Omledning för vem?

I dessa tider av stora ombyggnadsprojekt i Göteborg är omledningar viktiga. Hur ska de skyltas så att de blir begripliga för alla? Skyltningen vid Korsvägen tycker jag saknar en viktig nyckel till förståelse.

Omledningen vid Korsvägen
När jag kom cyklande på Örgrytevägens cykelbana och skulle korsa Korsvägen där Skånegatan börjar, såg jag denna gula omledningsskylt

Anonym omledningspil vid Mässan

Anonym omledningspil pekar vänster utanför Svenska Mässans huvudentré.

Jag skulle ju ändå åt samma håll som skylten pekade, så det var inget problem för mig. Men jag undrade vad det var som pågick på Skånegatan eftersom man avrådde från att cykla åt det hållet.

När jag sedan kom fram till Södra Vägen fanns ännu en omledningsskylt. Den avrådde mig från att ta cykelbanan in mot centrum som jag hade tänkt. Ändå såg Södra Vägens cykelbana väldigt farbar ut så långt ögat nådde.

Anonym omledningspil vid Södra Vägen

Anonym omledningspil vid Södra Vägen avråder från cykelbanan rakt fram.

Jag bestämde mig för att chansa. Och det gick alldeles utmärkt. Så varför denna avrådande omledningsskylt? Gäller omledningsskyltar bara vissa invigda personer, medan alla andra ska strunta i dem? Det låter inte riktigt klokt.

Jag var tvungen att vända och kolla om den avrådda Skånegatan var lika hinderfri som Södra Vägen. Och det var den. Men när jag sedan vände tillbaka för att cykla in mot centrum igen, passerade jag följande upplysningsskylt som bara var synlig för Skånegatans södergående cyklister:

Informationstavla bara för vissa

Informationstavla synlig bara från norr utanför Mässans huvudentré. Universeums spetsiga huskanter sticker ut i bakgrunden.

Det var alltså för dessa cyklister som hela omledningen gjorts. Det är utmärkt med en informationsskylt för berörda. Men hur ska alla cyklister från andra håll tolka de anonyma omledningspilarna som ställts längs deras väg vid Korsvägen? Man kan ju komma från alla möjliga håll, även från en parkering eller efter att ha gjort en u-sväng var som helst. Anonyma pilar som pekar hit och dit utan budskap förvirrar mer än de tillför.

Förslag
Jag tycker att alla omledningspilar borde ha namnet på den destination som de leder till. I detta fall kanske Mölndal. Då hade jag direkt fattat att både Skånegatan och Södra Vägen var farbara, och att omledningen bara gällde cyklister på väg mot Mölndal. Så skyltar man omledningar för biltrafik.

När jag senare cyklade under Göta Älvbrons södra uppfart såg jag flera omledningspilar för cyklar, alla med destinationer. Där stod Hisingen, Nordstan eller Holmen. Mycket bra! Den principen borde alltid följas vid omledningar. Varför görs det inte vid Korsvägen?

Tillägg 12/3: Fråga till Trafikkontoret och Trafikverket
Jag skickade mejl med samma innehåll till båda. Det är bara själva orden Trafikkontoret och Trafikverket som skiljer beroende på vem jag riktar frågorna till. Här är formuleringen till Trafikkontoret:

Hej!

Vid Korsvägen finns omledningspilar för cyklister som pekar utan att tala om vad de pekar på eller för vem. Borde inte alla pilarna ange destinationer? Så gör Göteborg på andra ställen i staden, och så görs alltid för bilister. Problemet förklaras närmare på min blogg: http://trafikistan.se/omledning-for-vem/

Jag bifogar även min bloggartikel som worddokument. Observera mot slutet mitt beröm för skyltningen kring Göta Älvbrons södra ramp i kontrast till den vid Korsvägen.

Jag har två frågor:

1. Har Trafikkontoret något inflytande över hur denna omledning ska skyltas, eller är Trafikverket ensam ansvarig?

2. Har Trafikkontoret några principer för hur cykelomledningar bör skyltas? I så fall vilka?

Det här inlägget postades i Förslag, Omledningar, Skyltar o symboler, Väntar på besked. Bokmärk permalänken.

4 svar på Omledning för vem?

 1. Magnus skriver:

  Jag håller med om att det kan göras tydligare.
  Jag håller dock inte med om att ”Den avrådde mig från att ta cykelbanan in mot centrum som jag hade tänkt.” Det gör den inte. Du tolkade det som att den gjorde det, men omledningsskyltar föregås alltid av en förklaring om att man skall följa skyltarna.
  Du hade inte cyklat förbi någon sådan förklaring, alltså kan du gladeligen ignorera omledningspilarna.

  Jag håller heller inte med om att destinationen alltid skrivs ut för bilar, det är i undantagsfall det är något mer än bara en pil.
  http://www.ramudden.se/produkter/skyltar/lokaliseringsmarken/f24-1

  • admin skriver:

   Kan det vara så enkelt som att bilvägar förgrenas betydligt mindre? Kommer du på en väg och inte har några avtagsvägar att välja så räcker pilar utan destinationer vid en omledning. Då handlar det ju om alla destinationer som alla ska till som har valt denna väg. Men vid en förgrening där bara viss trafik ska följa en omledning måste det väl vara problematiskt med pil utan destination?

   En omledningspil F24-1 betyder enligt Transportstyrelsen ”färdriktning vid tillfällig omledning av trafik”. Om det inte anges vilken trafik som avses måste man väl vara beredd på att det kan gälla all trafik? Det är därför jag skriver ”avrådan”.

 2. Jesper skriver:

  Kan det vara så att skyltningen vid Korsvägen har hanterats av Trafikverket eftersom den (antar jag) hänger ihop med avstängningar för Västlänken?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *