Gå-grönt men cykel-rött??

För några veckor sedan gick jag på Avenyns trottoar mellan Parkgatan och Nya Allén. Gående hade grönt hela tiden, likaså kollektivtrafiken. Men cykelsignalen förblev envist röd. Varför?

Gå-grönt men cykelrött på Avenyn

Alla utom cyklar fick gå och köra rakt fram över Nya Allén. Varför hindra cyklarna? För att illustrera situationen tog jag en bild efteråt och redigerade cykelsignalen till hur den var då.

Det uppstod en skyddande korridor för cyklisterna mellan alla gående på övergångsstället och all kollektivtrafik på spåret. Men trafikljuset lät inte cyklisterna följa med i den strömmen. Eftersom den korsande Nya Allén är enkelriktad och den förstås hade rött ljus, fanns det ingen trafik som kunde korsa cyklisternas väg.

Detta läge varade åtminstone så länge som det tog mig att gå mellan Parkgatan och Nya Allén. Därför måste det vara något mer än bara ett kort övergångsfenomen i styrautomatiken. Varför hindrades cyklisterna? Kan det ha att göra med prioritering av kollektivtrafik och bristande hantering av dess konsekvenser? Är styrautomatiken otillräcklig så fort kollektivprioriteringen bryter den normala förprogrammerade sekvensen?

Ibland ser jag liknande blockeringar i andra trafikreglerade korsningar som inte kan skyllas på tömningstider för korsande övergångsställen. Aveny-fallet är bara ett exempel. Dock tycker jag att cyklar i vissa fall hanteras bättre nu än för ett antal år sedan. De får ibland följa med kollektivtrafikens ”grönt” trots att tiden är för kort för att ge intilliggande övergångsställe grön gubbe. Så är det t.ex. ibland där Södra Vägen korsar Berzeliigatan på väg in mot centrum. Den förbättringen uppskattas mycket!

Tillägg 12/3: Fråga till Trafikkontoret
Jag skickade just denna trafiksignalfråga till TK. Avsikten är att publicera förklaringen som ett tillägg här för att öka min och mina läsares förståelse för varför trafikljusen kan göra så konstiga saker ibland.

Tillägg 18/3: Kundtjänsten skickar min fråga till Trafikkontoret
Jag fick idag ett kvitto från Göteborgs kundtjänst för stadsmiljö att de har vidarebefordrat ärendet till trafikkontoret för vidare handläggning.

Tillägg 26/3: Svar från Trafikkontoret
Idag fick jag svar från en trafikljusexpert på Trafikkontoret:

Cyklisten och spårvagnen mot norr är samma signalgrupp och har samma fientligheter. Eftersom alla spårvagnar anmäler och avanmäler sin prioritet så hänger cykelsignalen med. Det kan ju vara så att spårvagnen (och cykel) mot norr precis har växlats bort och vagnar från andra hållet håller kvar gågruppen.

Gågruppen är ju bara ”fientlig” mot bilar på Nya Allén medans cykelgruppen har 2 stycken fientligheter till på grund av att cykelbanan mynnar ut i en körbana och inte i en cykelbana.

Detta är ju en centralstyrd styrapparat där växling sker efter en förutbestämd tidtabell och där prioriteten i vissa fall kan skapa olyckliga kombinationer. När vi var och tittade fungerade all perfekt.

Och då skrev jag tillbaks:

Tack för svaret! Det var inte meningen att ni skulle ge er ut och titta för denna udda händelse. Jag ville bara få lite förståelse för mekanismerna. Jag cyklar här ofta och det brukar fungera bra.

Men jag märker att olika trafikljus ibland verkar haka upp sig, och då försöker jag hitta förklaringen. Det kan vara ett ”fientligt” övergångsställe eller kanske att ett bilmagasin inte ska fyllas i nästa kors när kollektivprio tar över där. Men just i detta fall fanns inget som kunde vara ”fientligt” mot cyklister men inte samtidigt mot parallell kollektivtrafik. Jag tror som du att prioriteten i vissa fall kan skapa olyckliga kombinationer. Kanske var gångsignalen men inte cykelsignalen mottaglig för förlängt grönt just när den impulsen kom, trots att cyklister har kortare tömningstid.

