Motion om att främja cykling

Sju riksdagsledamöter från MP skrev motion 2013/14:T520 Främja cyklingen som föreslår en lång rad åtgärder:

 1. Anslå ytterligare 9 miljarder kronor för cykelåtgärder under kommande 12 år.
 2. Ordna säker cykelmiljö vid alla 2+1-vägar som tidigare haft goda cykelmöjligheter eller som bör ha det.
 3. Utfärda en bashastighet på 30 km/h i landets tätorter.
 4. Möjliggör cykeltrafik i motsatt riktning på enkelriktade gator.
 5. Gör bilister väjningsskyldiga för cyklister då cyklisterna färdas på huvudled. (*)
 6. Gör bilister skyldiga att lämna företräde för cyklister vid övergångsställen där det finns cykelbana. (**)
 7. Upphäv förbudet för cykling på väg där det finns cykelbana i närheten.
 8. Kräv att alla kollektivtrafikresenärer ska kunna ta med sig cykeln på resan.

Den som vill läsa mer om något av de åtta förslagen ovan rekommenderas att titta i motionstexten. Där behandlas varje förslag närmare under egen rubrik och med referenser till cykelutredningen, forskare eller liknande.

Tillsammans kan säkert dessa förslag ha en påtaglig inverkan på cykelklimatet i Sverige om de genomförs. Vissa förslag är nog kontroversiella och några kan vara svåra att hitta en bra lösning till. Exempelvis använder cykelutredningen hela 20 sidor för att analysera alla problem och möjligheter med att tillåta cykling mot enkelriktat. Den frågan kan vara värd ett eget inlägg. Men politiker ska ju bara säga att det är önskvärt. Sedan får andra yrkesgrupper arbeta fram bra lösningar.

Frågor som skickats till motionärerna och svar på dessa
(Motionären Stina Bergströms svar från den 4 nov har lagts till under varje fråga, och jag har även klämt in min egen respons på det.)

*Förslag 5 antyder att bilister idag inte har skyldighet att lämna cyklister på huvudled företräde. Är det så? Robert Andersson kommenterar på Cyklistbloggen att detta har införts för länge sedan. Eller handlar förslaget om cyklister på cykelbana som går intill en huvudled för bilar men har cykelöverfart över korsande väg?

Stina: Ja, jag tänker mig den senare – om jag som cyklist cyklar längs en huvudled på en cykelbana har jag väjningsplikt för de bilar som kommer vid en korsande väg.

Trafikistan: Förslaget innebär att cyklister behandlas likadant som bilar oavsett om de kör på bilvägen, i ett cykelfält eller på en cykelbana intill. Det låter konsekvent. Jag gillar det. Men det måste vara tydligt för cyklister när de är på huvudled och för bilister att det finns en cykelbana.

** Förslag 6 talar om ”övergångsställen där det finns cykelbana”. Normalt har vi inte cykelbana invid övergångsställen utan istället cykelöverfart. I Örebro har man å andra sidan infört huvudcykelstråk där både cykelbanan och gångbanan går obrutna över vissa korsande vägar. Där är det alltså varken cykelöverfart eller övergångsställe. Avser förslag 6 egentligen cykelöverfarter?

I fördjupningen av förslag 6 anges att det råder olika uppfattningar om huruvida zebralagen omfattar även cyklister. Det är förstås inte bra om olika städer bestämmer olika om vem som ska lämna företräde vid cykelöverfarter. Är det ens möjligt? Men att göra reglerna för cykelöverfarter olika beroende på om det går ett övergångsställe intill känns inte heller bra. Vi behöver något som är mindre komplext. Kanske skulle vi verkligen ha cykelbana och inte cykelöverfart över vissa korsningar. Då finns väl ingen tvekan i lagen om att cyklister ska lämnas företräde? Örebro har erfarenhet av sådan utformning. Eller skiljer motionen inte mellan cykelöverfart och cykelbana?

Stina: Den hemställanspunkten handlar egentligen om de ställen där det både finns en gångväg och en cykelbana som korsar en gata med ett övergångsställe/cykelöverfart. Men självklart har du rätt i att det samma skulle gälla när det bara finns en cykelbana som korsar en gata. Min/vår poäng är att det är cyklisterna som bör ha företräde. En förutsättning är dock som jag ser det att bilarna kör i max 30 km om inte detta ska vara förenat med för stor olycksrisk.

Att det idag råder olika uppfattningar om vad som verkligen gäller beror inte på olika regelverk i olika städer utan snarare på vilken ”norm” som gäller. Jag har t ex själv erfarenhet att i Karlstad stannar bilarna oftare när jag kommer som cyklist o ska korsa en gata vid en överfart/övergångsställe än i Stockholm.

Trafikistan: Min spontana reaktion är att det skulle behövas två typer av korsningar både för cyklister och gående. På ena typen har de företräde framför bilar, men inte på den andra. Lagen kunde t.ex. tydliggöra hur man ska utforma en obruten cykel- och gångbana över en korsning på ett sätt så att alla förstår. Där har cyklister och gående företräde. Då kan man backa tillbaks övergångsstället till en korsning utan företräde, precis som cykelöverfarten är idag. Det kanske kan bli så enkelt som heldraget=företräde och brutet=inte företräde. Eller så får övergångsställe och cykelöverfart ge företräde medan helt omarkerat anger ej företräde. Nå, på något sätt borde tjänstemännen kunnat åstadkomma det som förslag 6 syftar till. Och har vi en lösning på detta, så kan vi använda den även i förslag 5, det om huvudled.

 

Det här inlägget postades i Besked, Förslag, Lagmakten, Motioner. Bokmärk permalänken.

3 svar på Motion om att främja cykling

 1. CykelNisse skriver:

  Ang punkt 5 så omfattar trafikregler som högerregeln och huvudled/väjningsplikt även cyklister när dessa färdas på ”vanliga” gator, vilket de allra flesta trafikanter verkar vara införstådda med (och som även var Cyklistbloggens slutkläm). Men det är inte utan att man undrar hur den typen av faktafel släpps igenom i en riksdagsmotion…

 2. Pär N skriver:

  Jag tycker att biltrafik generellt borde lämna företräde för korsande cykeltrafik.

  Med tanke på hur många cykelöverfarter som är samlokaliserade med övergångsställen, så varför inte samma ”zebralag”?

  I andra (ej signalreglerade) korsningar mellan cykel- och biltrafik skulle man kunna följa det goda exemplet från Nederländerna och ersätta dagens sammelsurium av målningar och beläggningar med företrädesskyltar och hajtänder. Se till exempel följande länk: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykelinfrastruktur-i-varldsklass-del-2.htm

 3. admin skriver:

  Idag fick jag svar på mina frågor till motionärerna. De är inlagda som citat i artikeln, och där har jag även infogat min egen respons på svaren.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *