Skyltar i farlig vinkel

Under vissa väg- och spårarbeten stannar inte bussar och spårvagnar på sina vanliga hållplatser. Då sätter Västtrafik upp hänvisningsskyltar, men de är ibland farliga för cyklister. Här några farliga exempel från senaste arbetet vid Avenyn-Valand.

Problem 1: Hyveleffekten

Utstickande skylt på Avenyn-Valands västsida

Här kan cyklisters huvuden få sig en avhyvling. Bild från Avenyn-Valands västra cykelbana.

Västtrafik brukar fästa sina skyltar på hållplatsernas räcken. Så som den är vinkad på bilden kan cyklister köra huvudet rätt in i skyltens kant. Om man behöver rikta sin uppmärksamhet mot något annat i trafiksituationen tills man kommer nära, kan det vara svårt att upptäcka den utstickande skylten. Vinkeln kan då vara så snäv så att det blir som att titta rakt mot en knivsegg. Värst är det om man i sista minuten tvingas väja åt vänster för en gående så att man hamnar rätt i skyltens kant. Man väntar sig ju inte sådana hinder i cykelbanan och tittar normalt inte efter dem.

För några år sedan var det precis likadant på Kungsportsplatsens hållplats.

Fästet tillåter att skylten vinklas åt valfritt håll. Jag såg att någon en dag hade vridit skylten i bilden ovan så att den inte skulle sticka ut i cykelbanan. Men dagen därpå var den vriden tillbaks igen till det farliga läget. Om dessa skyltar ska användas intill cykelbanor behöver de vara vinklade så att skylten inte sticker ut i banan. Fästet måste också låsas så att skylten inte kan vridas ur säkert läge av allmänheten.

Problem 2: Lealösa skyltar

Utåtlutande skylt på Avenyn-Valands östsida

Här kan cyklister åka på en knockout eller en skrapning. Den närmaste skylten sitter dåligt fast i sin fot. Den bortre sitter stadigare. Bild från Avenyn-Valands östra cykelbana.

På östra sidan Avenyn stod en skylt utan styrsel i en lös fot. Skylten lutade sig ut mot cykelbanan. I denna vinkel kan passerande cyklister visserligen se skylten, men det är ändå inte ok att sätta ut sådana hinder. Se vidare Göteborgs tekniska handbok som citeras nedan.

Och denna skylt demonstrerar ännu ett problem i samspelet mellan gående och cyklister, nämligen:

Problem 3: Skygglappseffekten

Skymmande skylt på Avenyn-Valands östsida

Denna skylt är en effektiv skygglapp för gående som ska korsa cykelbanan.

När gående ska lämna hållplatsen och korsa cykelbanan kan denna skyltplacering effektivt hindra dem från att se cykelbanan och annalkande cyklister. Vi människor fungerar i många fall så att vi aktar oss för faror som vi ser, men är helt aningslösa om faran är skymd. Det är därför som folk kan kliva rätt ut i gatan framför en buss som de just gått av, eller köra ut barnvagnen i gatan innan de själva kommit så långt så att de kan se om det kommer någon trafik. Trafik som har ljudliga motorer brukar vi märka, och kanske tror vi att allt som är farligt också låter. Men cyklar är tysta. Därför måste sikten mellan gående och cyklister vara bra vid interaktionspunkter av detta slag. Och eftersom det inte är ett övergångsställe här är det dessutom den gående som har huvudansvaret i samspelet.

Teknisk handbok om hinder vid cykelbanor
Glimtar ur Göteborgs Teknisk handbok TH 2017:1 om hinder vid gc-bana:

 • Fysiska hinder får i princip inte sättas upp på våra övergripande gång- och cykelbanor eller inom rekommenderat minsta avstånd till sidohinder från dessa.
 • Hinder närmare en cykelbana än 1 meter ska kontrastmarkeras.
 • Smala gc-vägar är extra känsliga för avståndet till hinder.

Det verkar som om Västtrafiks skyltar bryter mot detta i Teknisk handbok.

Tillägg 1/5: Anmälan till Västtrafik
Jag har just anmält problemet till Västtrafik, skickat med denna artikel och bett om deras syn på den fara jag beskriver.

Tillägg 1/5: Kvitto från Västtrafik
Västtrafiks kundservice gav snabbt, trots helgdag, följande uppmuntrande kvitto:

Det ser inte alls bra ut att skyltarna är vinklade så att de skymmer både sikt och framkomlighet på cykelbanan, jag förstår att det kan ställa till med en rejäl olycka. Jag vill tacka dig för din utförliga feedback och ska skicka detta vidare till vår hållplatsavdelning så att de får se över de skyltar de har satt ut.

Hoppas att deras hållplatsavdelning också vill lämna en kommentar så småningom.

Tillägg 2/5: Bra exempel från Kungsport

Bra skyltplacering på Kungsportsplatsen

Så här störningsfritt sitter en motsvarande skylt just nu på Kungsportsplatsen.

Tillägg 17/5: Mycket bättre nu
Den senaste tiden har jag noterat att skyltarna på Valand placerats på hänsynsfullt avstånd från cykelbanan. UA, MVG.

Publicerat i Beröm, Förslag, Kollektivtrafik, Skyltar o symboler, Vägarbete, Väntar på besked | Lämna en kommentar

Omledning Avenyn-Valand

Låt oss titta på omledningen av cyklister på Avenyn söderut, förbi spårarbetet i korsningen med Vasagatan. Vad är bra och vad kan bli bättre? Jag gör en tur från Allén i norr mot Götaplatsen i söder.

Avenyn före Vasakorset

Omledning Avenyn-Valand 102

Avenyn söderut mot Vasakorset. Körbanan är avstängd. En tydlig cykelport anger en tillfällig cykelbana som upprättats på den breda trottoaren. Jättebra! Men ser gående cykelskylten?

Omledning Avenyn-Valand, gående på cykelbanan

Nej, gående tittar sällan upp i luften utan mer på sina mobiler, kompisar eller bara ner i marken. De sugs då lätt in på den inbjudande öppna trottoardelen som nu är cykelbana.

Från mitt lunchlokus precis bredvid cykelporten räknade jag 100 gående medan jag åt lunch den 5 april. Jag såg  att 14 av dem hamnade i cykelbanan. Det kan tyckas lite med bara 14 %, men man går långsamt och har ingenstans att ta vägen när man blir upphunnen av cyklister. Därför är sannolikheten hög att varje cyklist måste manövrera sig förbi minst en gående, en gående som antagligen fortfarande inte förstår att detta är en cykelbana.

För att cyklisten ska bemötas med god hänsyn vid passagen är det ett stort stöd om det syns även vid platsen för de gåendes uppvaknande att detta är en cykelbana. Ett pling betyder något helt annat på en uppenbar cykelbana än på en yta där gående kan tycka att cyklisten inte har rätt att störa. Samspel kräver en gemensam uppfattning om läget.

Efter min lunch såg jag en kvinna gå in på cykelbanan, stanna, se sig förvånat om och sedan vända tillbaka. Jag kom i samspråk med henne och sa att det kan vara svårt för gående att lägga märke till  cykelskylten högt uppe i luften. Hon höll med och konstaterade att det inte funkar med en sådan skylt. De måste göra på annat sätt, sa hon.

Mitt på sträckan fanns en liten glipa i staketet mot gångdelen. Medvetet eller ej, men det var i alla fall en smitväg för gående som före halva sträckan kom på att de hamnat fel.

Omledning Avenyn-Valand, en vid lov runt spårarbetet

Framme vid Vasagatan och Valand leds man i en vid lov runt spårarbetet för att nå Avenyns fortsättning.

Omledning Avenyn-Valand, cykelbana även från detta håll?

Vänder vi oss om och tittar på cykelbanan från detta håll ser vi att den inte är skyltad som cykelbana här. Gående (och springande) i denna riktning har alltså ingen aning om att de ska hålla vänster om det inbjudande breda gapet.

Vasakorsets första nålsöga
Vi fortsätter söderut i den vida loven över Vasagatan enligt röda pilen ovan.

Omledning Avenyn-Valand, nålsöga mellan parkbänkar

Nålsögat mellan parkbänkarna är svårt att ta sig igenom om man har lådcykel eller cykelkärra. Än värre blir det om man försöker gå bredvid och leda cykeln. Att montera bort vänstra soffan hade underlättat otroligt mycket för både cyklister och gående.

Jag undrar hur Plings transportcyklar klarar detta nålsöga. Att vända en sådan cykel på denna plottriga plats, kanske med stor släpvagn, är vanskligt men nödvändigt om det visar sig att man faktiskt inte kommer igenom. Det hade behövts en förvarning någonstans där det ännu varit möjligt att välja en alternativ väg.

Man har i alla fall lagt s.k. asfaltcigarrer som underlättar för alla tillräckligt smala cyklister att rulla över Vasagatans höga kantstenar utan att hoppa av.

Dock anas en orange skylt på staketet i bilden som ber om just det – att man ska leda cykeln. Men den skylten kan egentligen bara ses av trafikanter som kommer från Vasagatan (från höger i bild). Den säger att man ska svänga höger om man ska till Heden, och att man då ska leda cykeln, alltså ett budskap som cyklister från vårt håll som ska vidare samma väg inte ser.

Cyklister från Vasagatan som inte ska till Heden utan mot centrum får alltså svänga vänster, in mellan parkbänkarna och över asfaltcigarrerna i bilden ovan utan att behöva leda cykeln. Men då hamnar de i mottrafik på den staketomgärdade cykelbanan som de första bilderna visar. Undrar hur de tar sig vidare sen. Blir det trottoarcykling över Allén, förbi Storan och ända till Kungsport? Var upptäcker den rättrogne cyklisten att det är dags att byta sida? Från min lunchrestaurang såg jag en del cyklister i mottrafik, och vissa fortsatte som trottoarcyklare så långt jag kunde se. Hur man leds in på en bana har betydelse för hur man uppfattar den och hur den fortsatta färden blir.

Vasakorsets andra nålsöga
Efter denna utvikning fortsätter vi åter mot söder i den vida loven över Vasagatan enligt röda pilen ovan, en lov som vi redan har avverkat första halvan av.

Omledning Avenyn-Valand, Lilla London tränger ut GC

Efter Vasagatans sista och ganska hinderfria asfaltcigarr blir det åter väldigt trångt för GC på grund av Lilla Londons uteservering vid Valandshusets hörn.

Helt tom uteservering där en del av ytan hade behövts för GC

Trots lunchtimme var serveringens utedel helt övergiven. Lika öde var den hela veckan. Vid själva hörnet hade det varit mycket bättre att snäva in serveringen för att ge mer plats åt gående och cyklister. Avenyn söderut är åt höger i bild.

Med jämna mellanrum är det fullt av folk som springer mellan spårvagnslägena i denna korsning. När en vagn kommer blir det trassligt, speciellt för cyklar som inte så enkelt kan diffundera igenom trängseln. Däremellan kan det vara glest med folk och enkelt att cykla förbi, även för brevbäraren med sin breda cykel som syns längst till vänster i bilden.

Andra trafikslag

Omledning Avenyn-Valand drabbar inte spårvagnarnas framkomlighet

Däremot finns inga hinder för spårvagnarna. De kan gå som tåget – business as usual. Själva spårarbetena utförs säkert bara på natten.

Bara några utvalda får veta tidsperioden för denna omledning

Jag har bara hittat en enda skylt om vad som är i görningen och under vilken tidsperiod. Den står på Vasagatan, men inte så att cyklister ser den, för cykelbanan går bakom träden till vänster. Den står där vanliga bilar ändå inte får köra, utan där det blir reserverat för kollektivtrafik.

Är omledningen bra gjord för cykeltrafik så är behovet av förvarnande skylt inte så stort. Men i detta fall började det förrädiskt bra, men sen blev det plötsligt en utmanande hinderbana där lastcyklar löper stor risk att fastna. Även vanliga cyklar kan få det svårt i nålsögonen med all trängsel kring Vasagatan.

Staketet blev en råttfälla

Kravallstaketet har ramlat ner över hela cykelbanan

Det blåste på onsdagen. Hela vänstra kravallstaketet föll med dominoeffekt så att cykelbanan blev totalt obrukbar. Det hade behövts några bastanta stödjepunkter. Jag hoppas verkligen att ingen var på banan när detta hände.

Funderingar
Man får olika uppfattning om hur trafiken är tänkt beroende på varifrån man kommer. Bara från ena hållet ser man att cykelbanan har en början, dvs ett slut sett från motsatt håll. Kanske tänkte planeraren enkelriktat, men det framgår dåligt. Bara vissa gående får veta att cykelbanan är cykelbana, bara vissa cyklister ser en anmodan att leda cykeln. De gående som cyklisten möter kan säkert vara av en annan uppfattning ifall det är en cykelbana eller om cykling ens är tillåten. Och bara några få utvalda får veta under vilken period som omledningen kommer att vara.

Ska vi uppmuntra cykling i Göteborg, och t.o.m. tredubbla den, står vi inför ett vägval. I omledningarna visar vi hur vi ser på cyklisterna när det verkligen kniper. Vi kan inte ge allt till cyklisterna, men stryper vi dem till förmån för nästan all annan trafik i de mest kritiska punkterna, kan ett Göteborg i total ombyggnad  inte locka till mer cykling, snarare mindre. Varje omledning kan bli en hävstång eller en hämsko för cyklandets utveckling i stan.

Om cykeln är det mest rationella sättet att ta sig fram i byggkaosets Göteborg, då cyklar man.

Göteborg står inför ett vägval med hantering av cyklisterna

Göteborg står inför ett vägval. Hur ser vi på cyklisterna när det verkligen kniper?

Tillägg 23/4: Staketet kullblåst igen
I fredags 21 april hade det hänt igen:

Kullblåst staket igen

Samma staket åter kullblåst på fredagseftermiddagen 21 april. Foto åt norr denna gång.

Att det blåser i Göteborg ibland känner vi nog alla till. Därför borde man inte få ställa upp osäkrade staket på detta sätt, speciellt inte efter att de nyligen bevisat sin farlighet. Befinner man sig mitt på cykelbanan när denna råttfälla plötsligt slår igen, har man svårt att värja sig. Tyngden i en sådan lång räcka kan vara förödande. Christian kommenterade nedan att man lätt kan säkra staket med pålkap, dvs överblivna delar av cementpålar som kapats efter fullbordad pålning. Svängande staketrader kan säkra sig själva, men så icke raka rader.

Enligt en skylt ska arbetet vara klart i morgon 24 apr. Om det verkligen stämmer är det väl för sent att säkra just detta staket. Men både beställare och alla entreprenörer behöver dra lärdom av det som hänt här upprepade gånger och förbättra rutinerna så att staketrader inte kan välta i fortsättningen.

Jag har idag anmält problemet med vältande kravallstaketrader till Göteborgs stad.

Tillägg 24/4: Skylt i god tid
Idag såg jag att en skylt ”Svårframkomligt vid korsande av Avenyn” stod redan borta vi Handels. Den har väl inte ställts upp i god tid. Men när den du kommit upp, ger den i alla fall cyklisterna god tid att fundera över hur de ska tackla problemet längre fram.

Skylt i god tid

En skylt i god tid vid Handels ger cyklisterna chans att komma på alternativa vägar.

En likadan skylt har jag tidigare sett vid Rhösska. Där finns knappt några alternativa vägar som man får välja. Och där är man också så nära bygget så man ser problemet även utan skylt. Men vid Handels får cyklister tid att använda sin lokalkännedom för att klura ut hur de ska undvika trasslet vid Avenyn-Valand.

Vasagatan-Heden-Bohusgatan är ett viktigt pendelstråk. Jag tog mig bort till andra sidan för att se om en likadan skylt fanns vid Heden eller Bohusgatan, men hittade inget där. Gamla allén hade varit en lämplig plats. Där finns alternativ för alla riktningar.

På Facebookgruppen ”Cykla i Göteborg” finns en tråd som diskuterar den dåliga informationen till cyklister och avsaknaden av alternativa vägar kring Avenyn-Valand-arbetet i allmänhet. Lindas kritik där får stort medhåll.

Tillägg 25/4: Svar från TK om kullblåsta staket
Vi tackar för dina synpunkter. Det låter riktigt farligt så som du beskriver det. Vi ska ta detta med entreprenören och se över rutinerna hur man kan förankra kravallstaketen.

Jag tackar för denna respons och flyttar artikeln från kategori ”Väntar på besked” till ”Besked”.

Publicerat i Besked, Förslag, Omledningar, Provåkning, Vägarbete | 2 kommentarer

Cykling under byggskeden

Göteborg bygger så det knakar. All trafik kommer inte att rymmas i byggkaoset, så fler behöver övergå till att cykla. Men då måste vi nå upp till cykelprogrammets krav på attraktiva omledningar för cyklister. Hur? Det finns redan bra exempel, men de måste bli regel och inte undantag.

Denna artikel är ett samarbete mellan Linda Martinsson och Trafikistans Rolf Broberg.

Höga krav i Cykelprogrammet
Cykelprogrammet skriver om byggskeden:

Cykelprogrammets tidshorisont sammanfaller i hög grad med den planerade byggtiden för flera stora projekt inom det Västsvenska paketet och andra stadsbyggnadsprojekt. … Målet, att öka antalet cykelresor, kvarstår under byggtiden, vilket ställer höga krav på omledningar och tillfälliga cykelvägar samt på vägvisning och information. (sid 61)

De stora byggprojekten i stan kan bli en möjlighet eller ett hot mot ett ökat cyklande, beroende på hur cyklisterna behandlas. Rätt planerat och skyltat kan cykeln framstå som välkommen och det bästa sättet att ta sig fram genom dessa kaotiska områden. Då kan det få cyklandet att öka. Men om cyklisterna behandlas slarvigt kan det få flera att misströsta och cyklandet kan minska.

Goda exempel
Sedan cykelprogrammet trädde i kraft har cykelomledningar ibland visat en högre nivå än tidigare:

 • Vid Östra Hamngatans ombyggnad 2015 inrättades t.ex. en provisorisk, väl skyltad och avgränsad cykelbana på en del av trottoaren (se bloggartikeln Bradålig cykelfartsomledning).
 • Under Stenpirbyggets tidiga skede fanns en asfalterad tillfällig cykelbana som höll den stolta stomcykelbanan ganska intakt och signalerade respekt för pendelcyklisterna, se bild nedan.
 • På Delsjövägen fanns chikaner på cykelbanan vid ett markarbete intill, men de ställdes nogsamt åt sidan så fort arbete inte pågick (se bloggartikeln Tack för agila chikaner). Det var uppseendeväckande bra jämfört med hur chikaner för cyklister brukar skötas.
 • I centrum vid Lilla Bommen markerades nyligen en tillfällig, väl skyltad cykelbana. Man lade t.o.m. tillfällig asfalt på en svårcyklad del med storgatsten. Men det var russin i en omledningskaka som även bjöd på flera bottennapp (se bloggartikeln Orange hänvisning brister). Efter anmälningar förbättrades vissa brister, men samtidigt blev annat sämre.
 • Vissa avspärrningar skyltas i förväg, t.ex. på Vasagatan i höstas. En orange skylt informerar om att arbete kommer att pågå, mellan vilka datum, och hur cykelleden då kommer att påverkas. Då kan de dagliga cyklisterna förbereda sig på att välja annan väg eller avsätta extra tid för sin arbetsresa.
Tillfälliga cykelbanor förbi Stenpirsbygget

Två generationer tillfälliga cykelbanor förbi Stenpirsbygget i maj 2014. När grävandet flyttades, byggdes en andra tillfällig cykelbana och den första stängdes av. Imponerande!

Detta ger intrycket av att cykelprogrammets ambitioner verkligen når ut ibland, men mest som sporadiska glimtar av guld. För oss trafikanter är det svårt att veta om det är väl ställda krav från kommunen eller goda initiativ från entreprenörerna som får detta att hända. Förmodligen är det rätt personberoende, och kontrollmekanismerna är nog ganska outvecklade, i både planerings- och utförarleden.

Ett mindre gott exempel
Vi gör ingen katalog över bristande omledningar. Det är de goda exemplen vi vill att alla ska ha för ögonen. Men här kommer ändå ett litet exempel som inte direkt är av guld.

Omledning vid Övre Husargatan

Övre Husargatan nära Linnéplatsen. ”För din egen säkerhet, led cykeln” genom en väldigt snäv passage utmed byggställningen och runt bygghissen. Foto: Linda Martinsson.

Blockeringen av en viktig cykelbana leder ut cyklisterna på en smal remsa med smågatsten, till en svängfest där sikten är skymd av en bygghiss och där det är trångt att mötas. Lastcyklar och cykelkärror kan inte passera alls. Skyltningen verkade heller inte finnas med i planeringen, eftersom ställningen monterades upp helt oskyltad och skyltar kom upp först en vecka senare. Sedan uppmanades man alltså att leda cykeln trots att man behöver mera bredd när man går bredvid sin cykel och leder den än när man sitter på den.

Genom att istället sätta upp skyltar vid korsningarna närmast före och efter med information om vilka problem som väntar, hade man som cyklist kunnat ta av till cykelbanan på andra sidan vägen för att undvika problemet. Då hade ingen lastcykel lurats att fastna i byggarbetet.

Dessutom hade informativa skyltar kunnat sättas upp innan ställningsarbetet påbörjades med uppgift om vilken tidsperiod cykelbanan skulle blockeras, som faktiskt gjorts vid vissa andra vägarbeten. Då hade många cyklister i god tid kunnat planera för att ta en bättre väg.

Varför ska cykeln behöva lida ”för din säkerhet”?
De flesta cyklisterna kan nog skriva under på att Led cykeln-skyltar bidrar mer till irritation än säkerhet. Dessa skyltar säger egentligen bara att någon har ställt till med ett ospecificerat problem som de inte är intresserade av att lösa. Är skyltens syfte egentligen bara att försöka friskriva dess ägare från ansvar om något skulle hända?

Göteborg fasade ut Led cykeln-skyltarna i sin handlingsplan för cykel 2013, men budskapet har uppenbarligen börjat återkomma.

Och ett till
Vid Nordstans NO hörn, i korsningen Östra Hamngatan / Kanaltorgsgatan är både gång- och cykelbanan avspärrad av ett gatuarbete som pågår under ett helt år, från 28 jun 2016 till 30 jun 2017 enligt en skylt riktad till parkerande bilister.

Bygge vid Kanaltorgsgatan

Gång- och cykelbanan är avspärrad under ett helt år på detta sätt. Foto åt öster från Ö Hamngatan.

Gående utan barnvagn kan kryssa mellan staket, skyltstolpar och trädplantering för att nå en smal passage som normalt är en parkering för handikappfordon. Cyklister måste ta körbanan, vilket kan vara acceptabelt i östlig riktning. Men åt motsatt håll måste man köra bland bilar fast mot trafikriktningen, alternativt korsa dubbelt heldraget för att helt kort köra på andra sidan och sedan åter korsa körbanan. Det verkar inte genomtänkt.

Permobil genom bygge vid Kanaltorgsgatan

En rullstol från öster kan inte kryssa mellan staket, skyltstolpar och trädplantering. Återstår körbanan i fel riktning. Samma sak gäller cyklister. Är detta verkligen i enlighet med TA-planen?

Bra TA-planer och deras efterlevnad är avgörande
Vi har nämnt vikten både av god planering av omledningar för cykel, och av fungerande kontrollmekanismer för att följa upp att dessa fungerar.

Trafikkontoret behöver kontrollera trafikanordningsplanerna (TA-planer) noga, först mot cykelprogrammet, och sedan även mot verkligt utförande genom att provcykla områdena kritiskt från olika håll, i synnerhet för de arbeten som pågår under längre tid. Då kan man upptäcka om det som såg bra ut på planen också fungerar i verkligheten, och om planen verkligen följs. Och går omledningen att förstå så att även cyklister som inte varit på platsen tidigare hittar rätt i alla riktningar?

TA-planer förklaras i Trafikkontorets tekniska handbok.

Det finns nog inget annat sätt än att en kunnig person inspektera per cykel om man vill fånga upp brister och successivt kunna lära entreprenörerna att cykelprogrammets krav på omledningar är viktiga. Branschen har ännu inte förmågan att av sig själv skapa lika självklara omledningar för cykel som för bil. En inspektör som stämmer av slutresultatets funktion mot cykelprogrammets skrivningar kan utveckla hela kedjan till dess allt fungerar bra.

Vi är några cyklande trafikanter med ambition att gynna ett växande cyklande som ibland har följt upp omledningar och anmält brister. Trafikkontoret kan förhoppningsvis ha nytta av sådana anmälningar från allmänheten, men de kan inte överlämna kontrollansvaret på oss. Det är inte att prioritera cykling och bidra till att den ökar i stan. Risken är att en del cyklister tvärtom ser de återkommande bristerna som ett försök att komma undan cykelprogrammet, att det i praktiken är mest modeord utan tyngd.

Som sagt:

Målet, att öka antalet cykelresor, kvarstår under byggtiden, vilket ställer höga krav på omledningar och tillfälliga cykelvägar samt på vägvisning och information. (cykelprogrammet sid 61)

Publicerat i Beröm, Förslag, Omledningar, Vägarbete | 9 kommentarer

Lyft pendlingscykelnätet

Pendlingscykelstråken representerar ett inspirerande nytänk i stadens trafikstrategiska visioner, ett tydligt steg in i en hållbarare framtid som kan göra cykling till det rationella valet för många pendlare. Men då måste detta nät tas på allvar av planerarna redan nu. Där klämmer skon idag.

Denna artikel är ett samarbete mellan Linda Martinsson och Trafikistans Rolf Broberg.

Tre olika typer av cykelnät
Cykelprogrammet delar på sid 36-39 upp cykelnätet i tre funktionskravnivåer:

 • Pendlingscykelnätet
 • Det övergripande cykelvägnätet
 • Det lokala cykelvägnätet

För att ett vardagsliv med cykel ska fungera i staden behöver det både gå att cykla fort och långt, kort och långsamt, och ända fram till alla mål. Alla olika typer av cyklister och cyklar måste också kunna ta sig fram säkert. Därför behövs alla tre näten. De har olika funktion.

Ett riktigt pendlingscykelnät väcker uppmärksamhet
Pendlingscykelnätet är det nya revolutionerande, det som kan få folk att haja till och upptäcka att cykling är på riktigt, ett fullvärdigt alternativ för pendling även när avståndet är en mil enkel väg. Det kan bli cykelns E6, E20, Rv40 och Rv45.

Cykelprogrammet anger tydliga funktionskrav på pendlingscykelnätet på sid 37. Och på sid 40 finns kartor där man ser var lederna går. Där står också att:

Kartorna över cykelvägnäten utgår från befintlig struktur för det övergripande cykelvägnätet. I cykelprogrammet presenteras alltså inte en utbyggnadsplan, utan framför allt riktlinjer för hur kvaliteten på den befintliga cykelinfrastrukturen ska förbättras.

Vi tycker att cykelprogrammets specifikationer för pendlingscykelnätet är mycket bra. Men den stora frågan är vilken ambition kommunen har att göra verklighet av detta. Riskerar pendlingscykelstråkens behov att slentrianmässigt köras över när andra krav i stadsutvecklingen ska tillgodoses?

Stads- och kollektivtrafikutvecklingens tidigare perspektiv att det inte får kosta vare sig yta eller pengar att ta hänsyn till cyklisterna måste brytas. Likaså att cykelbanorna har planerats först efter att byggnader och busstråk redan placerats ut. Ett sådant arbetssätt gör riktiga pendlingscykelstråk enligt cykelprogrammets intentioner omöjliga att förverkliga.

Vid ett internt möte mellan Göteborgs trafikpolitiker, tjänstemän och konsulter 2013 under arbetet med att ta fram cykelprogrammet konstaterade man:

Att cykla är ett rationellt val om förutsättningarna finns. Om cykel vinner i bekvämlighet, trygghet, tidskvot osv, då cyklar man. Utgå från det snarare än från att folk har speciella agendor för sitt cyklande – som hälsa, miljö osv …

Göteborg vill tredubbla antalet resor som sker med cykel. Men den som inte varit i Groningen där 60 % av resorna sker med cykel tror kanske att en sådan utveckling bara är en utopi. Att just göra cyklingen attraktiv genom en infrastruktur där cykeln är ett snabbt, smidigt och bekvämt val även för längre resor är enligt oss en viktig förutsättning om antalet cyklister ska kunna öka och omfatta fler grupper.

Fallet Stenpiren
Ett exempel på vad som kan hända med cykelprogrammets intentioner om utformningen av cykelstråken inte prioriteras i stadsutvecklingen är Stenpiren. Det började bra, Trafiknämnden beslutade 2007-01-26:

– att förändringar på stomcykelnätet som innebär tillkommande konfliktpunkter mellan cyklister och andra trafikanter måste motiveras särskilt för att få genomföras.
(§ 16, dnr 2580/06 om stomcykelnät)

Men idag är stomcykelbanan på sträckan förbi Stenpirens nya resecentrum ersatt av en torgyta som samtidigt ska korsas av gående som naturligt bara har sin uppmärksamhet på avgående bussar, båtar, spårvagnar och på sina medresenärer.

Den tidigare tydligt markerade cykelbanan för långpendling har helt sonika skurits av, skyltats ”cykelbana upphör” och letts in på en stenläggning med obekanta mönster som inte inbjuder till en gemensam tolkning bland gående och cyklister, som inte kan förklaras av Vägmärkesförordningen och som inte främjar ett bra samspel. Möjligen kan man tolka mönstret som mörka zebralinjer med inlagda cykelsymboler, ett slags övergångsställe fast för cyklar. Men som gående ser man det knappast så. Det har säkert inte heller varit utformarens avsikt. Och dessa zebralinjer viker plötsligt av mot landshövdingens residens istället för mot den bro dit man nog helst ska cykla.

Stenpirens cykelzebralinjer

En cykelled? Ett slags övergångsställe fast för cyklar?

Stenpiren ur gåendes perspektiv

Eller är cyklister ett helt oväntat inslag mellan spårvagnar, båtar och terminalbyggnad?

Den särskilda motiveringen som Trafiknämnden krävde för att man skulle få tillfoga tillkommande konfliktpunkter mellan cyklister och andra trafikanter kan vi inte hitta i Trafiknämndens protokoll.

Kravet på att man ska kunna hålla 20 km/tim medelhastighet för cyklister på en 2 km-sträcka på pendlingscykelstråk var lätt att uppfylla här innan resecentrumet byggdes. Men hur är det idag? Max 7 km/tim genom hela Stenpiren enligt polisens normer samt retardation, acceleration, konflikter med gående plus rödljus utan föranmälan strax därpå förändrar förutsättningarna kraftigt.

I en så kritisk punkt borde det ha varit motiverat med en planskild korsning.

Ska man döma av diskussionerna i Facebookgruppen ”Cykla i Göteborg” blev badwillen bland redan cyklande tung för denna behandling. Symbolvärdet är stort.

Kommer hela pendelnätet att smulas sönder?
Värre än detta enskilda misslyckande på Södra Älvstranden är känslan och risken att denna nedprioritering av de viktiga pendlingscykelstråken upprepas. Riskerar Stenpiren att bli ett prejudikat? Är detta nät på väg att hackas isär istället för att ”kvaliteten på den befintliga cykelinfrastrukturen ska förbättras” (sid 40) så att det blir ”möjligt att cykla med god framkomlighet och jämn fart, vilket är viktigt för att längre resor med cykel ska bli effektiva” (sid 38) på pendlingscykelstråken? Det drabbar i så fall inte bara dagens cyklister som upprörs över vad som fick hända vid Stenpiren, utan det minskar även möjligheten att attrahera nya cykelpendlare. För hackas pendlingsstråken upp så tappar de just sina karakteristiska förutsättningar, det som skulle göra dem attraktiva för långpendlarna. Då blir de inget annat än en del i det övergripande cykelnätet, och därmed har en målgrupp som skulle kunna gå över till cykel plötsligt fallit bort.

Kan det vara så att de som planerade Stenpiren inte gjorde skillnad mellan stom/pendlingscykelstråk och övergripande cykelnät, och inte heller kände till trafiknämndens beslut från 2007?

Exempel på platser som hotas av denna fara är Allén och många andra ställen där kollektivtrafiken vill bygga snabbvägar och terminaler i målträngsel med cykelprogrammets pendlingscykelnät. Kartorna över planerade snabbvägar för kollektivtrafiken och pendlingscykelstråken är skrämmande lika. Och hur planerar man i det nya Centralenområdet och överallt där Göteborg vill ”möta vattnet”? Kommer alla andra ambitioner att smula sönder pendelcykelbanorna, exempelvis cykelns ”Oscarsled”, den stomcykelbana längs älvstranden som idag är snabb och gen och uppfyller kravet för 30 km/h mellan korsningar? Eller gör man lösningar som även tar hänsyn till cykelpendlarna?

Det är en ödesfråga om Stenpiren blir ett prejudikat för hur man får stycka upp pendlingscykellederna eller en väckarklocka för hur fel cyklisterna riskerar att behandlas av planerare som har annan fokus. Har de nuvarande cyklisterna ropat tillräckligt högt? Många tunga remissvar till Målbild 2035 för kollektivtrafiken betonade faktiskt behovet av mer hänsyn till cyklisterna vid utbyggnad av ”tydligt prioriterade stråk” för kollektivtrafiken och dess terminalanläggningar, se bloggartikeln Röster om Målbild 2035.

Trafikdirektören skriver i cykelprogrammets förord på sid 3:

Trots dessa kvaliteter har cykeln haft en undanskymd roll i Göteborgs trafiksystem. Men nu är det slut med det.

Framhäv pendelstråken både fysiskt och mentalt!
Vi tror att av all cykelinfrastruktur har just pendlingscykelleder ett extra stort värde. Det vore en viktig signalhandling och en kick för cyklandet om kommunen tydliggör pendlingscykelstråken i verkligheten redan nu, även innan de matchar alla kvalitetskraven.

Jämför europavägar för bilar som är tydligt skyltade, som utgör en viktig struktur för vägval och orientering, och som är väl framlyfta i väghållarnas medvetande. Ingen planerare kan tänka sig att skära av eller kringelikroka en europaväg utan vidare, eller att göra det svårt att nå den från dess närområde.

Pendlingscykelstråken fyller precis samma funktion som europavägarna, fast i cyklisternas skala. De representerar samtidigt ett nytänk i stadens trafikstrategiska visioner, ett tydligt steg in i en hållbarare framtid – om man nu bara kan tro på att det blir av. Och det kan man tro på om det börjar hända synliga saker i verkligheten redan nu. Därför föreslår vi att cykelprogrammets pendlingscykelstråk snarast döps och skyltas precis som europavägarna.

Skylt F38 Cykelled, här för pendelcykelstråk P3

Skyltförslag för Pendlingscykelstråk 3

I Trafikistans Framhäv pendelcykelstråken behandlas frågor kring vägmärket djupare. Där hänvisas också till Janette Sadik-Khan och hur hon fick New Yorks cyklande att utvecklas genom att visualisera ny stadsutformning på prov, direkt i verkligheten.

Människor värderar saker på ett annat sätt om de finns i verkligheten än om de bara är skissade i någon plan som man inte vet hur många som står bakom när allt kommer till kritan. Det gäller förhoppningsvis både oss trafikanter och stans planerare. Om Göteborg visar att de tar pendlingscykelstråken på allvar redan nu – med början i de mer centrala delarna där många rör sig, där stora möjliggörande ombyggnader nu sker och där många nya arbetsplatser ska skapas – kan det hända att mycket av den vidare cykelutvecklingen i stan kommer att följa naturligt. Att pendlingscykelstråken ges egen prioritet i den pågående stadsutvecklingen tror vi är en ödesfråga om cykelprogrammets ambitioner ska kunna nås.

Publicerat i Förslag | 2 kommentarer

Tydliggör cykelbanorna

Cykelbanor i stadsrummet måste bli mer enhetligt utformade. Vi väljer ofta väg omedvetet, inte minst när vi går till fots. Då krävs att miljön har egenskaper som överallt kan påverka omedvetet beslutsfattande. Alternativet är dålig framkomlighet, irritation, arga insändare och sämre status för cyklister.

Denna artikel är ett samarbete mellan Linda Martinsson och Trafikistans Rolf Broberg.

Vad cykelprogrammet säger
Under ”Planeringsprinciper för cykelvägnätet” i Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025 anges bland annat att:

Cyklister, liksom alla andra trafikanter, har behov av en sömlös kontinuitet i det system som tillägnats dem – det måste hela tiden finnas en logisk och tydlig fortsättning på cykelbanan. Cykelnätet ska därför byggas på ett enhetligt sätt vad gäller utformning, material och kontinuitet. (sid 43)

Ordet tydlighet och önskemål om enhetlighet i material är återkommande. Detta uppnås dock ofta inte i dagens cykelnät.

Röd gc-förvirring på Järntorget

Järntorgets NV hörn. Hur var det nu, var det gående eller cyklar som skulle ha röd beläggning?

Järntorgets dolda cykelbana bekänner färg

Järntorgets V sida. Precis efter hörnet blir plötsligt c- och g-ytan lika röda. Hur ska gående som kommer ut från affärerna eller från andra hållet förstå detta?

Särskilt separeringen av gående och cyklande uppnår idag inte cykelprogrammets krav:

På sträckor där fotgängare och cyklister är separerade består separeringen idag vanligtvis av en målad linje. Denna separering upplevs ofta som otydlig och bristfällig. Är gångbanans ytskikt dessutom ojämnt eller gångytan underdimensionerad väljer många att i stället gå på cykelbanan. Det är därför viktigt att tillgodose såväl fotgängares som cyklisters anspråk på en funktionell och väl definierad yta. (sid 44)

Målad linje saknas ofta
Även den målade linjen är något som ofta saknas i stadsmiljön där mer diffusa ledtrådar, t.ex. olika ytbeläggning, används som separering. Följden blir att separeringen blir otydlig och olika från plats till plats. Att införa en målad linje på sådana platser är en liten förändring som ökar tydligheten och enligt oss har en påtaglig effekt. Se gärna den jämförande mätningen i Ett vitt streck gör skillnad .

Burgården-Vallhallavägens cykelbana

Valhallagatan vid Burgårdens gymnasium. Många gående tror nog att cykelbanan går till vänster om den vita linjen. Det saknas en vit linje till höger där den behövs som bäst. Materialskarven är alldeles för otydlig, särskilt där asfalten är ljus. Och materialskarvar finns överallt i stan, även där de inte betyder något.

GC-bana bakom Bältesspännaren

Bältesspännarparken i Göteborg. Vad betyder spåret som går mitt i vägen? Förstår man att ena banan är en dubbelriktad cykelbana? Vilken är det i så fall? Facit: Cykelbanan har oväntat nog innerkurvan, den närmast parkbänkarna! Någon mittlinje har den inte fått. Cykelbanan finns alltså, fast ändå inte.

(Banan genom Bältesspännarparken behandlas närmare i Bältesspännarnas GC-kamp.)

Omedvetna vägval
Människor fattar oftast beslut omedvetet, inte minst enklare beslut såsom var de väljer att gå eller cykla. (Se t.ex. vad olika forskare säger i bloggartiklarna Kraften i det omedvetna och i Omedvetna val. Den senare visar på ett slående sätt att även beslut som vi tror är medvetna ändå kan vara omedvetna, och att medvetandet sedan står fast vid det man redan beslutat omedvetet.)

Vårt omedvetna använder ögonblicklig mönsterigenkänning, något som vi inte har egen insyn i, men som vi kan uppleva som magkänsla. Om det saknas pålitliga mönster i trafikmiljön så blir allt bara brus, och då fattar man sina beslut på andra grunder, t.ex. bekvämlighet. Finns det konsekventa mönster, så kan vi lära oss känna igen dem intuitivt. Men då kommer de platser som inte har dessa mönster att kännas som ”laglösa”, eller så tolkar vi dem olika, så som i Bältesspännarparken ovan.

Det bör gå att ställa vissa krav på beläggningar och en konsekvens i utformningen så att man förstår hur det är tänkt även om man inte varit på platsen tidigare. Om beläggningen inte kan definiera cykelbana på ett pålitligt sätt, måste det finnas annat som fyller den uppgiften längs hela vägen och inte bara i vissa punkter som t.ex. skyltar. Gående passerar inte alltid dessa punkter, eller märker inte att det finns en skylt i en viss punkt där de passerar.

För att ge stadsutformarna stort spelrum kan man tänka sig att gåytor kan utformas nästan hur som helst, fritt efter utformarens personliga lustar. Men cykelbanor ska vara så enhetliga så att alla förstår vad det är. Av det följer att gåytor måste akta sig för cykelbaneliknande former. Sen kan man kanske tänka sig mer än en sorts utförande av cykelbanor, bara de inte blir för många. De olika formerna måste då vara så vanligt förekommande så att alla lär sig känna igen dem. Cykelprogrammets förslag för att lösa dessa problem är:

Förutom god separering bör ytan för fotgängare och ytan för cyklister ha olika material för att ytterligare tydliggöra vem som ska disponera ytorna. Vägmarkeringar, såsom cykelsymboler och mittlinje, ska användas för att förstärka separeringen. (sid 45)

Det cykelprogrammet inte för fram, men som är viktigt om en igenkänning ska bli möjlig, är att samma typ av markering och separering används oavsett var i staden man befinner sig. Då finns det en chans för gående och cyklande att lära sig att känna igen mönstren.

Se även artikeln Vad är bra gc-separering? som behandlar detta ämne djupare. Där redovisas bl.a. åsikter från flera professionella aktörer.

Publicerat i Cykelplan 2025, Förslag, GC-separering | Lämna en kommentar