 

Publicerat i Ljussignaler | 7 kommentarer

El från diesel mitt i stan

Nu beskärs ca 60 stora träd längs Östra Hamngatan i Göteborg. Liftarna som används går på diesel som laddar deras batterier. Det krävs ca en timme dieselkörning per träd! Elskåp finns men används inte. Ger inte det onödiga avgaser och buller?

När jag parkerade min cykel för två veckor sedan kände jag dieselavgaser i luften. Då såg jag en orange lift i andra ändan av kvarteret som stod övergiven och brummade.

Diesellukt från trädbeskärning på Östra Hamngatan

Dieselavgaserna kom från den orange liften i andra ändan av kvarteret.

Där pågick beskärning av träd, men nu verkade beskärarna ha lunchrast. Sen såg jag en neonklädd man i närheten av maskinen. Jag frågade honom, och han förklarade att dieselmotorn går en halv till en timme per dag för att ladda maskinens batteri. Han höll med om att det osade, men det är så maskinen fungerar.

Trädbeskärare och elskåp på Östra Hamngatan

Bild mot Kungsportsplatsen. En man i neongröna arbetskläder står bortom den brummande maskinen. Jag frågade honom om dieselkörningen. Vid fasaden strax hitom honom finns ett elskåp, men det användes inte för laddning.

Det fanns två likadana maskiner, en på varje sida gatan. Jag höll lite koll på dem under några dagar. Deras dieselmotorer gick oftast igång två gånger om dagen. Först kördes de en kortare stund på morgonen, kanske 10-20 minuter. Sen kördes de under lunchrasten mellan en halv och en timme. Det blev två kallstarter om dagen per maskin i vinterkylan.

Elskåp helt nära maskinen på Östra Hamngatan

Den andra maskinen med närmaste elskåp bara några steg från den. Men laddningen gjordes ändå med dieselmotor.

När jag tittade närmare på maskinerna upptäckte jag att de hade två kraftiga elkablar med hankontakter. Jag kunde inte se vad de var till för, men min gissning är att den ena är för att ladda batterierna utan dieselmotor. Jag såg också att bägge maskinerna denna dag stod max 10 m från närmaste elskåp. Jag vet att det brukar användas el vid Kopparmärra strax intill vid uppträdanden, så någon svårighet att koppla maskinerna till elen istället för att ladda med dieselmotor borde det inte vara.

Maskinen har elkabel men kör ändå dieselladdning

En av maskinens två elkablar sticker ut ur det runda hålet mitt i bild. Är det elanslutning för laddning? Kontakten ser inte särskilt sliten ut …

Så varför kör Park och natur (som jag förutsätter är ansvariga) dieselmotorer mitt i stan där det är lätt att få el? Innan gatans alla träd är beskurna har det krävts drygt 100 kallstarter och körts runt 50 timmar dieselmotor. Är det nödvändigt? Är det förenligt med Göteborgs miljökrav för arbetsmaskiner? Är inte detta en lågt hängande frukt som man kan plocka bara man sträcker ut handen en liten aning?

Tillägg 15/2: Fråga till Park och Natur
Jag skickade just in denna artikel till kommunen med en fråga till Park och Natur om inte dieselkörningen ger onödiga avgaser och buller, och om det är förenligt med Göteborgs miljökrav för arbetsmaskiner.

Tillägg 21/2: Stadsmiljö ber Park o Natur svara
Jag fick just meddelande om att Göteborg nu har skickat vidare min fråga från den 15/2 till Park och Natur som kommer att svara mig direkt.

Jag såg att trädbeskärarna idag avverkat gatans halva trädbestånd. De har hunnit ett par träd in på Östra Hamngatans Nordstadssida. Eftersom de började den 1/2 har de nu varit igång i tre veckor prick. Då borde hela gatan vara klar om ytterligare tre veckor, dvs precis mitt i mars. Många kallstarter blir det, såvida de inte hinner lägga om sina vanor och börja ladda från elnätet dessförinnan. Kanske finns det något hinder som Park och Natur kan redogöra för.

Tillägg 26/2: ”Svar” från Park och Natur
Idag fick jag ett ”svar” från Park och Natur, dvs de svarade inte på mina frågor utan talade om att det var så som jag hade beskrivit. De skrev:

Vår utföraraavdlening meddelar att liftarna körs enligt alla instruktioner och laddas endast ett par ggr/dag vid rasterna.Den mesta tiden av dagen går liftarna på batteridrift.

Därför skrev jag följande till dem:

Det ni berättar för mig nu är det som jag beskrev i min artikel att ni gör. Det enda ni tillför är att detta är enligt ”alla instruktioner”. Men det jag frågade var varför ni laddar med dieselkörning och inte med elanslutning. Ger inte det onödiga avgaser och buller? Och är det förenligt med Göteborgs miljökrav för arbetsmaskiner?

Mina frågor har jag ännu inte fått svar på. Är det så att era nuvarande instruktioner för dessa maskiner hindrar att ni laddar dem med elanslutning trots att det går och borde vara rätt enkelt? Är det alltså bara era papper som hindrar en bättre miljöhänsyn och ett föredöme i en tid när alla behöver göra sitt yttersta för vår gemensamma miljö?

Tillägg 1/3: Jodå, laddning från elnätet skulle gå
Idag återstår bara fem obeskurna träd plus de två som för tillfället bearbetas på Östra Hamngatan. Jag frågade en av beskärarna om maskinerna kan ladda via elanslutning. Ja, svarade han, det går. Men vi laddar dem med dieselaggregat.

Så nu behöver vi inte bara anta att de kan laddas från nätet, vi vet att det går, men att Park och Natur väljer att köra diesel. Varför? Vi får ge oss till tåls tills de svarar på det.

Tillägg 18/3: Fråga till Miljöförvaltningen
Jag har i min artikel ”El från diesel mitt i stan” beskrivit hur Park och Natur laddar arbetsmaskiner med dieselaggregat mitt i centrala Göteborg trots att maskinerna enkelt kan anslutas till elnätet. Det svar jag fick är att Park och Natur har gjort instruktioner som säger att man inte ska använda maskinernas möjlighet till elanslutning utan köra diesel. Jag förstår inte varför, och jag får inga svar på det från dem.

Eftersom det är en miljöfråga vill jag veta från er om det är i linje med stadens miljöstrategiska arbete, eller om det borde föreslås åtgärder och beslut för att förbättra stadens hänsyn till miljön i fall som detta där det synes mig så enkelt som att modernisera en instruktion.

Min artikel med alla hittills gjorda tillägg finns här men bifogas även som Worddokument.

Tillägg 26/3: Svar från Miljöförvaltningen
Jag fick idag följande värdefulla svar:

Din fråga har landat hos mig. Jag ska försöka nysta i detta; just nu har jag inte tillräcklig koll på läget måste jag erkänna.

Utifrån ett miljöstrategiskt perspektiv låter inte detta rimligt precis som du skriver. Om maskinerna har möjlighet till eldrift så borde denna användas då det såklart är bättre ur ett miljöperspektiv.

Det finns ett alldeles nytt styrande dokument i staden då det gäller entreprenader (här) som är intressant i sammanhanget men det svarar förvisso inte på din specifika fundering.

Min brasklapp är att jag i nuläget inte har koll på det aktuella avtalet, det ska jag dock försöka ta reda på. Rent praktiskt så kan det ju vara så att entreprenören följer det avtal som finns, avtal kan omfatta stora områden eller entreprenader och då kanske detaljer som de du observerat kommit i skymundan.

Tillägg 20/5: Påminnelse till Miljöförvaltningen
Hej igen!

Har du haft möjlighet att nysta lite i detta? Det vore ju bra om ambitionen att använda el istället för diesel ökade vid kommande arbeten och om de styrande dokument som stödjer det inte längre riskerar att komma i skymundan.

Tillägg 22/5: Svar från Miljöförvaltningen
Igår fick jag följande uttömmande svar som jag tackar handläggaren för:

”Det visar sig att dessa insatser har skett enligt de principer/riktlinjer som gäller idag. Primärt är anledningen till detta tillvägagångssätt av ekonomisk karaktär och till detta har även en ökad olycksfallsrisk vägts in.

Om vi ser på det ekonomiska så gäller att när en inkoppling begärs på Göteborg Energis skåp så kostar det 3600 kronor vid varje tillfälle. Det blir ett antal sådana inkopplingar som behöver göras i dessa fall, och kostnadsmässigt blir det än dyrare med inkopplingen då installation, dragning av kablar både vid in- och urkoppling leder till att ekonomin hamnar kring 5000-6000 kronor i slutänden. I vissa skåp finns det dessutom inte plats att belasta med mer, vilket istället tenderar leda till långa kabeldragningar.

Vad gäller olycksfallsrisken så bedöms att kabeldragningar där många människor rör sig på en liten yta och trafik runt omkring medför ökad olycksfallsrisk. Det är uppenbar risk att människor snubblar, halkar, ramlar eller på andra vis utsätts för risk i och med detta.

Både det ekonomiska argumentet och riskargumentet är giltiga såklart men det är uppenbart att staden behöver lösa hur även miljöargumenten kan fångas upp i detta. Hur detta ska gå till finns inte beslutat i dagsläget men då entreprenader ofta handlas upp (några görs förvisso i egen regi) så finns möjlighet att reglera detta tydligare. Frågan om entreprenad-, arbets- och anläggningsmaskiner är ju högst aktuell i staden vilket möjliggör insatser inom flera områden, och då kunde ju även dessa beskärningsinsatser tas med i kalkylen. Högst tacksamt när frågor som dessa tydliggörs för oss i staden, det är inte alltid som probleminsikten springer fram ur den egna organisationen. Nu blev det måhända inte riktigt det önskade svaret men tack vare frågan så är åtminstone flera organisationer i staden medvetna om att det här finns en situation som både kan och bör åtgärdas.”

Tillägg 22/5: Tack till Miljöförvaltningen
Stort tack för ditt grävande och din tydliga beskrivning av problemet! Nu förstår jag varför de valde att köra dieseldrift.

Kostnadsproblemet behöver lösas genom att kommunen inser vilka konsekvenser inkopplingskostnaden kan få för miljön. Det är en suboptimeringsproblematik som säkert behöver lyftas till en högre samordnande nivå inom kommunen för att lösas.

Olycksproblemet kan lösas genom att lyfta kabeln i en port över gångbanan istället för att lägga den på marken. När det är långt till skåpet kan det antagligen vara bättre att köra på diesel bara i just de fallen.

Jag tänker inte driva frågan vidare, men är hoppfull för dina avslutande ord: ”tack vare frågan så är åtminstone flera organisationer i staden medvetna om att det här finns en situation som både kan och bör åtgärdas”.

Publicerat i Besked, Förslag, Organisationer, Vägarbete | 4 kommentarer

Cykling ok trots gå-förbud?

Vill anläggarna ge cyklisterna en fördel eller har de helt enkelt glömt bort att det finns cyklister, trots att det de bygger är en stolt pendlingscykelbana? Det undrade jag när jag cyklade längs Delsjövägens splitter nya bana och kom till denna punkt.

Delsjövägen - Olbersgatans cykelöverfart

Här cyklar jag norrut utefter Delsjövägens nya pendlingscykelbana där den har en cykelöverfart över Olbersgatan. Men en bit bortom affären skymtar en avspärrning och en orange skylt.

Detta måste vara Göteborgs näst första cykelöverfart, med här-cyklar-man-skylt och hajtänder för den korsande biltrafiken. Stans första överfart hade jag passerat 500 m innan. Den går över Töpelsgatan. Väldigt roligt att Göteborg börjar anlägga en del cykelprioriterande överfarter till skillnad från alla cykelpassager där man saknar alla rättigheter!

När jag siktade avspärrningen med en orange skylt längre bort undrade jag om banan ännu inte är färdig därborta och om det i så fall finns en omledning. Men några omledningsskyltar såg jag inte till. Jo, det fanns en för cyklar från affärens baksida t.h. utanför bild. De leddes med en pil in mot den plats som bilden ovan visar.

Alltså fortsatte jag rakt fram mot avspärrningen denna söndagseftermiddag. Den såg ut så här:

Bara gångbanan avstängd

En bred pendlingscykelbana med en smal gångbana bredvid, och ett staket med en öppning i ruffen längst till vänster. Skylten riktar sig bara till gående.

En välvillig tolkning är att skyltens text faktiskt gäller och att det bara är gångbanan som är avstängd. Gångbanan ser lite smålerig ut medan cykelbanan är ren, bred och inbjudande. En illvillig tolkning är att all framfart ska vara förbjuden, att entreprenören och TA-planen fullständigt glömt bort att det till största delen är en cykelbana och att poängen med hela ombyggnaden är att skapa ett exempel på cykelprogrammets nya koncept pendlingscykelbana.

Jag cyklade genom den chikan som staketen bildade för att undersöka fortsättningen. Skulle banan sluta tvärt i ett byggkaos eller skulle den vara lika fin hela vägen? Det borde hjälpa mig förstå den bakomliggande meningen med skylten.

Det visade sig att hela cykelbanan var lika fin ända fram till Virginsgatan. Det fanns dock två krux. Det första var att en grävmaskin med flakvagn hade parkerats på tvärsan över hela banan liksom för att markera att den äger hela området och av någon anledning inte vill dela med sig. Det hade varit väldigt enkelt och naturligt att parkera mera hänsynsfullt. Det andra hindret var själva korsningen vid Virginsgatan som inte var färdigbyggd. Men det var å andra sidan lätt för cyklister att svänga ut på busshållplatsfickan strax före korset och cykla i blandtrafik till fortsättningen som ännu inte börjat byggas om. Det är väl mindre lämpligt för gående att följa samma väg ut i gatan, så därför finns ett motiv att tillåta cykling men inte gående.

Men jag kan ändå inte frigöra mig från misstanken att de som skyltat helt enkelt glömt bort cyklisterna, eller att de anser att cyklister och gående är typ samma sak. Hoppas verkligen att jag har fel där.

Publicerat i Omledningar, Provåkning, Skyltar o symboler | 2 kommentarer

Cykla eller gå mot rött?

Struntar cyklister oftare i rött ljus än gående? Är det bättre att gå än att cykla mot rött? Gäller bara de lagar som har specifika bötesbelopp? Vad är själva syftet med rött ljus?

Mätningar
Jag har mätt rödljusbeteendet i korsningen Södra Vägen/Parkgatan 2008 och 2010, och jag gjorde det igen 2017. Korsningen valde jag därför att många gående och cyklister använder den, de har rött samtidigt och de utsätts för samma korsande trafik. Det gör deras respekt för rödljuset jämförbar.

Passagen går över en flerfilig väg med bilar som kommer i vågor och som kan hålla hög fart.

Gående och cyklister mot rött vid Södra Vägen x Parkgatan

Gående och cyklister vid passagen över Parkgatan. Fyra gående och en cyklist trotsar rött.

Jag observerade passagen över Parkgatan torsdagen den 29 juni 2017 kl 8:17-8:39. De cyklister och gående som anländer vid grönt lämnar man därhän. Det intressanta är förstås att se hur de som anländer vid rött gör. Då anlände 102 cyklister och 108 gående. Skulle de vänta ända tills det blev grönt eller skulle de trotsa rödljuset vid första bästa lucka? Av dem körde 21 % av cyklisterna och gick 50 % av de gående mot rött. Här är resultatet från alla mina mätningar:

2008: 72 % av de gående och 10 % av cyklisterna trotsade rött
2010: 82 % av de gående och 30 % av cyklisterna trotsade rött
2017: 50 % av de gående och 21 % av cyklisterna trotsade rött

Mätningarna 2008 och 2010 beskrivs närmare i De cyklar ju mot rött!

Tydligt resultat trots variationer
Siffrorna varierar. Det kan bero på många saker, t.ex. biltrafikens intensitet, om de gående och cyklande har bråttom, om en bryter isen och får fler att följa med eller om polisen nyligen bötfällt rödljuskörande cyklister. Kanske hade siffrorna varit mer stabila om jag tagit mig tid att mäta fler trafikanter. Denna korsning har dessutom byggts om mellan 2010 och 2017, vilket kan förändra beteendet.

Även om siffrorna varierar, är det tydligt att andelen gående som trotsar rött alltid var betydligt större än andelen cyklister. Det måste finnas anledningar till det.

Varför är det så tydlig skillnad?
Jag tycker att man hör klagomål om rödljuskörande cyklister betydligt oftare än om gående. Ändå trotsar gående rödljuset mycket oftare än cyklister i alla mina mätningar. Varför riktas strålkastarljuset mot cyklister men inte mot gående?

– Avvikarna sticker ut: Är vi så vana vid att folk går mot rött så att vi inte lägger märke till dem? Lägger vi bara märke till rödljuskörande cyklister för att de avviker från mängden? Effekten att man bara lägger märke till dem man retar sig på var tydlig i min mätning av trottoarcyklare. När jag väl upptäckt trottoarcyklandet kändes det intuitivt som att de var pinsamt många, kanske uppemot 20 %. Men när jag disciplinerade mig att räkna, visade det sig att de gång på gång bara var 3 %. De som cyklade rätt gjorde liksom inget väsen av sig och märktes därför knappast, se min artikel Trottoarcyklare. Rödljuscyklare tar fokus trots eller tack vare att de flesta inte rödljuscyklar. Flertalet visar att det finns en norm och fåtalet bryter mot den och sticker därmed ut på ett provokativt sätt.

– Tillåter lagen gående mot rött? Finns det en utbredd uppfattning att det faktiskt är tillåtet att gå mot rött men förbjudet att cykla mot rött? Det är hur som helst fel. VMF 3 kap 8 § anger att röd gubbe betyder ”Förbjudet att beträda en körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning”. Det kan knappast misstolkas.

– Gående mot rött straffas inte: Tänker folk att det visserligen är förbjudet att gå mot röd gubbe, men att man kommer undan därför att det inte finns något specifikt bötesbelopp för den förseelsen, som det finns för cyklister? Och i praktiken åker man nog heller aldrig fast för att gå mot rött, vilket cyklister mycket väl kan göra. Budskapet från lagmakten blir att gående favoriseras och att cyklister slipper böter om de hoppar av och leder cykeln vid rött istället för att cykla, trots att man på så sätt vistas längre tid i korsningen. Det känns säkert så korkat för många cyklister att de snart övergår till att verkligen cykla istället, eller stå på pedalen och rulla i hopp om att det inte ska räknas. Ända tills de får en bot vill säga. Och när de får det tror jag inte de känner att de gjort något värre än en rödljusgående, utan snarare att de behandlas orättvist jämfört med dem.

– Cykeln är ett fordon: Ibland hör man att cyklister måste följa regler för att cykeln är ett fordon, underförstått att gående kan ta lätt på regler. Men om trafik ska vara ett samspel måste alla delta. Och om människan kan göra misstag måste bägge parter vara beredda så att åtminstone en av dem kan se till att en fara undviks. Så är också många lagar formulerade. Även när lagen kräver att en part ska lämna företräde brukar det finnas ett motkrav på andra parten att bedöma situationen och avvärja fara om det behövs. Det är visserligen så att det bland gående även kan finnas blinda, döva och små barn. Det måste andra ta hänsyn till. Men alla behöver ta det ansvar de är i stånd till. Att strunta i det vill jag jämföra med smitning. Det är en dålig attityd om man tycker att andra måste visa hänsyn medan man själv bara kan gå på. Det förstör samspelet, glädjen och säkerheten i trafiken. Det är som Erik Sandblom skrev en gång:

Trafiken är lite som en fest.
Det blir roligare om man själv är lite trevlig!

– Är cykling mot rött trafikfarligare? Man kan också höra att det är trafikfarligare med cykling än med gående mot rött. Ett sådant påstående är lätt att häva ur sig, men riktigt så enkelt är det inte. Det är visserligen sant att man kan cykla fortare än man går, men det finns många fler faktorer. Titta på vad som händer när laglydiga cyklister och gående får grönt samtidigt. De gående kommer ögonblickligen upp i gångfart medan cyklisterna bygger upp sin fart betydligt långsammare. Den första bilfilsbredden leder de gående. Sen blir de omkörda av cyklisterna. Och får man för sig att bromsa eller väja, kan gående göra det på ett enda steg, medan cyklisten behöver mer tid för att ändra fart eller riktning. Det betyder att cyklistens rörelser blir mer förutsägbara och mindre överraskande än den gåendes. Och om en cyklist kommer med fart väcker hen uppmärksamhet därför att vi har en inbyggd förmåga att upptäcka rörelser. Vi ser att hen inte kommer att bromsa vid rött, medan det är betydligt mer svårbedömt vad en gående tänker företa sig i nästa steg. Det är främst när cyklister plötsligt dyker upp ur skymda lägen som oförutsebar fara kan uppstå. Så den som kategoriskt påstår att det är trafikfarligare med cykling än med gående mot rött måste underbygga sitt påstående.

– Olika parter ser olika på cyklister: På kombinerade gc-banor buntar utformaren ihop de två trafikantslagen som om de var ett. Det kan finnas fog för det, men det signalerar samtidigt att cyklister ses mera som gående än som fordonsförare. På separerade g|c-banor särskiljs de, men släktskapet är fortfarande tydligt. Separeringen kan vara väldigt diffust markerad, och vid passager över körbanor blandas de två ibland helt utan separation. Trafikpsykolog Sören Nordlund brukar säga att cyklisten upplever sig själv som en gående på hjul, att cyklandet sköts av våra urgamla omedvetna delar av hjärnan, precis som när vi går. Därför uppfattar cyklisten samma typ av regellöshet som fotgängaren. Och detta är inte något medvetet ställningstagande utan så som människan fungerar automatiskt. Jag tror att samlokalisering av cyklister och gående kan förstärka det, speciellt så länge vi accepterar gåendes känsla av regellöshet. Samlokalisering med regeltyngda bilister kan nog göra det motsatta. Tyvärr kan det nog även få en del att inte våga cykla alls. Lagmaktens olika krav på cyklister vs gående har berörts ovan. Om vi ska se spelet mellan cyklister och gående som en fotbollsmatch kan vi säga att domaren inte upplevs som rättvis och opartisk. Det skadar viljan till fair play.

Syftet med rött ljus
För att kunna ge någon trafikriktning grönt ljus måste trafik i korsande riktningar stoppas. Hur ska man annars kunna erbjuda fri väg? Det räcker inte med att bara stoppa bilister. Alla korsande trafikanter måste få rött för att man ska kunna ge grönt åt någon. Därför måste även gående lyda signalerna. Det är bara om man svänger som man kan möta annan trafik som också har grönt och som man måste lämna företräde. Principen är densamma som vid filbyte.

Problemet är att det kan bli väldigt ineffektivt med meningslösa väntetider om trafiken är gles men signalerna ändå kör på som vanligt. Vi kan uppleva trafiksignalerna som väldigt ointelligenta och därmed tappa förtroendet för dem om de envisas med att ge grönt till någon som inte finns.

Vi måste ställa krav på trafikljusen
Antag att du står ensam vid ett rödljus i öknen och ingen annan trafikant syns inom en kilometer. Hur länge står du och väntar innan du går trots att det fortfarande lyser rött? Detta är visserligen ett extremt tankeexperiment, men det problematiserar ändå trafiksignalernas funktion och vår tillit till dem. Finns det ingen trafik i vägen för vår väg anser nog många att signalen är ”dum” och att de själva skulle kunna lösa trafiksituationen mycket bättre utan signal. Vissa väntar ändå lydigt på grönt, andra kör/går mot rött om det är fritt.

Det är viktigt att noggrant överväga var och när det verkligen är motiverat med trafiksignaler. Jag tror att många trafikhållare är alltför ovilliga att stänga av signaler när trafiken är så gles att trafikanterna löser det bättre själva. Se på den komplexa och trafikerade Korsvägen! Den fungerar imponerande bra utan trafiksignaler, inte minst för gående och cyklister.

Intelligentare signaler med bättre koll på trafiken skulle kunna göra ett mycket smidigare jobb och vinna folks förtroende. Om det syns på trafiken varför man har rött är det mycket lättare att stå kvar och vänta på sin tur.

Publicerat i Beteende, Lagmakten, Ljussignaler, Mätning, Sociala normer | 17 kommentarer

Första pendlingscykelbanan!

Göteborgs cykelprogram för 2015-2025 har lanserat begreppet pendlingscykelnät, ett nät av första klassens cykelbanor med rejäla funktionskrav. Nu har den första snutten av ett sådant nät just öppnats för trafik vid Delsjövägen.

Första snutten färdigställs

Delsjövägen: Första pendlingscykelbanan byggs

Delsjövägen i höjd med Stora Torp den 12 november. Första etappen var då ännu inte öppnad. Bakom den blå byssjan fanns en omledning åt höger in på Lilla Torps Allé.

Delsjövägen: Första pendlingscykelbanan är klar

Nu har första sträckan av pendlingscykelstråket just öppnats. Två cyklister rullar mot korset vid Töpelsgatan längst borta i bilden.

Delsjövägen: Första pendlingscykelbanans bredd

Vy från samma plats fast in mot stan. Där ser man cykelbanan före ombyggnad och allra närmast hur mycket den breddats.

Den nya pendlingscykelbanan är 3,6 m bred, vilket strategin anger för dubbelriktade banor med mellanstort flöde.

Bredder enligt cykelstrategin sid 46

Bredder enligt cykelstrategin sid 46.

Gångbanan intill ser ganska smal ut. Men när jag tog bilden ovan höll sig de gående ändå på sin del trots den just då mycket ringa cykeltrafiken. Och viljan att välja ”den smala vägen” kommer troligen att öka något när byggbyssjorna försvinner och de kala jordytorna förvandlas till attraktivt grönt gräs.

Göteborgs första cykelöverfart
Den första? Nåja, vi har haft massor med cykelöverfarter i Göteborg – ända tills landets politiker krävde av lagstiftarna att definiera om begreppet cykelöverfart och döpa om allt vi då hade till cykelpassage. Den revolutionen inträffade den 1 september 2014. Cykelöverfart 2.0 är reserverat för skyltade och hastighetssäkrade korsningar där annan trafik måste lämna cyklister företräde. Här får cyklisterna samma förmåner som gående alltid haft på övergångsställen, vilket passar bra på pendlingscykelstråk.

I ändan på den nyss öppnade sträckan anläggs nu en cykelöverfart 2.0 som ska ge oss prioritet över Töpelsgatan. Skyltar är ännu inte på plats och banan är avspärrad vägarbetsplats på andra sidan korsningen, så cykelöverfart på riktigt är det ännu inte.

Delsjövägen: Första cykelöverfarten byggs

Göteborgs första cykelöverfart 2.0 så långt som den kommit för en månad sedan.

Jag träffade byggledaren igår. Hon sa att överfarten och närmast följande del av cykelbanan blir klara nästa torsdag, vilket jag tolkar som torsdag den 14 december. Det är en stor dag för det cyklande Göteborg, och vi är några som har sagt att vi borde fira med en knyt-afterwork på plats. Men kanske är dagarna strax före jul en dum tid för många, bl.a. för mig, så jag hoppas på att vi kan hitta ett bättre datum efter allt jul- och nyårsfestande. Snacket går i en tråd på Facebookgruppen Cykla i Göteborg, och ju fler som vill vara med och fira när det blir dags, dess roligare.

Pilotprojekt och förebild
Någon kanske tycker att just Delsjövägen inte är den sträcka som har det allra mest trängande behovet av att uppgraderas till Göteborgs högsta standard för cykelpendling. Men jag menar att man kan se det som ett pilotprojekt, ett sätt att testa specarna i praktiken, och då är det bra att göra det på en sträcka där det finns tillräckligt utrymme på bredden och där korsande gator inte behöver vara högprioriterade.

Här behöver man alltså inte trassla in sig i en massa kompromisser som skulle riskera att göra banan till en snopen tummetott. Istället kan vi få en förebild att peka på i kommande projekt. Den kan ge både politiker, planerare och entreprenörer en vision av vad begreppet pendlingscykelstråk står för. Det tror jag behövs i alla kommande stadsutvecklingsprojekt. Annars kommer en massa visionärer att av bara farten planera traditionell smal cykelbana som slingrar sig mellan överblivna ytor på ömsom ena, ömsom andra sidan av elefantstigarna för de motordrivna flerhjulsmaskinerna.

Och låt oss även se detta som ett pilotprojekt i den meningen att vi som cyklar utvärderar banan och pekar ut sådant som är speciellt bra, liksom sådant som bör förbättras till nästa bygge. För nästa bana som byggs får inte bli urvattnad på det bästa som pendlingscykelkonceptet har att ge, och inte heller dra med sig dess eventuella barnsjukdomar. Där tänker jag att vi cyklister spelar en viktig roll som ingen annan kan göra bättre. I Facebooktråden har utvärderingarna redan börjat gro. Bra! Mer sån’t! Och titta inte bara på bilder utan känn på banan irl också. Ni är mycket välkomna med tankar och synpunkter av alla slag i kommentarsfältet nedan också.

Det är mycket roligt att få se denna vackra tankeprodukt ta första steget från den teoretiska hagen och ut i den verkliga, fysiska världen. Välkommen ut!

Publicerat i Beröm, Cykelplan 2025 | 3 kommentarer