Framhäv pendelcykelstråken

Cykelprogrammets pendelcykelstråk kan bli en stor drivkraft för cyklandet i Göteborg. Det ökar fördelarna med att ta cykeln till jobbet för många, och det visar tydligt att vardagscyklister är en trafikantgrupp som staden vill ta på allvar. Om stråken blir av, vill säga.

Idéa är lätt – förverkliga tar tid
Vi kan inte i ett trollslag få ett högvärdigt pendlingscykelnät som motsvarar allt som cykelprogrammet beskriver på sid 36-39 och med den omfattning som kartorna visar på sid 40. Men under dessa kartor står att de inte presenterar en utbyggnadsplan, utan framför allt riktlinjer för hur kvaliteten på den befintliga cykelinfrastrukturen ska förbättras.

Det vore en viktig signalhandling och en stor inspirationskälla för cyklisterna om man tydliggör pendlingscykelstråken i verkligheten redan nu, även innan de matchar alla kvalitetskraven. Vi har ju europavägar för bilar som är tydligt skyltade, som utgör en viktig struktur för vägval och orientering och som är väl framlyfta i väghållarnas medvetande. Ingen planerare kan tänka sig att skära av eller kringelikroka en europaväg utan vidare.

Pendlingscykelstråken fyller precis samma funktion som europavägarna, fast i cyklisternas skala. De representerar samtidigt ett nytänk i stadens trafikstrategiska visioner, ett tydligt steg in i en hållbarare framtid – om man nu bara kan tro på att det blir av. Och det kan man tro på om det börjar hända synliga saker i verkligheten redan nu. Därför föreslår jag att cykelprogrammets pendlingscykelstråk fr.o.m. i morgon döps och skyltas precis som europavägarna.

Vi människor får en helt annan förståelse när vi får uppleva saker i verkligheten än när det bara presenteras som teoretiska planer. Det är därför som realistisk visualisering är så viktigt i alla möjliga sammanhang.  Janette Sadik-Khan visar det så tydligt när hon berättar om hur hon omformade trafikplatsen Times Square och andra delar av New York City genom att måla på gatan och ställa ut möbler på prov. Det blev succé och kunde permanentas.

Vägmärke för pendlingscykelstråk
Bland vägmärkena i VMF och med Transportstyrelsens illustrationer finns lokaliseringsmärket F38 Cykelled. Så här ser grundutförandet ut:

Skylt Cykelled F38

Märke F38 Cykelled

VMF 2 kap 19 § skriver om detta märke: ”En särskild anordnad cykelled är utmärkt med vägmärke F38, cykelled. Lokaliseringsmärken som ingår i en särskilt anordnad cykelled kan ha annan färg och utformning än vad som anges i 20 §.

Eftersom färg och utformning får variera, skulle man med inspiration från europavägskyltarna (VMF skylt F14) kunna lansera följande skylt:

Variant på skylt Cykelled F38 för P3

Förslag på märke F38 för pendlingscykelled P3

P står för pendlingscykelstråk. Att skylta våra mest prioriterade cykelleder på detta sätt skulle vara ett tydligt statement från Göteborgs trafik- och stadsplanerare som ger cyklandet högre status och kan väcka intresse bland dem som idag bara cyklar lite eller inte alls. Associationen till europavägar tror jag kan skapa en intuitiv förståelse för vad det handlar om.

Man kan möjligen tycka att bara stråk som uppfyller cykelprogrammets pendelcykelstandard borde få ha denna skylt. Men i så fall kan man komplettera märket med något som visar att leden visserligen går här men att kvaliteten ännu inte uppfylls. Det kunde t.ex. vara en grovt prickad linje under cykelsymbolen inför de sträckor som inte uppfyller alla krav. Först när alla krav uppfylls kan skylten bli prickfri. På så vis skulle kommunen visa en ärlig öppenhet som kan ge cyklister hopp och högre förtroende för deras ambitioner.

VMF:s standardskylt F34 ”Vägvisare för cyklister” ser ut så här:

Skylt Vägvisare F34-1

Märke F34-1 Vägvisare för cykeltrafik

VMF skriver också att ”Andra symboler kan förekomma på märket”. Det borde innebära att cykelsymbolen skulle kunna bytas mot min gröna variant som även innehåller vägnumret. Det är precis så vägvisning för bilar är utformad. Alltså inga konstigheter egentligen, även om några kan höja på ögonbrynen att även cyklar kan behandlas med samma respekt.

Ett Odysseuskontrakt
Det är svårt att hålla fast vid långsiktiga beslut när det finns så mycket annat här och nu som kan locka bort en. Viljestyrka är en förbrukningsvara. Man blir faktiskt mätbart svagare även rent fysiskt efter att man hållit emot för nuets lockelser!

Hjärnforskaren David Eagleman i UR:s serie Vår mänskliga hjärna, avsnitt Hur fattar vi beslut? berättar om detta, och vid 37:24 föreslår han att man kan göra upp med en kompis om att träffas på gymmet varje tisdag efter jobbet som en strategi för att inte själv frestas att slarva med träningen. Det sociala trycket hjälper en att hålla fast vid ambitionen trots att det så lätt dyker upp tusen anledningar att skjuta upp det. (Programmet är tillgängligt på UR play till 19 maj 2017.)

På samma sätt tänker jag att det kan fungera som drivkraft för kommunen att tydligt skylta de pendlingscykelleder som man sagt sig vilja ha, och att markera vilka delar som ännu inte uppfyller standarden. Det blir ett s.k. Odysseuskontrakt som hjälper dem att inte tappa bort kursen och farten.

Publicerat i Cykelplan 2025, Förslag, Skyltar o symboler | Lämna en kommentar

Dubbelriktad fast förbjuden?

Hur ska man tolka den här utformningen och skyltningen av Berzeliigatans cykelbana i Göteborg? Dubbelriktad eller infart förbjuden? För mig ser det ut som en grov motsägelse. Vad säger jag till polisen om de stoppar mig. Och vad skulle polisen svara?

Berzeliigatans enkel- eller dubbelriktade cykelbana

Får man köra in på den här cykelbanan eller ej? Berzeliigatan österut, sedd från Södra Vägen i Göteborg. Det ser nästan ut som en gillrad ”honungsburk”.

Ett väldigt cykelorienterat förbudsmärke
Själva cykelbanan ser väldigt dubbelriktad ut med mittlinje och pilar åt bägge hållen. Men så har vi det bjärta förbudsmärket C1, förbud mot infart med fordon. Det skulle visserligen kunna avse körbanan som definitivt är enkelriktad, men varför sträcker sig i så fall märket så tydligt in över cykelbanan? Och varför är det i litet format, ett format som oftast används för cykelbanor och inte för körbanor? Finns det anledning för bilister att bry sig om detta lilla märke?

Vägmärken ska sitta till höger om den väg de gäller (VMF 2 kap 3 §), och detta förbudsmärke sitter till höger om, ja praktiskt taget ovanför cykelbanan men till vänster om körbanan. Man får dock vid behov dubblera ett förbudsmärke med en pendang på vänster sida så att det bildas en ”port”. Det ser man ofta vid skyltning av hastighetsbegränsningar.

Berzeliigatans enkelriktade körbana

Samma plats på lite håll. Här ser man att det finns två märken för enkelriktat. Men ser det verkligen ut som parhästar, som en ”port” som bara riktas till biltrafiken?

På denna bild ser man ett fullblodsmärke för enkelriktning till höger, uppenbart avsett för körbanan. Men jag har svårt att uppfatta det vänstra märket som en pendang. Det har annan storlek, annan placering i djupled och det lutar sig in över cykelbanan, liksom för att vara ur vägen för bilarna. Det blir för många skillnader för att man med någon större säkerhet ska kunna tolka utformarens intentioner som riktade enbart till biltrafiken.

Och om man som cyklist står vid det lilla märket ser man inte det andra, stora och framskjutna märket. Då blir det förstås ännu svårare att uppfatta det lilla som en pendang, utan det ser helt och hållet ut som ett förbud för cyklister.

Det är fler som undrar
Gbgcyklaren tog upp Berzeliiskylten i sin film Berzeliigatans nya cykelbana – bra och dåligt 2014. Och Anders Moberg frågade om det 2016 på Facebookgruppen ”Cykla i Göteborg”.

Likadana märken i närheten
Det lilla märket som sitter över cykelbanan mäter 45 cm i diameter. Likadana märken i samma storlek som även de är placerade omedelbart till höger om cykelbanan finns i grannskapet längs Södra Vägen. Jag vill påstå att man måste anta att dessa gäller cykelbanan och inte den intilliggande körbanan.

Enkelriktat Södra vägen vid Olof Wijksgatan

Efter Olof Wijksgatan, in mot stan.

Enkelriktat Södra vägen vid Engelbrektsgatan

Efter Engelbrektsgatan, in mot stan.

I dessa fall ser själva cykelbanan mera enkelriktad ut än vid Berzeliigatan. Men ska cyklister verkligen bedöma om märket angår dem enbart utifrån hur de tycker att cykelbanan ser ut?  Det finns risk att man dömer till sin egen fördel, vilket jag ser att ett antal cyklister gör på dessa platser. Och vem kan säga emot om skylten används ibland si, ibland så? Observera att målade cykelpilar i banan i sig inte enkelriktar – de bara rekommenderar. Det är skylten själv som måste bestämma! Enligt VVFS 2008:272 som både Transportstyrelsen och Trafikkontorets tekniska handbok f.n. hänvisar till, kan skyltar i storlek 45 cm gälla alla trafikslag. Endast 30 cm riktar sig specifikt till gående och cyklister.

Förslag
Ändra skyltningen på Berzeliigatan så att den tveklöst tillåter dubbelriktad cykling. Även på långt håll borde cyklister lockas dit istället för att skrämmas bort från att använda den nya fina cykelbanan. På långt håll ser man bara skylten, inte hur cykelbanan ser ut. Att trängas med gående på motsatta sidas smala cykelremsa är sämre, särskilt om man ändå måste korsa Berzeliigatgan till slut för den fortsatta resan. Och träna inte cyklister i tolkningen att förbudsskyltar nog inte gäller dem.

Byt den lilla skylten mot en fullblodsskylt och låt den luta ut mot körbanan istället för mot cykelbanan. Att höja upp den över trafikljusen kunde också hjälpa. Då tror jag både cyklister och bilister slipper tveka om vem den gäller.

Tillägg 24/2: Skylt med pil
På Landsvägsgatan har man löst problemet med att en skylt ska gälla området till höger istället för till vänster om sig själv mha en pil:

Landsvägsgatans cykelbaneskylt med pil

Landsvägsgatan vid Haga Nygata: Cykelskylten har en pil som visar att den avser banan till höger. Enkelriktatskylten C1 har ingen pil och gäller därför som vanligt banan till vänster. Här behöver man inte tveka. Bara själva förekomsten av cykelskylt förenklar tolkningen, även på långt håll.

Publicerat i Förslag, Motstridigt, Skyltar o symboler | 2 kommentarer

Orange hänvisning brister

Göteborg är på väg in i en lång period av grävande, byggande och omledande i hela centrum. Då blir det svårt att få plats med all motortrafik, så man vill att fler cyklar. Men på Gullbergskajen brister hanteringen av cyklister i byggskeden på sina ställen.

Min första resa den 18 jan
Jag cyklade på cykelleden längs Gullbergs Strandgata och drömmarnas kaj in mot Skanskahuset. Men där Strandgatan viker av medan cykelbanan fortsätter var det avspärrat:

Följ orange hänvisning

Bild A: Är det avstängt redan här eller, som skylten påstår, först om 100 m?

Skylten säger

Gång och cykelbanan
avstängd om 100 m
Följ orange hänvisning

För det första tycker jag nog det ser ut som att banan är avstängd redan här. Det är svårt att komma förbi om man vill cykla de ytterligare 100 m som påstås vara öppna.

För det andra kunde jag inte hitta några som helst orange hänvisningar för gående och cyklister när jag följde rådet och svängde vänster.

Följ orange hänvisning

Bild B: Var är nästa orange hänvisning som ska leda min fortsatta resa? Vi ser 200 m bort men ingen mer orange färgklick.

Till slut kom jag fram till Mårten Krakowsgatan längst bort i bild. Där gjorde jag det enda rimliga och svängde höger, men hamnade snart på en snäv gång där det var tveksamt om cykling var tillåten. Inga orange skyltar någonstans. Vad tänkte de fotgängare som jag mötte eller försökte cykla förbi där?

Min andra resa den 20 jan
Nu hade avspärrningen med skylten flyttats så att man kunde cykla ytterligare 100 meter in mot Skanskahuset. Det var väl de 100 metrarna som skylten förut syftade på. Men på det nya stället var situationen densamma:

  • Avspärrningen hade samma skylt med samma text.
  • Men ändå gick det inte heller här att fortsätta 100 m framåt.
  • Och det fanns inte heller här någon mer orange hänvisning inom synhåll.

När jag följde rådet och svängde vänster hamnade jag som förut vid Mårten Krakowsgatan och den snäva gången där det var tveksamt om cykling var tillåten.

Jag vände då tillbaka och provade istället att svänga in på den gata som korsade halvvägs. I fjärran anade jag då något orange som kanske kunde vara skyltar.

Kanske orange hänvisning dag 2

Bild C: Utsikt längs den korsande gatan. Längst bort anas lite orange skrofs, varav något kanske kan vara en hänvisning för cyklister.

Jag behövde cykla närmare för att se vad det handlade om. Jodå, en av skyltarna var en orange hänvisning för cyklister. Den sa att gående ska fortsätta rakt fram men cyklar ska svänga höger, tillbaks ut mot älven. Och en efterföljande varningsskylt informerade också bilister om ”Cyklister i körfältet”.

Orange cykelhänvisning dag 2

Bild D: Cyklister ska svänga höger men gående ska fortsätta rakt fram. Man ser också varningsskylten för ”Cyklister i körfältet” som står lite längre borta till höger.

Väl framme vid älven igen fanns ännu en orange skylt som visade oss cyklister vidare till en staketomgärdad cykelbana. Nu kände jag mig väl omhändertagen.

Orange cykelhänvisning vid älven dag 2

Bild E: Cyklisterna och inga andra leds in under Göta älvbron mellan älven och ett staket.

Men när jag kom ut genom cykelbanans avslutande portal mitt under bron och vände mig om, fanns där en skylt D6 ”Påbjuden gång– och cykelbana” riktad mot den mötande trafiken, och en orange omledning som föste in både cyklister och gående där.

Orange gc-hänvisning vid älven dag 2

Bild F: Från detta håll var det alltså inte en cykelbana utan en kombinerad gång- och cykelbana.

Hur kan en bana vara både ren cykelbana och kombinerad gång- och cykelbana? Varför besvärar sig Vägmärkesförordningen i så fall med att definiera två skilda påbudsmärken D4 och D6? Lagstiftarna menar troligen att det är olika saker som inte slumpmässigt ska skyltas si från ena hållet och så från det andra. Men vad menar de som satt upp skyltarna här?

Som ni förstår tycker jag att Gullbergskajen har skyltats vårdslöst för cyklister på sina ställen, både när det gäller möjligheten att följa den tänkta omledningen och att visa om det är en cykelbana där gående ska använda annan väg alternativt visa stor hänsyn, eller om vägen är avsedd lika för båda.

Några berömvärda exempel från samma kaj

Asfalterad storgatsten för cykel

Bild G: Det var riktigt svårt att svänga med cykel på storgatstenen, så jättetack för den tillfälliga asfalteringen vid barken Viking och krigsseglarnas minnesmärke! Här var det någon ansvarig som verkligen insåg svårigheten!

Rejält markerad cykelväg

Bild H: Rejält markerad tillfällig cykelväg efter asfalteringen och flera skyltar längs vägen vidare som varnar gående för ”Korsande cykelväg”. I detta avsnitt behandlas cykeltrafiken som viktig!

G- och C-vägar förbi kajskjulet

Bild I: Gående och cyklister får var sin lika gena väg förbi kajskjulet. Blå skylt för gående till vänster och en annan blå skylt för cyklar till höger. Gående kan dessutom gå vid sidan om den fredade cykelleden, allt detta medan den ordinarie cykelbanan utefter Mårten Krakowsgatan är avstängd för ombyggnader.

Citat ur Cykelplanen 2015-2035
Trafikdirektörens förord på sid 3:

Trots dessa kvaliteter har cykeln haft en undanskymd roll i Göteborgs trafiksystem. Men nu är det slut med det. … Snart börjar i stor skala byggnationen av de omfattande infrastrukturprojekten inom Västsvenska paketet, och under byggtiden behöver bilresorna minska. Cykeln ska då vara prioriterad och upplevas som ett attraktivt alternativ för alla.

Och om god orienterbarhet vid cykling under byggskeden på sid 61:

Vägvisning för omledningar (skyltning och/eller information) ska vara tydlig från alla körriktningar, även i mörker, och ska finnas vid varje vägval.

Anmälan till Trafikkontoret 22/1
Jag har just provcyklat Gullbergskajen och sett både bra och dåliga exempel på omledningar. I min bloggartikel ”Orange hänvisning brister” beskriver jag både brister och berömvärda lösningar. Artikeln bifogas även som Worddokument.

Jag ber er justera Gullbergskajens skyltning enligt Göteborgs cykelplan så att den finns vid varje vägval och så att den blir tydlig och samstämmig från alla körriktningar.

Förutom att det behöver vara lätt för cyklister att följa omledningar måste man kunna lita på att alla trafikanter som kommer från andra håll (även gående) ges samma uppfattning som man själv om vem banan är tänkt för. Det är nödvändigt för ett bra samspel. Kanske behöver entreprenörer som utför arbete i Göteborgs gatumiljö få en liten checklista för att kolla sina omledningar där man går igenom varje trafikslag från alla håll för att inte göra sådana missar som jag stötte på här.

Omledningar i byggskeden behöver generellt hålla hög kvalitet nu när vi förväntar oss fler nya cyklister som varit vana vid välskyltade bilomledningar. Rätt hanterat kan vi få en bestående ökning av cyklandet i vår stad. Det tror jag att vi alla välkomnar.

Jag tar tacksamt emot respons på dessa mina önskemål.

Tillägg 23/1: Cyklar leds rätt ut mot biltrafiken!
Idag kom jag med cykeln från andra hållet och höll på att luras rätt ut mot trafiken på Mårten Krakowsgatan. Precis bredvid Älvrummet ser det ut så här:

Cykelbana rätt ut till mötande biltrafik

Bild J: Den cykelbana som borde vara avstängd, men som inte är det. Vy åt öster med Älvrummet precis bakom kameran.

Hela den omledning jag beskrivit tidigare måste väl bero på att denna ordinarie cykelbana offrats till biltrafiken under ombyggnaden? Men staketet till vänster och den orange vägvisaren till höger samverkar om att leda cyklisterna vidare rakt fram. När jag cyklade där kom det inga bilar, så jag cyklade bara på. Men så dök det upp en radda bilar som körde rakt emot mig på den smala körbanan. Då bestämde jag mig för att jag blivit lurad och vände om. Det här kan lura fler cyklister och borde åtgärdas direkt.

Jag kompletterade just min anmälan till TK med detta.

Tillägg 24/1: Fler luras ut mot biltrafiken
Idag tog jag ett varv runt Älvrummet för att se om cykelbanan rätt ut mot biltrafiken ändrats. Nej, den var som förut, och en cyklist cyklade just aningslöst in där, stannade när det kom bilar rakt emot honom och han såg att bredden inte skulle räcka till för möte. Han backade då till de orange sergeanterna och kollade på sin mobil för att se på kartan vad som var fel. Jag cyklade till honom och förklarade att utformningen lurat honom och att det nog var meningen att han skulle cykla den tillfälliga omledningen förbi barken Viking.

Lurigast är det om man kommer från söder, dvs från höger i bilden ovan. Då hindrar staketet en från att välja omledningen och den enda synliga skylten pekar verkligen mot bilvägen. Kommer man från Operan i väster är chansen större att man väljer omledningen.

Varför man inte spärrat av den felaktiga cykelbanan direkt vid korset är för mig en gåta.

Tillägg 26/1: Banan ut mot biltrafiken avstängd
Nu har det hänt saker! Ingen risk längre att man cyklar ut bland bilarna vid Älvrummet. Tack för den raska åtgärden!

Cykelbanan leder inte längre ut till mötande biltrafik

Bild K: Korset vid Älvrummet har nu ändrats enligt mitt förslag.

Om det har hänt något med den övriga orange vägvisningen som jag tar upp i denna artikel vet jag ännu inte.

Tillägg 22/2: Försämringar rapporterade till TK
Efter min anmälan den 22 jan har det hänt saker, men tyvärr bara till det sämre. Jag har nu satt bokstäver på mina bilder (löpande från A till K) för att kunna hänvisa till dem.

1. Jag anmälde ju från början att jag inte kunde hitta några som helst orange hänvisningar för gående och cyklister när jag svängt vänster vid första skylten och, som det visade sig, borde svänga höger i nästa kors. Senare kom det faktiskt upp en orange skylt i det korset. Skylten var liten, den stod efter korsningen och den var därför inte lätt att upptäcka. Men den togs snart bort igen och jag har passerat flera gånger sen dess utan att den har kommit tillbaka. Man måste veta av sig själv att det är här man borde svänga.

Kilsgatat mot söder, orange hänvisning saknas

Bild L: Kilsgatan. Det kom alltså upp en orange skylt där den vita skåpbilen står. Den var svår att se, men den visade cyklister åt höger. Snart togs den bort igen.

2. Nästa skylt (bild C) som längst bort anades som lite orange skrofs har sedan dolts allt mer för varje gång jag passerat. Från att ha stått synlig (bild D) står den nu indragen bakom de stora krukorna och travar av kravallstaket. Nu syns den inte förrän man nästan passerat platsen. När man cyklar avsöker man ju gatan framför sig, inte trista trottoarer vinkelrätt åt sidorna.

Svårupptäckt orange hänvisning

Bild M: Det orange skrofset som förut anades har här flyttats in bakom två stora krukor. Ser ni skylten så att ni förstår att det är den här vägen ni ska ta? Ledtråd: Skylten står precis nedanför de två flaggstängerna. Senare ställdes dessutom tättpackade kravallstaket så att skylten doldes än mer.

3. Sedan passerar man under bron (bild E). Jag upptäckte att den enda orange skylt som mötte cyklisterna därefter pekade vänster, alltså inte vidare längs kajen under Skanskaskrapan. Pga diverse höga staket och en tydligt vänstersvängande ledlinje var det inte uppenbart att man kunde och borde fortsätta rakt fram istället. När jag prövade att följa skylten gick enda möjliga vägen längs gaveln på parkeringshuset som syns redan i bild C och då hamnade jag obönhörligt åter tillbaka där bild E är tagen. Alltså en helt galen hänvisning, en evig loop. Finns det verkligen någon seriös helhetstanke bakom detta?

Hänvisning till loop

Bild N: Efter passagen under bron leder staket, plastsergeanterna, en gul omledningslinje och borta till vänster en orange hänvisning med gemensamma krafter oss cyklister att svänga vänster.

4. Den väl skyltade tillfälliga cykelvägen som jag berömde har nu degraderat. Portalen med cykelskylt vid Kanaltorget (bild I) är nu borttagen, vilket gör att gående inte märker att det börjar en separerad g|c-bana där. Och en bit in har en gc-skylt tillkommit som förvirrar. Men senare finns skyltning som visar att det visst är meningen att cyklister och gående ska separeras. Väldigt motsägelsefullt.

Cykelportalen borttagen

Bild O: Förut fanns här en portal som visade att det började en provisorisk cykelbana här som sedan följer de gula linjerna. Men portalen togs bort, och vid vänstra kajskjulets bortre ända gjordes nu en motsägelsefull skyltning, se bild P nedan.

Förvirrande gc-skyltning

Bild P: De blå skyltarna verkar säga att det är en ren cykelbana fast en oseparerad gc-bana trots de gula linjerna. Ändå finns flera orange skyltar som varnar gående för korsande cykelbana, varav en står rakt under det 6-rutiga fönstret och är vänd mot korsande gångtrafik.

Eftersom de blå skyltarna är olika, kan det inte vara en dubblering för att förtydliga en viss avsikt. I så fall ska den oseparerade gc-skylten gälla till vänster om sig. Det är svårt nog för en gående att klämma sig förbi mellan skylten och hörnet på huset. För en cyklist är det stört omöjligt, även om man är ekvilibrist. Jag vill se den som bestämt skyltplaceringen att själv visa hur man gör för att följa den skylten. Det vore riktigt kul.

5. Den 22 jan skrev jag att ”Jag tar tacksamt emot respons på dessa mina önskemål”. Det har jag ännu inte fått, varken i ord eller handling. Jo, med ett undantag: de har täppt igen cykelbanan som ledde rakt ut mot mötande biltrafik. Men det är allt.

Nu skriver jag till dem igen, både för att påminna om att ge mig den respons jag bad om då, och för att rapportera om dessa försämringar.

Tillägg 23/2: Idag förbättrades punkt 3
På platsen i bild N vid Skanskaskrapan har det nu kommit upp ännu en orange skylt precis framför den blå P-skylten. Den pekar höger för cyklister. Den gamla vänsterpekande finns kvar, men nu ser man att det finns alternativ. Och högerskylten är tydligare. Det är bra, eftersom det är genomfartsleden som går åt höger.

Den eviga loopen är därmed bruten. Undrar om någon har reagerat supersnabbt på min anmälan, eller om det är ett oberoende initiativ.

Tillägg 8/3: Svar från TK
Situationen för cyklande i området har setts över och en förändring kommer att ske inom den närmsta tiden. Det blir bl.a. ny sträckning på vissa delar och cykelvägvisningen kommer att vara tydligare. När detta är genomfört hoppas jag att det ska bli tydligare var man ska befinna sig som cyklist.

Publicerat i Åtgärdad, Beröm, Cykelplan 2025, Förslag, Motstridigt, Omledningar, Provåkning, Skyltar o symboler, Vägarbete, Väntar på åtgärd | 16 kommentarer

Att cykla till Ekelundsgatan

Det är retfullt krångligt att cykla till Ekelundsgatan i Göteborg. Vid Lilla torget finns två gena vägar, men på bägge har cykling förbjudits. Varför? Alternativen är närmast groteska. Är detta beslut framtvingat av någon viktig princip som kan drabba fler platser? Eller är det ett rent misstag?

Enda postkontoret i centrum
PostNord har ett företagscenter på Ekelundsgatan. Det är det enda i centralt läge i stan. När jag ibland ska göra företagsärenden dit på cykel märker jag hur svårt det är om man ska vara laglig, men hur lätt det skulle bli om man struntade i förbuden.

Alternativa vägar
Låt oss testa olika vägar från Göteborgs stadsmuseum i Ostindiska huset till PostNords företagscenter. Jag jobbar visserligen inte på Ostindiska, men Norra Hamngatan förbi Ostindiska är bästa vägen från centrum till Lilla torget.

Från Ostindiska till Lilla torget

Utsikt från BRG. Här ser man hela vägen från den lilla cykelparkeringen utanför Ostindiska i bildens högra nederkant, via Kämpebron och Lilla torget med grönska mitt i bild till ett gult hus i glipan bakom. I det gula huset finns PostNord.

Jag ska nu beskriva olika vägar från Ostindiska till PostNords företagscenter. Den blå linjen på kartan nedan visar den utan jämförelse genaste vägen. De röda omvägarna är olika sätt att cykla lagligt för att undvika förbuden som hindrar att man väljer någon väg över Lilla torget. Höjdskillnader gör att tvärgatorna mellan A och C inte är cyklingsbara hela vägen upp till Ekelundsgatan. De övergår i trappor sista biten.

Vägar till Ekelundsgatan

Olika alternativ att cykla från Ostindiska huset till PostNord. Karta från hitta.se.

Fågelvägen från start till mål är 223 m. Den sträckan behöver vi för att räkna ut genhetskvoten (körd väg / fågelvägen) för de olika vägvalen. TRAST definierar genhetskvot på sid 211 och anger klasserna grön, gul och röd. Kvoten bör vara under 1,25 (grön) medan 1,50 eller mer (röd) är värst. I linje med det skriver de på sid 68:

Cykelnätet måste vara så finmaskigt att cyklisten inte tvingas till kännbara omvägar eller lockas att cykla i blandtrafik på en trafikerad gata. Det verkliga avståndet bör inte vara mer än ca 25 procent längre än fågelvägen.

Alternativ A över Lilla torget är 279 m. Genhetskvot 1,25. Problemet är att en skylt C1 ”Förbud mot infart med fordon” hindrar att man cyklar uppför den gatstensbelagda gatan på torgets sydsida. Att cykla längs Södra Hamngatan som går på andra sidan torget är också explicit förbjudet.

Alternativ B via Stora hamnkanalens mynning är 603 m. Genhetskvot 2,70. Förutom att denna väg är betydligt längre, tvingas man korsa den stora trafikleden Västra Sjöfarten – Stora Badhusgatan två gånger! Det krävs också ett modigt flerfilsbyte till vänstersvängande fil vid landshövdingens residens. Som svängande får man garanterat rött vid mist ett av de tre trafikljusen.

Alternativ C via Kungsgatan är 544 m. Genhetskvot 2,44. Här passerar man precis vid den punkt där man vill – men inte får – gena vid torget. Istället måste man fortsätta tre kvarter bort och sedan krypcykla på Kungsgatans gågata i ett förvånat fotgängarvimmel. Jag skulle mer än gärna låta de gående ha denna gata för sig själva. Det passar den verkligen bäst till. Kungsgatan är den första tvärgata som ansluter till Ekelundsgatan utan trappor.

Alternativ D blir en sightseeing på 850 m genom halva centrum. Genhetskvot hela 3,81, alltså nästan fyra gånger fågelvägen. Vi kör som alternativ C, men undviker Kungsgatans gågata. Då måste vi fortsätta ytterligare två kvarter innan Södra Larmgatan ger oss en framkomlig väg.

Vägmått till Ekelundsgatan

De olika alternativens sträckor. Bakgrunden illustrerar TRAST:s klassificering av genhetskvoter i grön / gul / röd. Ljusblå pil markerar fågelvägen. Genare väg än så (grått) kräver flampulver eller flyttnyckel, och då blir cykeln överflödig.

Det är uppenbart att A är väldigt mycket genare än alla de lagliga alternativen. Jag ser inget problem med att tillåta A. Cykeltrafik är ju redan tillåten åt andra hållet på denna sträcka. Så varför förbjuds den i västlig riktning?

Senare upptäckte jag ännu en väg: Man kan ersätta den förbjudna sträckan med ett varv runt kvarteret Västra Hamngatan – Drottninggatan – Magasinsgatan. Men till vilken nytta? Man kommer in på en trång bakgata bland gående och parkerade bilar. Den övergår i ett gångfartsområde där man får krypcykla. Då blir sträckan 390 m. Genhetskvot 1,74. Alltså fortfarande klart rött enligt TRAST, om än inte lika illa som B, C eller D. Som jag ser det stör man gående mer här än om man skulle få cykla längs Lilla torget.

Är säkerhet ett argument?
Inte är väl uppförsbacken på den förbjudna sträckan en säkerhetsrisk? Man får ju cykla nedför, och då hamnar man ändå på Västra Hamngatan med spårvagnstrafik.

Inte är det väl farligt att från vår startpunkt i norr svänga höger upp till den förbjudna uppförsbacken?

Kommer man från andra hållet längs Västra Hamngatan finns förstås en fara i att svänga vänster och korsa spårvagnstrafiken för att nå den förbjudna uppförsbacken. Men det är ju tillåtet att fortsätta rakt fram till Kämpebron. Den vägen är det t.o.m. cykelfartsgata tvärs över de högersvängande spåren, och där är mer trafik, eftersom spårvagnarna och bussarna från Stenpiren tillkommer. Är inte risken större när man aningslöst bara cyklar rakt fram på sin cykelfartsgata medan svängande spårvagnar utgör hotet, än när man själv måste besluta sig för att avvika från cykelfartsleden och med berått mod korsa hela gatan?

Jag tycker att den förbjudna riktningen är säkrare än mycket annat som en cyklist tillåts göra i denna korsning.

Är hänsyn till bilar ett argument?
Kan det vara så att man vill ha strikt enkelriktat därför att man byggt en taxificka på vänster sida i den tillåtna körriktningen nedför backen? Men gatan är ju markerad som gångfartsområde. Då måste all trafik hålla gångfart och att gå åt båda hållen här är ju tillåtet. Varför då förbjuda cykling åt ena hållet? Gatan är rejält bred, så utrymme finns.

Eller är det så att det finns skäl att enkelrikta biltrafiken, och så har man inte tänkt på att förbudet även drabbar cyklisterna? Lösningar bör analyseras även ur cykelperspektiv.

Tanken var tidigare att dubbelrikta för cyklar
På Göteborgs webbsida Så blir trafikföringen Stenpiren – Rosenlund – Järntorget visas två ritningar över trafikföringen i området så som det var tänkt i oktober 2015. Den ena ritningen visar cykelvägar, och runt Lilla torget ser den ut så här:

Trafikföringsprinciper Lilla torget 2015-10-23

Göteborgs trafikföringsprincip från 2015 för cyklar kring Lilla torget. Streckat grönt betyder cykeltrafik i gata. Observera att det vid min röda ring är markerat som dubbelriktat i den aktuella backen vid Lilla torget.

Frågan är vad som fick trafikkontoret att ändra sig. Är det någon princip som slog till i elfte timmen? Vilken?

Funderingar
Nu är mina försök att hitta ett acceptabelt motiv för ett cykelförbud uttömda. Jag förstår faktiskt inte varför backen är enkelriktad för cyklar.

Finns det en princip för trafikföringar som logiskt leder fram till Lilla torgets cykelförbud? Då vore det intressant att få veta vad det är för princip och varför den formulerats. Den kan behöva problematiseras. Kanske hindrar den cykeltrafik på många fler ställen. Men kanske kan man hitta smarta lösningar som lindrar skadan för cykeltrafiken. Kanske har sådana smarta lösningar redan skapats på andra platser av vissa trafikplanerare. I så fall borde de lyftas så att de alltid finns med när principen tillämpas.

Trafikstrategin och cykelplanen säger att ”Genhet, separering och prioritering i trafiknätet är avgörande för cykelns attraktionskraft ”. Denna sträcka ingår kanske bara i det s.k. lokala cykelnätet utan explicita genhetskrav, men möjligheten att göra den gen för cyklister verkar så enkel och naturlig.

Att förbjuda enkla och naturliga genvägar och istället tvinga iväg cyklisterna på långa utflykter eller låta dem chansa sig igenom labyrinter utan Ariadnetråd leder bara till att deras tillit tappas. Vi får mer trottoarcykling och mindre respekt för skyltar och utformning. Jag föreslår därför att enkelriktningen tas bort för cyklar vid Lilla torget.

Publicerat i Förslag, Provåkning | 6 kommentarer

Ett löv – på cykelbanan!!

Förra helgen var jag i cykelstaden Örebro. På min väg till ett möte träffade jag på ett löv på g|c-banan! Jag var tvungen att ta en bild. Nå, lövet hade för all del tagits bort, men det syntes ändå att det legat där. Skandal? Eller rentav lite fint i små doser?

Löv på cykelbana i Örebro

Odiskutabelt spår av ett löv på g|c-banan i Örebro. Karlsgatans vändslinga anas t.v. i bilden. Älvtomtagatan korsar bakom min rygg.

Publicerat i Utan kategori | Lämna en kommentar