarande grej på Parkgatan, 40 m längre bort istället. Det måste vara därför det finns en orange hänvisningspil bara för dem.

Jag provade att cykla ett helt varv runt på detta sätt och använde ”lilla svängen” i gatornas vänsterfil så fort jag fick grönt. Det kom så många spårvagnar och bussar så att korsande trafik nästan hann få grönt igen innan jag kom över spåren. Men det gick, och det var ingen nämnvärd omväg.

Klart besked får vi först när trafikanordningsplaneraren ger sitt svar. Då återkommer jag.

Tillägg 24/10: Cykelpassagen öppnad
Torsdag den 23 okt öppnades åter cykelpassagen.

Cykelpassagen över Avenyn öoppnad igen

Cykelpassagen över Avenyn åter öppnad. Några av staketen från den tidigare avspärrningen skymtar nu t.v. bakom träden. Jag visar en bild utan cyklister bara för att banorna ska synas tydligare.

En dag senare, fredag den 24 okt, var även chikanerna ställda åt sidan så att cyklister slapp åka slalom och faktiskt kunde mötas igen. Varför de inte togs bort med en gång vet jag inte. Trafikanordningsplaneraren har ännu inte hunnit höra av sig, men det kommer väl.

Tillägg 6/11: Entreprenören svarar
Göteborgs Spårvägars kundservice meddelade igår att avdelning Banteknik har förståelse för att cyklisterna kunde bli förvirrade av den oskyltade avstängningen, att man tagit del av min artikel och satt upp skyltar. De refererar till mitt tillägg den 21/10 på ett sätt så att jag tror att den tolkning jag ger där var riktig. TK har levererat TA-planen och Göteborgs Spårvägar har följt den. De föreslår att jag kontaktar TK om jag vill se TA-planen och tror att det inte ska möta några hinder. Prioriteringen för olika trafikslag berördes inte.

Tillägg 11/11: Nu har det ordnats en passage!
Se  Tack för cykelgluggen!

Det här inlägget postades i Besked, Förslag, Omledningar, Vägarbete. Bokmärk permalänken.

2 svar på Självklar omledning?

 1. AS skriver:

  Är det någon som kan förklara, varför trafiken förbi storan rakt fram längs Avenyen leds till vänster om trafiken, som skall svänga höger? Varför ligger inte cykelbanan till vänster om denna trafik?

  • admin skriver:

   Bilar från Kungsportsplatsen måste svänga höger i Allén. Jag cyklar där dagligen och ska liksom de allra flesta av cyklisterna istället fortsätta rakt fram uppför Avenyn. Visst är det knöligt att alla måste korsa varandras väg just i korsningen under den korta tid det är grönt.

   Om det går, tar jag mig istället igenom den stillastående bilkön strax före trafikljuset så vi redan är färdigsorterade när det blir grönt. Då kan vi köra samtidigt utan att låsa varandra i korsningen. Men utformarna har inte gjort det lätt. Dels är det väldigt smalt i bilfilen, dels har bilar mycket kortare grönperiod än cykelpassagen, så i många fall är cykelpassagen fördelaktig för cyklisterna trots att den skapar sådana låsningar för de stackars bilisterna.

   Jag har uppfattat att anledningen är att man vill hindra cyklister från att göra lilla svängen, dvs svänga ut i spårvagnsspåren om de vill svänga vänster. Det anses för farligt när det kommer snabba spårvagnar och bussar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *