En cykelglipa i Laleh-kön

Laleh hade utsåld konsert i Trädgårdsföreningen i fredags. Kön till grindarna gick rätt igenom Södra Vägens cykelbana. Det var intressant att se den väldigt smala glipan för cyklister som kön upprätthöll.

Cykelglipan gapar tom

Kön från Bältesspännarparken till grindarna, med en ytterst smal glipa för cyklister.

Cyklisten kör in i cykelglipan

En cyklist kör in i glipan . . .

Cyklisten kom igenom glipan

. . . och kommer igenom.

Ingen vill förstås halka efter i kön. Då går man hellre fram och lämnar en glipa bakom sig. Men om alla gör så blir det ingen glipa. Något fick kön att hålla en minimal glipa öppen, fast naturligtvis på den högra ”bakre” delen av cykelbanan.

Då och då kom det korsande trafik – cyklister eller gående – som behövde komma igenom. Och eftersom kön stod still var det alltid samma människor som behövde ge plats. De tränades helt enkelt i att se problemet och bidra till en lösning.

Och tack Laleh för en fantastisk konsert fylld av djupa och starka tankar som laddar oss med framtidshopp! I trafiken kan vi ju alltid suga på din uppmaning ”Don’t compare the worst in them with the best in You”.

Publicerat i Beteende | Lämna en kommentar

Skeppsbrons cykelhänsyn?

GP skrev den 3 juni om Skeppsbrons utveckling och hur Göteborg arbetar med den. Trots att det är ett av de viktigaste pendlingscykelstråken nämner projektchefen inte ordet cykel. Utvecklingen blir väl inte ännu en cykelavveckling som vid Stenpiren strax intill?

Cykeln nämns inte
I GP:s artikel berättar Rune Arnesen, projektchef på Älvstranden utveckling om Skeppsbron-projektet. Ordet cykel nämns inte. Och inget av det som sägs visar att cykeln finns med på kartan. Det som nämns är att Skeppsbron ska bli en levande plats för alla göteborgare, en ny mötesplats som pulserar av liv. Allt som görs syftar dit. Det kommer att byggas 450 lägenheter. Älvstranden utveckling styr hur bottenvåningarna används. Kanske ett nytt restaurangdistrikt, funderar man.

Cykeln nämns som sagt inte. Däremot nämns bilen – i form av ett nytt stort underjordiskt garage. Och den som varit vid Stenpiren vet att där dominerar kollektivtrafiken totalt.

Bilar och kollektivtrafik blockerar stan

En massa bilar och stora kollektivtrafikfordon gör inte alltid en stad välkomnande. Tänk om vi byggde staden så att fler ville cykla istället! Vissa städer gör så. Blir Göteborg en av dem?

Från småstad till nära storstad
Göteborgs Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025 inleder sin sammanfattning på sid 9 med konstaterandet:

Utgångspunkten, att Göteborg är på väg från en stor småstad till en nära storstad, innebär att staden förtätas och att fler målpunkter kommer att ligga inom gång- och cykelavstånd. I en nära storstad ska det vara snabbt, enkelt och säkert att cykla.

I en storstad måste man ta hänsyn till att trafik inte alltid är lokal, utan att man måste kunna passera ett område för att kunna ta sig mellan hem och arbete eller vilka målpunkter man kan ha i sin vardag. Speciellt viktigt är det att ordna så att det är lätt att välja något av de trafiksätt som staden vill gynna. Det är ju så man kan gynna dem. Och i en nära storstad är cykeln ett fantastiskt lämpligt trafiksätt.

Kommunen kräver stor cykelhänsyn
Nedan beskrivs tre viktiga saker för Göteborgs, pendlandets, hälsans och miljöns framtid. Jag hittar tyvärr inga spår av dessa av staden uttalade strävanden i artikeln, men hoppas innerligt att de finns med på kartan och att projektet har gett dem en seriös behandling. Den märktes inte i GP-artikeln. Kanske togs den upp i intervjun men redigerades sedan bort. Hur som helst behöver behandlingen av genomfarts-cykelbanan synliggöras.

1. Göteborg fredade stomcykelnätet 2007
Två långa s.k. stomcykelbanor för pendling inrättades med villkorat miljonbidrag från Naturvårdsverket. En av dem går längs älvstranden förbi Skeppsbron. I Göteborgs Trafiknämnds möte 2007-01-26 beslutades:

– att förändringar på stomcykelnätet som innebär tillkommande konfliktpunkter mellan cyklister och andra trafikanter måste motiveras särskilt för att få genomföras.
(§ 16, dnr 2580/06 om stomcykelnät)

2. Göteborg vill tredubbla cyklandet
Cykelprogrammet annonserar sina två huvudmål på sid 9:

MÅL:
– 2025 har antalet cykelresor tredubblats.
– 2025 tycker tre av fyra göteborgare att Göteborg är en cykelvänlig stad.

Det går naturligtvis inte om man blockerar, tränger ihop, kringelikrokar och oframkomliggör cyklandet längs de viktiga stråken. Motsatsen är nödvändig om Göteborg ska lyckas. Det inser Göteborg mycket väl. Trafikdirektören visar det exempelvis i sitt förord på sid 3 till cykelprogrammet:

Trots dessa kvaliteter har cykeln haft en undanskymd roll i Göteborgs trafiksystem. Men nu är det slut med det.

3. En pendlingscykelled är utpekad här
Cykelprogrammet anger tydliga funktionskrav på pendlingscykelnätet på sid 37. Och på sid 40 finns kartor där man ser översiktligt var lederna går. En viktig pendlingscykelled är den tidigare statssubventionerade stomcykelbanan längs södra älvstranden som går förbi Skeppsbron. Här ska man alltså kunna cykla i 30 km/tim och köra om varandra – i bägge riktningarna samtidigt – oavsett cykelvolymer. Genhetsfaktorn ska vara lägre än 1,25. Det ställer naturligtvis krav på stadsplaneringen.

En 200 m lång del av denna snabba led har vid Stenpiren omvandlats till gångfartsområde. Den har skyltats cykelbana upphör, så före måste man numera sakta in, genom området ska man framföra cykeln i gångfart och efteråt får man börja accelerera så att man kommer upp till sin pendlingscykelfart igen. Vad innebär denna strypning för krav på framkomlighet på resten av leden för att den fortfarande ska kunna klara kravet på medelhastighet för pendelnät?

Förmodligen vet Rune Arnesen det, eftersom han i artikeln berättar att man gjort ett antal flödesstudier för att försöka få ett grepp om hur folk kommer att röra sig i området. Jag hoppas att man i dessa studier varit medveten om Göteborgs funktionskrav på pendlingscykelnätet, den högsta klassens cykelnät, den klass som denna led tillhör.

Frågor till Rune Arnesen
Jag vill att Rune Arnesen, projektchefen på det kommunala bolaget Älvstranden utveckling, förklarar hur projektet kommer att hantera pendlingscykelstråket genom Skeppsbron och hur man applicerar cykelprogrammet i detta område. Speciellt vill jag att han kommenterar mina tre punkter:

  1. Göteborg fredade stomcykelnätet 2007. Tillkommer några konfliktpunkter eller andra begränsningar på cykelleden genom Skeppsbron? Är det i så fall avstämt mot TN § 16, dnr 2580/06 enligt ovan?
  2. Göteborg vill tredubbla cyklandet. Kommer cykelleden genom Skeppsbron att byggas för tredubblad trafik?
  3. En pendlingscykelled är utpekad här. Kommer cykelleden genom Skeppsbron att vara en fullvärdig pendlingscykelbana enligt cykelprogram 2015-2025?

Jag kommer att återge hans svar här när jag får det. Men innan jag ber honom svara, vill jag ha lite remissreaktioner från er så att jag kan göra förbättringar i denna text. Så välkomna att kommentera!

Svaret som jag INTE vill ha
Vad som helst men inte detta:

NIMBY – Not In My Backyard! Cykla kan ni väl göra någon annanstans där människor inte vill vara. Ni rubbar våra cirklar. Vi vill ha flanörer, kollektivtrafik och bilparkeringar, inte en massa cyklister som stör oss andra genom att hasta förbi till sina jobb. De tar för mycket plats och inkräktar på stadsutvecklarnas frihet. Stadsutvecklingen blir mycket lättare om vi kan tänka bort alla cyklister som nödvändigtvis måste köra fortare än gångfart. Och det gäller i varje enskilt område som vi kommer att arbeta med.

Jag återkommer om vilket svar jag verkligen får när jag skickat frågan.

Tillägg 6/6: Några justeringar
Jag har fått många uppmuntringar här och i min tråd i Facebookgruppen ”Cykla i Göteborg”, men också några synpunkter som jag försökt arbeta in. Tack för all respons hittills!

För att det inte ska framstå som att jag påstår att projektet negligerat genomfartstrafiken med cykel har jag förtydligat i avsnitt ”Kommunen kräver stor cykelhänsyn”.

Jag har också uppmanats bli mer specifik i mina frågor. Jag har därför förtydligat fråga 1, 2 och 3 i avsnitt ”Frågor till Rune Arnesen”.

Dessutom har jag petat in en liten mening till i bildtexten. Jag är öppen för ytterligare synpunkter tills i morgon kväll. Då är det nog dags att ställa frågorna.

Tillägg 7/6: Frågorna skickade
Jag har nu skickat mina tre frågor till Rune Arnesen på projekt Skeppsbron och bett om svar som jag kan publicera här.

Tillägg 29/6: Påminnelse till Älvstranden Utveckling AB
Jag har ännu inte fått något svar, så jag skickade frågorna igen och bad om ett mänskligt livstecken från dem.

(Älvstranden Utveckling AB svarade 30/6 att de påmint Rune Arnesen)

Tillägg 10/10: Ny påminnelse till Älvstranden Utveckling AB
Den utlovade påminnelsen till Rune Arnesen har ännu inte gett resultat. Jag påminde igen.

Publicerat i Cykelplan 2025, Väntar på besked | 8 kommentarer

Bilars respekt för cykelbanor

En del bilförare använder cykelbanan som om den var deras VIP-parkering. Troligen har de en reflexmässig förklaring till varför just de faktiskt måste stå just där. Men förblindas inte! Det finns många som visar tydlig respekt också.

Bilar och cykelbanor

Klassisk situation: Jag ska bara … Bilen stod här rätt länge. Föraren gjorde sig ingen brådska. Jag såg att någon t.o.m. hade satt en protestlapp på vindrutan. Södra Vägen helt nyligen i riktning mot Korsvägen i Göteborg.

Bilar och cykelbanor

Samma plats. Det finns tre möjligheter: stå olagligt på en av körbanans två filer, stå olagligt över precis hela cykelbanan eller stå lagligt runt hörnet och gå 100 meter. I just detta fall uppmuntrar p-vakten med hjälp av en lapp föraren att göra ett annat val nästa gång.

CityCat-sopare, bild från video

Samma plats igen. När jag cyklar till jobbet ser jag med jämna mellanrum ett arbetsfordon från kommunen som ställer sig på cykelbanan medan chauffören går in och köar för att köpa sig en frukostbaguette. Just denna bild är från en video jag tog förra sommaren. Han kommer alltid från stan i körbanan, men slår på saftblandare och kör upp på cykelbanan i början på detta kvarter, dock utan att utföra arbete. Sopskivorna förblir stilla och uppdragna. Efter inköpet kör han vidare på cykelbanan kvarteret ut, u-svänger oftast på övergångsstället precis före Korsvägen, stänger av saftblandaren och kör sedan tillbaka på Södra Vägens körbana. Någon gång har han faktiskt sopat lite pliktskyldigt några få metrar direkt efter inköpet. Ibland är det en annan variant av arbetsfordon, men rutinen är densamma – låtsas jobba för att ursäkta att fordonet blockerar cykelbanan.
Det är uppenbart att föraren förstår.

Bilar och cykelbanor

Och samma plats än en gång. Här är en som tillfälligt stannat bilen i en av de två bilfilerna istället. Både han och de fyra barnvagnsförarna längre bort valde vänligt nog att lämna cykelbanan fri. Ingen cykel syns just nu, men jag själv passerade precis, och inom 20 sekunder kan en klunga hempendlande cyklister rulla förbi efter att ha fått grönt i korsningen längre bort.

Bilar och cykelbanor

Sämsta tänkbara val av p-plats – mitt på Avenyns övergångsställe över Vasagatans cykelbana. I bildens nedre vänstra hörn finns en fri yta där bilen inte hade varit i vägen för någon. Men bilden är från tidigt 2014. Sedan dess verkar Göteborgs Spårvägars (GS) trafikledning ha bytt stil med besked.

Bilar och cykelbanor

Östra Hamngatan genom Brunnsparken: Två GS-bilar visar hänsyn till både cykel- och gångtrafiken. Cykelbanan är den otydliga ljusa remsan. Gångbanan går främst t.v. om den bastanta stolpen.

Bilar och cykelbanor

Samma plats. En GS-bil på varje sida, bägge ur vägen för cyklister och gående.

Bilar och cykelbanor

Samma plats, östra sidan. En GS-bil, en grävare och en lastbil som alla håller cykelbana och gångväg fria.

Bilar och cykelbanor

Samma plats igen. Två GS-fordon står hänsynsfullt ur vägen.

Bilar och cykelbanor

Samma plats än en gång. Tre GS/Västtrafikfordon ställda hänsynsfullt. Börjar det bli tjatigt nu? Det finns mer, men jag tror poängen framgår. Flera gånger har jag stannat och berömt dem. De tackar och svarar att de verkligen tänker på det också. Jag tror dem!

Bilar och cykelbanor

Även entreprenörer kan anstränga sig! Parkering enbart i lyktstolpzonen, inte i gång- eller cykelbanan.
Tack LP Entreprenad!

Bilar och cykelbanor

Till och med taxi kan ha empati och ögonen på skaft.

Bilar och cykelbanor

I denna bil satt en polis i passagerarsätet. Jag talade med honom om att det hade varit lätt att stanna utanför cykelbanan, den enda remsa där vi cyklister egentligen får vara. Han höll med och lovade spöa föraren när denne kom tillbaka. En civilpolis hade en annan dag ställt sig här, och ställt sig hänsynsfullt. Även på andra platser i stan har jag noterat tydligt hänsynsfullt uppställda polisbilar.

Bilar och cykelbanor

Här en firmabil från AV1. Föraren måtte ha haft annat i tankarna än oss oskyddade trafikanter vid val av uppställningsplats. Mitt intryck är att de som ofta parkerar här också gör det hänsynsfullt, medan de som dyker upp sporadiskt mera sällan tänker på oss andra.

Bilar och cykelbanor

Till sist Östra Nordstans sida mot Centralstationen. Polisen var säkert tvungen att stanna här i all hast, men hann ändå placera sig så hänsynsfullt som möjligt. Det fanns plats över för både cyklister och gående.
Det är TQ – trafikintelligens!

Så tack alla ni bilförare som visar sådan hänsyn! Era omtankar sprider glädje och skapar samarbetsvilja. Ni är också bra föredömen för de kollegor som ännu inte nått så långt i sin förmåga att samspela i trafiken.

Tillägg 18/5: Uppskattningar
Strax efter publiceringen tipsade jag Västtrafik/GS och LP Entreprenad och pekade på det beröm jag gett dem. Bägge har svarat uppskattande.

Publicerat i Beröm, Beteende, Sociala normer | 6 kommentarer

Skyltar i farlig vinkel

Under vissa väg- och spårarbeten stannar inte bussar och spårvagnar på sina vanliga hållplatser. Då sätter Västtrafik upp hänvisningsskyltar, men de är ibland farliga för cyklister. Här några farliga exempel från senaste arbetet vid Avenyn-Valand.

Problem 1: Hyveleffekten

Utstickande skylt på Avenyn-Valands västsida

Här kan cyklisters huvuden få sig en avhyvling. Bild från Avenyn-Valands västra cykelbana.

Västtrafik brukar fästa sina skyltar på hållplatsernas räcken. Så som den är vinkad på bilden kan cyklister köra huvudet rätt in i skyltens kant. Om man behöver rikta sin uppmärksamhet mot något annat i trafiksituationen tills man kommer nära, kan det vara svårt att upptäcka den utstickande skylten. Vinkeln kan då vara så snäv så att det blir som att titta rakt mot en knivsegg. Värst är det om man i sista minuten tvingas väja åt vänster för en gående så att man hamnar rätt i skyltens kant. Man väntar sig ju inte sådana hinder i cykelbanan och tittar normalt inte efter dem.

För några år sedan var det precis likadant på Kungsportsplatsens hållplats.

Fästet tillåter att skylten vinklas åt valfritt håll. Jag såg att någon en dag hade vridit skylten i bilden ovan så att den inte skulle sticka ut i cykelbanan. Men dagen därpå var den vriden tillbaks igen till det farliga läget. Om dessa skyltar ska användas intill cykelbanor behöver de vara vinklade så att skylten inte sticker ut i banan. Fästet måste också låsas så att skylten inte kan vridas ur säkert läge av allmänheten.

Problem 2: Lealösa skyltar

Utåtlutande skylt på Avenyn-Valands östsida

Här kan cyklister åka på en knockout eller en skrapning. Den närmaste skylten sitter dåligt fast i sin fot. Den bortre sitter stadigare. Bild från Avenyn-Valands östra cykelbana.

På östra sidan Avenyn stod en skylt utan styrsel i en lös fot. Skylten lutade sig ut mot cykelbanan. I denna vinkel kan passerande cyklister visserligen se skylten, men det är ändå inte ok att sätta ut sådana hinder. Se vidare Göteborgs tekniska handbok som citeras nedan.

Och denna skylt demonstrerar ännu ett problem i samspelet mellan gående och cyklister, nämligen:

Problem 3: Skygglappseffekten

Skymmande skylt på Avenyn-Valands östsida

Denna skylt är en effektiv skygglapp för gående som ska korsa cykelbanan.

När gående ska lämna hållplatsen och korsa cykelbanan kan denna skyltplacering effektivt hindra dem från att se cykelbanan och annalkande cyklister. Vi människor fungerar i många fall så att vi aktar oss för faror som vi ser, men är helt aningslösa om faran är skymd. Det är därför som folk kan kliva rätt ut i gatan framför en buss som de just gått av, eller köra ut barnvagnen i gatan innan de själva kommit så långt så att de kan se om det kommer någon trafik. Trafik som har ljudliga motorer brukar vi märka, och kanske tror vi att allt som är farligt också låter. Men cyklar är tysta. Därför måste sikten mellan gående och cyklister vara bra vid interaktionspunkter av detta slag. Och eftersom det inte är ett övergångsställe här är det dessutom den gående som har huvudansvaret i samspelet.

Teknisk handbok om hinder vid cykelbanor
Glimtar ur Göteborgs Teknisk handbok TH 2017:1 om hinder vid gc-bana:

  • Fysiska hinder får i princip inte sättas upp på våra övergripande gång- och cykelbanor eller inom rekommenderat minsta avstånd till sidohinder från dessa.
  • Hinder närmare en cykelbana än 1 meter ska kontrastmarkeras.
  • Smala gc-vägar är extra känsliga för avståndet till hinder.

Det verkar som om Västtrafiks skyltar bryter mot detta i Teknisk handbok.

Tillägg 1/5: Anmälan till Västtrafik
Jag har just anmält problemet till Västtrafik, skickat med denna artikel och bett om deras syn på den fara jag beskriver.

Tillägg 1/5: Kvitto från Västtrafik
Västtrafiks kundservice gav snabbt, trots helgdag, följande uppmuntrande kvitto:

Det ser inte alls bra ut att skyltarna är vinklade så att de skymmer både sikt och framkomlighet på cykelbanan, jag förstår att det kan ställa till med en rejäl olycka. Jag vill tacka dig för din utförliga feedback och ska skicka detta vidare till vår hållplatsavdelning så att de får se över de skyltar de har satt ut.

Hoppas att deras hållplatsavdelning också vill lämna en kommentar så småningom.

Tillägg 2/5: Bra exempel från Kungsport

Bra skyltplacering på Kungsportsplatsen

Så här störningsfritt sitter en motsvarande skylt just nu på Kungsportsplatsen.

Tillägg 17/5: Mycket bättre nu
Den senaste tiden har jag noterat att skyltarna på Valand placerats på hänsynsfullt avstånd från cykelbanan. UA, MVG.

Tillägg 24/8: Skyltat igen
Nu har det kommit upp likadana skyltar igen på Kungsport och Valand. Den här gången har de placerats ur vägen redan från början. Tack så mycket för visad hänsyn! Göteborg kallar det TQ, trafikintelligens.

Tillägg 5/10: Inget svar men bättre verkstad
Jag har ännu inte fått något svar från Västtrafiks hållplatsavdelning, men jag ser att deras skyltningar är bättre numera. Slump eller medveten förbättring vet jag inte, men jag tar bort artikeln ur kategori ”Väntar på besked” och sätter den i ”Åtgärdad”.

Publicerat i Åtgärdad, Beröm, Förslag, Kollektivtrafik, Skyltar o symboler, Vägarbete | Lämna en kommentar

Omledning Avenyn-Valand

Låt oss titta på omledningen av cyklister på Avenyn söderut, förbi spårarbetet i korsningen med Vasagatan. Vad är bra och vad kan bli bättre? Jag gör en tur från Allén i norr mot Götaplatsen i söder.

Avenyn före Vasakorset

Omledning Avenyn-Valand 102

Avenyn söderut mot Vasakorset. Körbanan är avstängd. En tydlig cykelport anger en tillfällig cykelbana som upprättats på den breda trottoaren. Jättebra! Men ser gående cykelskylten?

Omledning Avenyn-Valand, gående på cykelbanan

Nej, gående tittar sällan upp i luften utan mer på sina mobiler, kompisar eller bara ner i marken. De sugs då lätt in på den inbjudande öppna trottoardelen som nu är cykelbana.

Från mitt lunchlokus precis bredvid cykelporten räknade jag 100 gående medan jag åt lunch den 5 april. Jag såg  att 14 av dem hamnade i cykelbanan. Det kan tyckas lite med bara 14 %, men man går långsamt och har ingenstans att ta vägen när man blir upphunnen av cyklister. Därför är sannolikheten hög att varje cyklist måste manövrera sig förbi minst en gående, en gående som antagligen fortfarande inte förstår att detta är en cykelbana.

För att cyklisten ska bemötas med god hänsyn vid passagen är det ett stort stöd om det syns även vid platsen för de gåendes uppvaknande att detta är en cykelbana. Ett pling betyder något helt annat på en uppenbar cykelbana än på en yta där gående kan tycka att cyklisten inte har rätt att störa. Samspel kräver en gemensam uppfattning om läget.

Efter min lunch såg jag en kvinna gå in på cykelbanan, stanna, se sig förvånat om och sedan vända tillbaka. Jag kom i samspråk med henne och sa att det kan vara svårt för gående att lägga märke till  cykelskylten högt uppe i luften. Hon höll med och konstaterade att det inte funkar med en sådan skylt. De måste göra på annat sätt, sa hon.

Mitt på sträckan fanns en liten glipa i staketet mot gångdelen. Medvetet eller ej, men det var i alla fall en smitväg för gående som före halva sträckan kom på att de hamnat fel.

Omledning Avenyn-Valand, en vid lov runt spårarbetet

Framme vid Vasagatan och Valand leds man i en vid lov runt spårarbetet för att nå Avenyns fortsättning.

Omledning Avenyn-Valand, cykelbana även från detta håll?

Vänder vi oss om och tittar på cykelbanan från detta håll ser vi att den inte är skyltad som cykelbana här. Gående (och springande) i denna riktning har alltså ingen aning om att de ska hålla vänster om det inbjudande breda gapet.

Vasakorsets första nålsöga
Vi fortsätter söderut i den vida loven över Vasagatan enligt röda pilen ovan.

Omledning Avenyn-Valand, nålsöga mellan parkbänkar

Nålsögat mellan parkbänkarna är svårt att ta sig igenom om man har lådcykel eller cykelkärra. Än värre blir det om man försöker gå bredvid och leda cykeln. Att montera bort vänstra soffan hade underlättat otroligt mycket för både cyklister och gående.

Jag undrar hur Plings transportcyklar klarar detta nålsöga. Att vända en sådan cykel på denna plottriga plats, kanske med stor släpvagn, är vanskligt men nödvändigt om det visar sig att man faktiskt inte kommer igenom. Det hade behövts en förvarning någonstans där det ännu varit möjligt att välja en alternativ väg.

Man har i alla fall lagt s.k. asfaltcigarrer som underlättar för alla tillräckligt smala cyklister att rulla över Vasagatans höga kantstenar utan att hoppa av.

Dock anas en orange skylt på staketet i bilden som ber om just det – att man ska leda cykeln. Men den skylten kan egentligen bara ses av trafikanter som kommer från Vasagatan (från höger i bild). Den säger att man ska svänga höger om man ska till Heden, och att man då ska leda cykeln, alltså ett budskap som cyklister från vårt håll som ska vidare samma väg inte ser.

Cyklister från Vasagatan som inte ska till Heden utan mot centrum får alltså svänga vänster, in mellan parkbänkarna och över asfaltcigarrerna i bilden ovan utan att behöva leda cykeln. Men då hamnar de i mottrafik på den staketomgärdade cykelbanan som de första bilderna visar. Undrar hur de tar sig vidare sen. Blir det trottoarcykling över Allén, förbi Storan och ända till Kungsport? Var upptäcker den rättrogne cyklisten att det är dags att byta sida? Från min lunchrestaurang såg jag en del cyklister i mottrafik, och vissa fortsatte som trottoarcyklare så långt jag kunde se. Hur man leds in på en bana har betydelse för hur man uppfattar den och hur den fortsatta färden blir.

Vasakorsets andra nålsöga
Efter denna utvikning fortsätter vi åter mot söder i den vida loven över Vasagatan enligt röda pilen ovan, en lov som vi redan har avverkat första halvan av.

Omledning Avenyn-Valand, Lilla London tränger ut GC

Efter Vasagatans sista och ganska hinderfria asfaltcigarr blir det åter väldigt trångt för GC på grund av Lilla Londons uteservering vid Valandshusets hörn.

Helt tom uteservering där en del av ytan hade behövts för GC

Trots lunchtimme var serveringens utedel helt övergiven. Lika öde var den hela veckan. Vid själva hörnet hade det varit mycket bättre att snäva in serveringen för att ge mer plats åt gående och cyklister. Avenyn söderut är åt höger i bild.

Med jämna mellanrum är det fullt av folk som springer mellan spårvagnslägena i denna korsning. När en vagn kommer blir det trassligt, speciellt för cyklar som inte så enkelt kan diffundera igenom trängseln. Däremellan kan det vara glest med folk och enkelt att cykla förbi, även för brevbäraren med sin breda cykel som syns längst till vänster i bilden.

Andra trafikslag

Omledning Avenyn-Valand drabbar inte spårvagnarnas framkomlighet

Däremot finns inga hinder för spårvagnarna. De kan gå som tåget – business as usual. Själva spårarbetena utförs säkert bara på natten.

Bara några utvalda får veta tidsperioden för denna omledning

Jag har bara hittat en enda skylt om vad som är i görningen och under vilken tidsperiod. Den står på Vasagatan, men inte så att cyklister ser den, för cykelbanan går bakom träden till vänster. Den står där vanliga bilar ändå inte får köra, utan där det blir reserverat för kollektivtrafik.

Är omledningen bra gjord för cykeltrafik så är behovet av förvarnande skylt inte så stort. Men i detta fall började det förrädiskt bra, men sen blev det plötsligt en utmanande hinderbana där lastcyklar löper stor risk att fastna. Även vanliga cyklar kan få det svårt i nålsögonen med all trängsel kring Vasagatan.

Staketet blev en råttfälla

Kravallstaketet har ramlat ner över hela cykelbanan

Det blåste på onsdagen. Hela vänstra kravallstaketet föll med dominoeffekt så att cykelbanan blev totalt obrukbar. Det hade behövts några bastanta stödjepunkter. Jag hoppas verkligen att ingen var på banan när detta hände.

Funderingar
Man får olika uppfattning om hur trafiken är tänkt beroende på varifrån man kommer. Bara från ena hållet ser man att cykelbanan har en början, dvs ett slut sett från motsatt håll. Kanske tänkte planeraren enkelriktat, men det framgår dåligt. Bara vissa gående får veta att cykelbanan är cykelbana, bara vissa cyklister ser en anmodan att leda cykeln. De gående som cyklisten möter kan säkert vara av en annan uppfattning ifall det är en cykelbana eller om cykling ens är tillåten. Och bara några få utvalda får veta under vilken period som omledningen kommer att vara.

Ska vi uppmuntra cykling i Göteborg, och t.o.m. tredubbla den, står vi inför ett vägval. I omledningarna visar vi hur vi ser på cyklisterna när det verkligen kniper. Vi kan inte ge allt till cyklisterna, men stryper vi dem till förmån för nästan all annan trafik i de mest kritiska punkterna, kan ett Göteborg i total ombyggnad  inte locka till mer cykling, snarare mindre. Varje omledning kan bli en hävstång eller en hämsko för cyklandets utveckling i stan.

Om cykeln är det mest rationella sättet att ta sig fram i byggkaosets Göteborg, då cyklar man.

Göteborg står inför ett vägval med hantering av cyklisterna

Göteborg står inför ett vägval. Hur ser vi på cyklisterna när det verkligen kniper?

Tillägg 23/4: Staketet kullblåst igen
I fredags 21 april hade det hänt igen:

Kullblåst staket igen

Samma staket åter kullblåst på fredagseftermiddagen 21 april. Foto åt norr denna gång.

Att det blåser i Göteborg ibland känner vi nog alla till. Därför borde man inte få ställa upp osäkrade staket på detta sätt, speciellt inte efter att de nyligen bevisat sin farlighet. Befinner man sig mitt på cykelbanan när denna råttfälla plötsligt slår igen, har man svårt att värja sig. Tyngden i en sådan lång räcka kan vara förödande. Christian kommenterade nedan att man lätt kan säkra staket med pålkap, dvs överblivna delar av cementpålar som kapats efter fullbordad pålning. Svängande staketrader kan säkra sig själva, men så icke raka rader.

Enligt en skylt ska arbetet vara klart i morgon 24 apr. Om det verkligen stämmer är det väl för sent att säkra just detta staket. Men både beställare och alla entreprenörer behöver dra lärdom av det som hänt här upprepade gånger och förbättra rutinerna så att staketrader inte kan välta i fortsättningen.

Jag har idag anmält problemet med vältande kravallstaketrader till Göteborgs stad.

Tillägg 24/4: Skylt i god tid
Idag såg jag att en skylt ”Svårframkomligt vid korsande av Avenyn” stod redan borta vi Handels. Den har väl inte ställts upp i god tid. Men när den du kommit upp, ger den i alla fall cyklisterna god tid att fundera över hur de ska tackla problemet längre fram.

Skylt i god tid

En skylt i god tid vid Handels ger cyklisterna chans att komma på alternativa vägar.

En likadan skylt har jag tidigare sett vid Rhösska. Där finns knappt några alternativa vägar som man får välja. Och där är man också så nära bygget så man ser problemet även utan skylt. Men vid Handels får cyklister tid att använda sin lokalkännedom för att klura ut hur de ska undvika trasslet vid Avenyn-Valand.

Vasagatan-Heden-Bohusgatan är ett viktigt pendelstråk. Jag tog mig bort till andra sidan för att se om en likadan skylt fanns vid Heden eller Bohusgatan, men hittade inget där. Gamla allén hade varit en lämplig plats. Där finns alternativ för alla riktningar.

På Facebookgruppen ”Cykla i Göteborg” finns en tråd som diskuterar den dåliga informationen till cyklister och avsaknaden av alternativa vägar kring Avenyn-Valand-arbetet i allmänhet. Lindas kritik där får stort medhåll.

Tillägg 25/4: Svar från TK om kullblåsta staket
Vi tackar för dina synpunkter. Det låter riktigt farligt så som du beskriver det. Vi ska ta detta med entreprenören och se över rutinerna hur man kan förankra kravallstaketen.

Jag tackar för denna respons och flyttar artikeln från kategori ”Väntar på besked” till ”Besked”.

Publicerat i Besked, Förslag, Omledningar, Provåkning, Vägarbete | 2 kommentarer