Olaglig cykelfartsgata?

I dagens Göteborgs-Posten finns en artikel på sid 12 med rubriken ”Cykelfartsgatan är ett svartbygge. Privatperson vill domstolspröva Västra Hamngatan”. Samma artikel las upp på nätet igår. Vad vill protestanten uppnå?

Västra Hamngatans nya utformning
Gatan byggdes om mellan Grönsakstorget och Drottninggatan under sommaren 2013. Då belades körbanan med hastighetssänkande gatsten, men med en slät asfaltremsa i mitten för att attrahera cykeltrafik.

Västra Hamngatans cykelfartsgata

Västra Hamngatans körbana med gatsten fast med en asfaltremsa i mitten för cyklister.

Denna utformning gör att cyklisterna kommer bort från parkerade bilar där bildörrar plötsligt kan öppnas. Den gör också att cyklister inte blir omkörda och trängda av bakomvarande bilar. Cyklisterna blir mera synliga, känner större trygghet och kommunen signalerar en tydlig uppskattning för att de valt cykel istället för bil i city.

Gbgcyklaren har en film med en cykeltur i bägge riktningarna av denna gata. Notera att det finns cyklister som håller avstånd till framförvarande bil och som stannar för gående på övergångsställen. (Jag syftar alltså på Gbgcyklaren själv!)

Är cykelfartsgator olagliga?
Jag kan inte se att det bryter mot någon lag att kalla en gata för cykelfartsgata. Lagen tar inte någonstans ordet cykelfartsgata i sin mun. Jag har letat i trafikförordningen, i lagen om vägtrafikdefinitioner (gäller fordon) , i förordningen om vägtrafikdefinitioner (gäller vägar) och i vägmärkesförordningen. Ordet nämns ingenstans. Lagen vet helt enkelt inte vad en svensk cykelfartsgata är, och strängt taget vet ingen annan det heller. Den enda ledtråd som är tillgänglig för Göteborgs trafikanter är skylten som säger
Kör smart, kör i cykelfart”.

Är själva skylten olaglig?
Göteborgs skylt är av en helt annan typ än de typer som vägmärkesförordningen ger lagliga implikationer. Enligt VMF 1 kap 9 § får väjningspliktsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och anvisningsmärken endast sättas upp för utmärkning av förbud, påbud eller någon annan trafikregel som följer av lagen. Men Göteborgs vita informationstavla har ingen likhet med någon av dessa skylttyper och har knappast heller ett budskap som strider mot lagar som gäller på denna gata.

Antingen får protestanten sikta in sig på att ifrågasätta Göteborgs stads rätt att sätta upp egna skyltar med ordet cykelfartsgata, eller också göra troligt att trafiksäkerheten äventyras av att trafikanter uppmanas hålla cykelfart på Västra Hamngatan.

Är cyklisterna olagliga om de kör i asfaltremsan?
Cykel ska föras så nära som möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den bana som används (TrF 3 kap 7 § 2 st). I detta fall finns ingen vägren och bara en bana. Vill protestanten få prövat om man kan tvinga cyklister att köra så nära parkerade bilar så att man kan få deras dörrar i ansiktet? Brukar bilister själva hålla så små avstånd till parkerade fordon? Bilden ovan visar tydligt att även om cyklister bara håller ut en dörrmarginal från parkerade bilar så finns ändå inte plats för bilar att köra om.

Men det kan finnas luckor i raden av parkerade bilar. Vill protestanten att cyklister alltid måste köra in i dessa luckor för att ge plats och sedan köra ut igen när det är fritt? I bilden finns en sådan lucka framför den parkerade bilen, men lite längre fram smalnar gatan av vid ett övergångsställe. Är det lämpligt att cyklisten inbjuder till omkörning strax före en trång passage där man inte ryms i bredd? Skulle vi göra så när vi kör bil? Kräver lagen att en framförvarande cyklist saktar in för att bilar ska kunna köra om trots utrymmesbrist? Glöm inte att det är förbjudet att köra om strax före eller på ett obevakat övergångsställe (TrF 3 kap 40 §).

När jag cyklat på denna gata har jag undrat lite över varför asfaltremsan inte svänger mjukare in mot övergångsstället. Jag har tänkt att det bara är estetiskt – att man vill ha samma antal stenrader till kollektivfältet hela vägen trots att det blir en något onaturlig väg att cykla. Men nu inser jag att det kan vara viktigt att inte lura in cyklisterna till högerkanten och locka till vansinnesomkörningar strax före övergångsstället.

Vad finns det för alternativ?
Kommunens uttalade vilja är att underlätta för cykling och minska biltrafiken i city. ”Cykelfartsprojektet är en del i det arbete som syftar till att göra Göteborg till en bättre cykelstad”. Vill protestanten att denna ambition ska uppnås på annat sätt? Jag kan komma på två alternativ:

A. Man kan ta bort alla parkeringsplatser längs gatan och anlägga cykelbanor på de utrymmen som då frigörs.

B. Man kan enkelrikta hela Västra Hamngatan. Därmed kan körbanan åt ena hållet frigöras och användas till en dubbelriktad cykelbana.

Jag tror att den nuvarande lösningen som går under benämningen cykelfartsgata uppfyller kommunens mål på ett sätt som är betydligt fördelaktigare för bilister. Om protestanten inte ser A och B som bra lösningar, är det nog nödvändigt att bidra med ett alternativ C som är bättre men som ändå uppfyller kommunens uttalade vilja. Annars kan en vinst i förvaltningsdomstolen få andra konsekvenser än hen tänkt sig.

Tillägg 17/4: Det blir ingen domstolsprövning
Göteborgs-Posten skrev den 21 februari att målet inte tas upp i förvaltningsrätten. Protestantens utgångspunkt var att cykelfartsgatan är livsfarlig och att kommunen experimenterar med människoliv och skattepengar.

Men kommunens protokoll om att anlägga en cykelfartsgata sattes upp redan den 28 juni i fjol. Den som ville överklaga beslutet skulle ha gjort det inom tre veckor. Protestantens överklagande kom in först 2 januari i år.

Det här inlägget postades i Lagmakten, Skyltar o symboler. Bokmärk permalänken.

13 svar på Olaglig cykelfartsgata?

 1. Fredrik skriver:

  Jag skulle som cyklist kunna tänka mig att anmäla och driva process om denna gata.

  Inte för att uppnå något av det du tänker dig att protestanten vill, utan för att motarbeta oskicket med trafikregler och -skyltar som inte är riktiga. Skylten är, ur lagens perpektiv, ingenting. Genom att försöka skapa bra cykelinfrastruktur genom hemmagjorda skyltar och vägmärken istället för riktiga ökar Göteborgs Kommun på problemet med att cyklister förväntas agera ad-hoc, anpassa sig efter situationen och ge-och-ta med bilisterna. Det är sånt som gör cykling oattraktivt och ökar konflikter mellan trafikslag.

  Cyklister behöver riktig, tydlig och laglig rätt att färdas från A till B utan att ha implicit väjningsplikt mot samtliga andra trafikslag. Det uppnås inte av en vit, hemmagjord skylt.

  • admin skriver:

   Jag håller helt med om att det på allmän plats inte bör finnas trafikregler och trafikreglerande skyltar som kringgår landets gemensamma reglemente. De ska bara finnas i den mån reglementet erbjuder en sådan frihet, exempelvis lokala trafikföreskrifter och orange skyltvarianter för tillfällig omledning.

   Den vita skylten om cykelfartsgata kan tas bort utan att något förändras ur trafikrättsligt hänseende. Den är ju också temporär (står i en betonggris) och av samma typ som ”Spårreparationer Välj annan väg” och liknande.

   Trafikmiljön måste utvecklas, fast givetvis inom lagens råmärken. Jag är övertygad om att vi lärt oss vanliga gestalter (korsningar, filer, trafikljus mm) omedvetet så att vi kan agera i dem utan medveten ansträngning, och att det vore omöjligt för oss att behöva använda vårt tröga och begränsade medvetande för sådant hela tiden. Tänk bara på hur ansträngande det var att manövrera en bil i trafiken innan man fått lite träning.

   När en ny gestalt införs, märks en ovana hos trafikanter. Ett antal bilister var rätt förvirrade när vi fick våra första cykelboxar i Göteborg. Jag tror att en informativ skyltning kan göra nytta, inte som reglerare utan för att göra trafikanter uppmärksamma på en ny gestalt. Då kanske man lär sig den snabbare.

   Kanske skulle Göteborg ersätta nuvarande vita skylt med en banderoll av samma typ som vid andra cykelprojekt. På nya stödräcken vid trafiksignaler stod t.ex. ”Vi stödjer dig som cyklar”. Det berättar men reglerar inte. I vårt fall kunde man berätta att man just här eftersträvat en mera likformig hastighet hos bilar och cyklar.

   Lagen måste också utvecklas. Jag hoppas verkligen att begreppet cykelfartsgata kommer att införlivas på samma sätt som skett i en del andra länder. Men jag misstänker att det går väldigt trögt, speciellt om det inte är uppenbart för de ansvariga hur stort behovet är.

   • Dmitri F skriver:

    Problemet är att cykelfartsgator ”i andra länder” (läs: nederländerna) används oftast på lågtraffikerade gator utan möjlighet till genomfart för biltrafik. På cykelfartsgator brukar inte heller parkering tillåtas för biltrafik.

    Jag ser ett stort problem med att fortsätta den här typen av byggen på det här sättet.
    Precis som billiga cykelfält i Stockholm har blivit stadens defacto lösning för att de är billiga och dagens ”snabba pendlingscyklister” som har en stark röst i cykelpolitiken anser att cykelfält är bättre än cykelbanor som bygdes för 15år sen till undermåliga standarder. Det finns en stor risk att den här lösningen blir ”standard” istället för att man begränsar biltrafik eller tar bort parkering för att skapa verkligen attraktiva lösningar för cyklister och gående.

    Den optimalare lösningen är att begränsa genomfart, ta bort parkering eller både och.
    Cyklister ska inte behöva vara stoppklossar för biltrafik, det är inte välkomnande för cyklister som inte vill cykla bland bilar eller som vill hålla en lägre hastighet. Hur man än vrider och vänder på det så är det inte praktiskt att köra bil i 10-15kmh under en längre sträcka, och det är en hastighet som en innerstadscyklande cyklist kan mycket väl cykla i om man inte har bråttom.

    • admin skriver:

     Krister Isaksson skrev 2012 att det finns cykelfartsgator även i Tyskland sedan ett antal år. Han visar en bild därifrån.

     Om cykelfartsgator i Sverige borde vara likadana som nederländska och tyska tål att diskutera. Jag har inte föreställt mig en yta där cyklister uppmuntras att cykla i bredd i snigelfart och kanske stanna till och snacka en stund medan bilar tålmodigt väntar på att man ska vilja rulla vidare igen.

     Spontant har jag istället tänkt mig en sträcka där cyklister och bilister behöver samsas på smala utrymmen, och där man förväntas ha fokus på trafikflödet och inte på sin kompis eller sin mobil. Kanske ska min vision kallas något annat än cykelfartsgata, men jag tror att detta är vad Västra Hamngatan behöver just nu.

     Därför tycker jag också att cykelremsan gott kunde vara lite smalare för att inte uppmuntra till breddcykling med åtföljande omvärldsblindhet. Istället skulle den cyklist som vill köra om få utrymme att gå ut i vänstra ruffen för att ta sig förbi. En sådan väg skulle gynna alla cyklister som cyklar där främst för att transportera sig, och tillåta biltrafik på dessa cyklisters villkor.

     Jag är förmodligen rätt färgad av att jag gärna cyklar bland bilar och vill samspela med dem. För långsamma, ängsliga och ofokuserade cyklister krävs nog en annan infrastruktur.

    • Hasse skriver:

     Cykelfartsgator finns också i vissa belgiska städer förresten. Systemet funkar rätt bra enligt vad jag erfar.

     https://www.google.com/search?q=fietsstraat+site:be&source=lnms&tbm=isch

     • Peppe skriver:

      Den stora skillnaden är att det i Belgien finns lagar kring cykelfartsgator. Det finns det däremot inte i Nederländerna. Där skyltas cykelfartsgator med D4 Påbuden cykelbana med tillägg ”andra färdsätt tillåtna”.

     • admin skriver:

      @Peppe: Det var väl ganska fyndigt i brist på utvecklad lag. Jag tycker att det antyder samma ödmjuka förhållningssätt för bilar på cykelfartsgator som det är för cyklar på gångfartsområden och gågator.

 2. Christian skriver:

  Det har varit prat om att införa cykelfartsgator i Stockholm också, men jag har inte hört något om det på något år.

  Det ser fint ut i Göteborg – det jag har att invända är att de inte lyckats dra cykeldelen, alltså asfalten, rakt, utan cyklisterna måste svänga vid varje övergångsställe. Jag förmodar att det är för att inte cyklisterna ska hamna för nära de parkerade bilarnas dörrar. Synd. Som cyklist är man ju rätt trött på att hela tiden få köra slalom.

  • admin skriver:

   Jag reagerade först också på kurvorna, men det kan finnas ett vettigt skäl för dem som jag faktiskt nämner i artikeln. Om cyklisterna leds åt höger före avsmalningarna till övergångsställena kan det locka bilister till vansinnesomkörningar.

   Min bild är tagen med tele. Kurvorna är inte fullt så snäva, och man kan utnyttja bredden till att släta ut dem ytterligare något. Det blir rätt ok tycker jag.

 3. Maria skriver:

  En senkommen kommentar om cykelfartsgatorna:

  Jag har cyklat en del på cykelfartsgatorna och tycker det har fungerat förvånansvärt bra. Bicycle Dutch har ett inlägg om cykelfartsgator och visar ett exempel på en som förhindrar omkörningar på ett liknande sätt som i Göteborg:
  https://bicycledutch.wordpress.com/2015/04/07/another-new-bicycle-street-in-utrecht/
  Man menar att detta ledde till farliga hetsiga omkörningar och farligt beteende från bilister.

  Men på Göteborgs cykelfartsgator har dom få bilister som kört där samtidigt som mig har hållit avståndet. Jag har kännt mig rätt avslappnad, och tänkt att situationen här nog av någon orsak är annorlunda.

  Idag kom det dock en bilist efter mig på Västra hamngatan som inte höll avståndet. Hon la sig bara ett par meter efter, höll sig där i ett par hundra meter, och till slut kastade hon sig förbi nära innan ett övergångsställe på precis det sätt som bloggtexten beskriver. Jag är inte en särskilt härdad cyklist utan mycket medveten om min sårbarhet som oskyddad trafikant, så mig skrämde det.

  Jag cyklade ikapp bilisten som fått stanna i en korsning längre fram, knackade på rutan och frågade (troligen upprört) varför hon körde om på ett så osäkert sätt. Hon menade att jag hade kört långsamt och vingligt och att det hade funnits plats (dvs tomma gatstensbelagda parkeringsrutor) där jag hade kunnat köra in och släppa förbi henne. Hon hade riskerat att få motorstopp om hon fortsatte ligga bakom mig (hemska tanke!).

  Hon verkade alltså ha den otålighet som är typisk för vissa bilister som gör att dom blir väldigt frustrerade när dom tillfälligt blir uppehållna och då ska fram till varje pris, på ett oöverlagt och potentiellt farligt sätt.

  Dom flesta bilister verkar förstå hur cykelfartsgatan är tänkt att funka, att gatstenen på sidorna talar om att det inte är tanken att cyklister ska köra åt sidan och släppa förbi hela tiden, så att det blir rimligt för cyklister att ta sig fram effektivt.

  Men min poäng med den här alldeles för långa kommentaren är att det inte räcker att 99 av 100 bilister beter sig bra. Om en bilist på 100 (eller något liknande) är hetsidiot är det stor risk för en enskild cyklist att förr eller senare träffar på hetsidioten. Och en sån upplevelse kan vara tillräcklig för att tappa lusten.

  Jag är inte ett dugg sugen på att cykla på cykelfartsgatorna nu. När en bilist kommer upp bakom mig kommer jag inte kunna låta bli att tänka ”undrar vilken typ av bilist det här är?” och ”borde jag köra åt sidan för att inte irritera den?”.

  Jag börjar känna mig mer lockad av enkelriktningstanken, så att hela ena körbanan blev cykelbana. Enkelriktningen skulle kanske kunna utsträckas till t ex Avenyn och andra gator som har setts som för smala för att få separat cykelinfrastruktur. Frågan är hur det skulle påverka resten av bilvägnätet? Skulle det kunna funka acceptabelt? Har Göteborgs stad eller någon annan kollat på detta?

  • admin skriver:

   Tack Maria för en mycket tänkvärd kommentar! Den var alldeles lagom lång.

   Väldigt tråkigt att dina positiva upplevelser av stans cykelfartsgator fick sig en sådan knäck. Ska vi kunna öka cyklandet till det tredubbla måste vi ha samma tålamod med långsamma cyklister som med övningskörande bilar. Man får helt enkelt vänta tills det blir ett bra tillfälle att köra om. Det kan nog finnas fall där det är lämpligt för en cyklist att köra åt sidan ett tag, men själva idén med cykelfartsgator är ju cykelfarten, eller hur?

   Jag hoppas att du kan isolera upplevelsen till att bara gälla denna enda bilist och minnas alla andra som samspelat. Du fick ju en förvarning genom hennes närgångna körsätt. Fundera ändå lite över hur du skulle göra om ni mot förmodan möts igen. Ska man väja, måste det ske kontrollerat. Man måste själv få välja när det är lämpligt. Så ta tydlig plats ända tills det finns ett bra utrymme. Ge då gärna tecken om du har sinnesnärvaro till det och sväng sedan in ordentligt men utan stress (lätt att säga). Det farliga är att under press ge en kanske oavsiktlig möjlighet till en alltför trång omkörning. Ger du tecken först, tror jag stressaren lugnar sig och tänker ”Bra, hon förstår och kommer strax att ge plats”.

   Man kan hitta flera exempel på hur ett väldigt litet fåtal kan förstöra förtroendet för så många, precis som din uppstressade bilist gjorde med dig. Exempel finns både i trafiken och i samhället i övrigt. Förtroende är skört fast så viktigt. Det är kanske förtroenden som är själva meningen med livet.

   Själv cyklar jag ganska fort och passar nog oftast in i biltempot på cykelfartsgatorna. Därför har jag ingen erfarenhet av bilister som stressar mig och vill köra om. Men i allmänhet tycker jag att bilister brukar vara hänsynsfulla när vi möts, även om man förstås aldrig kan ta det för givet.

   När jag skrev förslaget om enkelriktad bilväg tänkte jag att protestanten skulle tänka att det vore bättre att samspela med cyklister än att åka på att få gatan enkelriktad. I Göteborgs undersökning har allmänheten mest gett tummen upp för cykelfartsgator, så jag tror inte att man ångar dem. Däremot vet jag att man aktar sig för att göra dem för långa, just för att inte hindra bilister för mycket. Därför valdes Linnégatan bort som cykelfartsgata.

 4. En annan Maria skriver:

  Cyklade på cykelfartsgatan vid Redbergsvägen förra veckan och hade en herre i SUV bakom mig när jag närmade mig hållplatsen.
  Jag försökte att hålla ut i mitten eftersom jag märkte att bilisten närmade sig mig, drygt 5-10 meter innan hållplatsen (och övergångsstället) så försökte han att tränga sig förbi mig så jag var tvungen att drämma näven i motorhuven (som var vid axelhöjd) för att uppmärksamma bilisten på sitt idiotiska körsätt.

  Cykelfartsgatan smalnar av vid hållplatsen, men efter den så blir den åter bredare eftersom kullerstenen breder ut sig över spårvagnsspåren/bussfilen som går parallellt brevid till vänster så där körde SUV:n om.

  Jag undrar om det inte vore bra att sätta ut något hinder eller liknande mellan cykelfartsgatan och spårvägen/bussfilen innan hållplatsen för att förhindra att bilar delvis kör upp där för att köra om innan övergångsstället vid hållplatsen.

  • admin skriver:

   Tråkigt.

   Jag har inte cyklat där sedan det blev cykelfartsgata, men jag vet att den har diskuterats i Facebookgruppen ”Cykla i Göteborg”. Hanna Ljungblad skrev bl.a:

   Tyvärr fick jag inte alls samma trygga och lugna känsla som tex på Västra Hamngatan. Bilarna låg i rumpan på mig och så fort som jag gick in det allra minsta till höger (men fortfarande höll mig på asfaltsremsan) drog flera bilar förbi.

   Där kom många synpunkter fram, t.ex. att uppförsbacke sänker cyklarnas fart vilket förmodligen snabbt trissar upp bilisternas otålighet, och att bilisters acceptans för att köra långsamt troligen är större i innerstan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *