Index

Det har blivit en hel del bloggartiklar här på Trafikistan sedan den startade i januari 2012. Här listas de som jag tror fortfarande har allmän relevans, kronologiskt ordnade med senaste överst. Om flera artiklar ingår i en serie, listas normalt bara huvudartikeln som i sin tur har länkar till de övriga. Nya kommentarer i gamla artiklar välkomnas varmt!
(Listan senast uppdaterad 6 april 2020)

Se inte mat som cykelbensin – Ska gåendes och cyklisters mat räknas som drivmedel i LCA? Det kan fyrdubbla cyklistens växthuseffekt och negligerar hälsoaspekten.

En helt central cykelbarriär – Stadsutvecklingen runt centralen isolerar de södra pendlingscykelbanorna från Hisingsbron och mångdubblar konflikter med gående.

Reklam-sadelskydd till alla? – Då och då sätts det sadelskydd med reklam på alla cyklar som står i innerstan. Är det önskvärt? Jag har undersökt acceptansen på flera sätt.

Spårvagnar orsakar lång-rött – Jag har mätt hur länge gående och cyklister får rött vid Järntorget när en spårvagn passerar. Det är rött betydligt längre än nödvändigt.

Stenpirens samspel haltar – Utformningen vid Stenpirens resecentrum stödjer inte samspelet mellan gående och cyklister. Jag problematiserar TK:s undersökning.

Elsparkcyklars miljöpåverkan – En färsk studie visar att elsparkcykeln som du hyr på gatan totalt sett är mycket sämre för miljön än man kan tro.

Läraregatans luriga korsning – Flera cyklister undrar varför denna cykelpassage slutar bryskt med en enkelriktat-skylt. Men det finns en dold orsak som kan förtydligas.

Minglande spårvagnar – Varför anlägga mingelpartier bland gående på våra viktigaste pendlingscykelstråk? Ett tankeexperiment med spårvagnar kanske kan ge lite perspektiv.

En svårbegriplig svängfest – Svängfester för cyklister kan vara motiverade ibland. Men den här krumeluren är svår att förstå nyttan med.

Cykel och spark på Avenyn – Jag har räknat cyklister och elsparkcyklister. Hur är proportionerna? Hur många kör på trottoaren? Hur många kör vänstertrafik på gatan?

Delsjövägen gynnar cykling – Många bra saker med Delsjövägens pendlingscykelstråk som planerare som jobbar för ökad cykling ska ha cred för.

Omledning vid Pustervik – Omledningar av pendlingscykelbanor bör välskyltade. Men denna skickar cyklisterna rätt ut i dimman och missar helt bästa vägen.

Korsvägens röda stråk – Visionsbilden visar tydliga röda stråk. Cykelbana ser det ut som, men här ska det tvärtom betyda gångstråk. Stan blir ett uttrycksmedel fattigare.

Ny översiktsplan på remiss – Översiktsplanen regerar över stadsutvecklingen. Nu finns en ny ÖP ute på samråd. Här är Cykelfrämjandets yttrande som jag är medförfattare till.

Omledning för vem? – Hur ska Göteborgs alla omledningar skyltas så att de blir begripliga för alla? Skyltningen vid Korsvägen tycker jag saknar en viktig nyckel till förståelse.

Centralenområdet per cykel – Här omvandlas staden totalt med Västlänk, Hisingsbro, ny innerstad i Gullbergsvass mm. Men hur hanteras pendlingscykelnätet?

Korsvägens gc-korsanden – Utgör det stora cykelflödet ett hinder för gående? Hade det varit bättre att blanda dem ostrukturerat? Vad kan en timmes flödesstudie säga om det?

Liv och rörelse med cykel? – Webbplatsen ”För liv och rörelse” beskriver hur Göteborg främjar cyklandet på flera olika sätt. Jag återger och kommenterar bra och dåligt.

Hur prioritera cykeln i stan? – Med ”cherry picking” kan strategidokumenten fås att ge mycket olika prio för pendlingscykelbanorna beroende på planerarens preferenser.

Trafikregler på torgyta – Får man cykla på torgytor? Och har gående på torgytan några krav på aktsamhet? Transportstyrelsen svarar och jag kommenterar.

Skeppsbron vs cykelpendling – I Skeppsbrons stadsutvecklingsplan hanteras pendelcykelbanan som en gågata.

Korsvägens cykelströmmar – Min kartläggning av rusningsflöden med 914 cyklister och deras vägval under en morgontimme den 8 2018 juni.

Mer butiksdöd utan cyklar – Kan gång- och cykeltrafik vara lösningen på butiksdöden? Provokativ fråga? Sweco har tittat efter istället för att gissa.

Hur ska bussen fyllas? – Västtrafik gör reklam för att en fullsatt stadsbuss tar bort en bilkö på 328 m. Jag problematiserar.

Trafik mot Örgryte-rödljus – Mätning och analys av hur bilister, cyklister och gående beter sig vid gult och rött.

Rött ljus i onödan – Hur mycket rött får cyklister trots att det är fritt? Jag har mätt i Allén. Kan man nå 20 km/h medelfart på pendlingscykelstråk trots ineffektiva trafikljus?

Cykla eller gå mot rött? – Struntar cyklister oftare i rött ljus än gående? Är det bättre att gå än att cykla mot rött? Ger lagen de gående frikort? Vad är själva syftet med rött ljus?

Bortfintat gc-samspel – Galet, för om cyklister och gående ska kunna samspela, måste utformningen tydligt visa bägge parterna att den andra finns där deras vägar korsas.

Hur ska VGR minska CO2? – Regionen vill minska transportsektorns klimatutsläpp med hela 80 procent till 2030 genom att satsa på biltrafik as usual. Va?? Jag problematiserar.

Långparkerade cyklar hindrar – Parkeringsproblem, framför allt att var fjärde cykelstolpe på Avenyn upptogs av cyklar som stod i mer än två veckor där man bara får stå ett dygn.

Sprängkullens bra omledning – En högklassig omledning av cyklister i Göteborg à la Nederländerna! Här har Trafikkontoret och entreprenören ansträngt sig!

Vasagatans endurobana – Ett ständigt materialflimmer på cykelbanan varnar för allt och inget. Och gående ser inte att de korsar en cykelbana. Effektiva hinder för samspel.

Omledn Gbg C – Läppstiftet – Förvirrande skyltning med olika budskap från olika håll. Tre gånger så lång väg för cyklister som för gående trots att man vill att fler cyklar.

Bilars respekt för cykelbanor – Några använder cykelbanan som om den var deras VIP-parkering. Men många visar tydlig respekt också. Exemplen radas upp.

Skyltar i farlig vinkel – Om tillfälliga kollektivtrafikskyltar som vinklats ut i cykelbanan, ställts ut lealöst eller skymmer cyklisterna för dem som går från hållplatsen.

Cykling under byggskeden – Lindas och min artikel nr 3 av 3 till Trafiknämnden för att inte tappa cykelprogrammets två övergripande mål.

Lyft pendlingscykelnätet – Lindas och min artikel nr 2 av 3 till Trafiknämnden för att inte tappa cykelprogrammets två övergripande mål.

Tydliggör cykelbanorna – Lindas och min artikel nr 1 av 3 till Trafiknämnden för att inte tappa cykelprogrammets två övergripande mål.

Orange hänvisning brister – Omledning av cyklar vid byggen har utvecklats i Göteborg. Vissa saker får beröm, men det finns flera bottennapp också.

Att cykla till Ekelundsgatan – Helt galna omvägar för cyklister när en harmlös sträcka enkelriktas. Jag förstår inte anledningen.

Reklam för GC-kollision – Reklamskyltar vill synas, men kan därmed hindra trafikanter från att se varandra. Här ett exempel som var en hårsmån från kollision.

Röster om Målbild 2035 – Flera tunga remissinstanser efterlyste precis som jag mer hänsyn till cykeln när kollektivtrafiken vill kapa åt sig mer stadsrum.

Att asfaltera en cykelbana – Bilarnas släpljus på cykelbanan visade att denna asfaltering blev mycket bättre än den förra.

Cykla i New York City – Intressanta och positiva erfarenheter från cykling på Manhattan.

Rensa bort övergivna cyklar! – Använd lagen om max 24 tim parkering för att få bort rena dökött-cyklar som stått i över en månad på ständigt fullbelagda parkeringar!

Den ofrivillige cykelägaren – Försäkringsbolag äger stulna cyklar som belamrar stans cykelparkeringar, men tar inget ansvar för dem ens när man ber om det.

Sören Nordlund om beteende – Jag bad om Sören Nordlunds syn på fenomenet att några cyklisters dåliga beteende så lätt blir ”alla cyklister”. Vad kan vi andra göra?

Kritik mot Målbild 2035 – Mitt remissvar om VG-regionens kollektivtrafikplan. Kommer utbyggnaden att smula sönder stans pendelcykelbanor?

Offra inte cykeln till 2020 – ”Kollektivtrafiken ska fördubblas till 2020” säger riksdagens trafikutskott. Tillåts cykeln bli överkörd i denna process?

En dag på trottoarerna – Olika synpunkter på trottoarcykling. Borde det vara tillåtet egentligen?

Nära till allt – En stad med allt inom cykelavstånd gynnar hälsa, miljö mm. Men det finns starka utglesande intressen.

Plogning på Älvsborgsbron – Utan varning plogas Älvsborgsbrons cykelbanor igen helt av hänsyn till bilarna. Omvägen via nästa bro är ca 12 km.

Igenplogad cykelbana – Plogbilen i körbanan täpper som slutkläm igen den fint plogade cykelbanan intill.

Drastiskt förlängt rödljus – Plötsligt fick cyklister länge rödljustid bara för att rödljuskörande bilar skulle få mer tid att köra mot rött i lugn och ro. Sensmoral?

Centralen runt, inledning – En cykeltur runt Göteborgs central i 7 delar avslöjar massor av problem, förlåt – utmaningar, för cyklisterna.

Oväntade nivåer är farligt – Tre olika fall av oväntade nivåskillnader som innebär fara för cyklister.

Testa omkörningsbredden! – Hur bred måste en enkelriktad cykelbana vara för att man ska kunna köra om? Här är ett utmärkt ställe där man kan testa det irl!

Cykla i buss- eller bilfilen? – Jag frågade Transportstyrelsen med ett knivigt fall som exempel och fick bra svar.

GC-flöden på Södra Vägen – Före- och eftermätningar av gc-separering vid ombyggnad av g|c-bana längs Södra Vägen.

Tack för agila chikaner! – Storartat att dra undan chikanerna för cyklister varje dag när arbetsdagen är slut!

Kamouflerad cykelsymbol – I detta virrvarr av materialskillnader ser gående inte cykelbanan. Kontrastlösa symboler bortom VMF:s tydliga anvisningar hjälper inte.

Vänd cykelsymbolen rätt – Symbolers orientering och gruppering på en skylt kan samverka med eller motverka förståelsen av avsett budskap.

Jag måste gå på cykelbanan – Gångbanan intill var helt enkelt för ojämn för den gamla damen.

Vad är bra gc-separering? – Mitt borrande i hur olika separering av gc kan fungera och varför. Stöder sig på tre tidigare artiklar.

Jonsson och Hydén om g|c – Jag plockar russin ur deras rapport ”Utformning av separering av gående och cyklande” från 2005 och resonerar om dem.

Principer för spårövergångar – Chalmers fem klarsynta råd för utformning av spårvägsövergångar

Vision utan cykel – I stadsplanerarnas visioner kan cykeln behandlas illa. Dåligt utgångsläge när cykelplanerarna sedan kopplas in.

En cykelbana i släpljus – Bilarna ger släpljus på cykelbanan och avslöjar stora ojämnheter och ger ledtrådar till hur de uppstått.

Mina punkter om cykelplanen – Mitt remissvar till Göteborgs Cykelprogram 2015-2025 som tar upp nio viktiga cykelfrågor och ger förslag.

Alla behöver samspela – Både trafikanterna, utformarna, lagarna och ordningsmakten måste hjälpas åt. Och det kräver kunskap om psykologi och sociala krafter.

Inga tvetydiga korsningar – Korsningar med gående eller bil finns i tusen nyanser. Förtydliga till två eller max tre varianter som vi kan lära oss förstå.

Förhindra evigt rödljus – Kollektivtrafik kan stjäla alla gröntiderna för cyklister. Det måste finnas en gräns för hur många omlopp cyklisterna kan tvingas stå över.

Idé för lättare omkörning – Omkörning kräver mer bredd än möte. Jag beskriver en idé som kanske kan öka möjligheterna att köra om.

Svängande lastbil nära ögat – Jag beskriver ett fall där jag själv var nära att hamna under en svängande lastbil pga ett rent missförstånd.

Bältesspännarnas GC-kamp – Jag mätte hur dåligt en separerad g|c-bana utan vare sig symboler, vita linjer eller materialskillnad fungerade.

Dags för cykelkörkort? – Svar till cykelkritisk insändare: Skyll inte allt på cyklisterna! Vi måste alla delta i samspelet.

Finns enkelriktade cykelbanor? – Cykelpilar är inte tvingande, men då måste trafikljusen mm kunna ta hand om dem som cyklar åt ”fel” håll.

De självskymmande skyltarna – Om en skyltprincip för cykelvägvisningen i Göteborg där de olika skyltarna på stolpen metodiskt döljer varandra.

Lagliga fulfix – När utformaren måste använda lagliga medel på ett trixigt sätt, drivs komplexiteten i trafikmiljön upp.

Kraften i det omedvetna – Flera forskare om hur mycket av det vi gör som är omedvetet och styrt av förväntningar. Vi utformar inte alltid trafikmiljöerna utifrån det.

Allens klockrena cykelsymboler – Allén har fått nya cykelsymboler, placerade där de behövs som bäst – just där gående ska korsa. Bra!

Grön gubbe, rött för cykel – Varför kan det vara rött för cykel när gående får grönt? Det kan finnas både bra och dåliga förklaringar.

Farliga cyklister – Generalisera inte de hänsynslösa cyklisterna till ”alla cyklister”.

Hur fort cyklar folk? – Min mätning av 155 cyklisters och 54 gåendes hastigheter på fri bana. Man går i 5-6 km/h men cyklar i 15-30 km/h.

Mina punkter inför 2035 – Mitt remissvar till Göteborgs trafikstrategi 2035.

Bättre GC-samarbete 2035 – Hoppas man kunna förbättra samarbetsklimatet genom att kritisera cyklisters felsteg men negligera gåendes ansvar?

Cykelsymboler i Berlin – I Berlin är cykelsymbolerna vända och utdragna så att de som korsar ska se dem tydligt. Jättebra!

Look-alike i utformningen – Vilka regler gäller där det bara nästan är ett övergångsställe, en genomgående trottoar eller ett gångfartsområde? Och är det bra design??

Trafik och varukorgar – När vi har ögonkontakt beter vi oss bättre mot varandra än när ingen ser på.

Att jämföra trafikintensiteter – Bilden visar samma trafikintensitet för cykel som för gång. Så varför ser det så glest ut mellan cyklisterna?

Har vi koll? – Vi tror att vårt medvetande har god koll, t.ex. i trafiken. Men forskning visar att vår hjärna inte fungerar så.

Alléns cykelmysterier – En ren cykelbana, men med massor av utformningsdetaljer som försöker fylla den med gående.

Märker vi skymd sikt? – Det som inte pockar på vår uppmärksamhet tror vi i vår aningslöshet inte finns. Daniel Kahneman kallar det WYSIATI.

Trottoarcyklare – Man upplever att många cyklar på trottoaren, men vid flera mätningar visade det sig bara vara 3 %.

Övergångsställen – Övergångsställen leder ofta gående rätt ut i cykelbanan utan att det märks.

Järntorgets dolda cykelbana – En del av trottoaren är avdelad som cykelbana, men gående har inte en chans att se det.

Kobbarnas röda väg – Kollektiv-prio gav cyklister rött i många omlopp i rad, trots att det fanns gott om rejäla luckor där de kunde ha fått grönt.

Struntar cyklister i zebralagen? – Mätning visar att 58 % av cyklisterna inte gav gående företräde vid ett övergångsställe.

Ett vitt streck gör skillnad – Mätning på en g|c-bana visar att gc-separationen fungerade tre gånger så bra med vit linje jämfört med materialseparation.

Högerregel på cykelbanor? – Självklart tills man läser undantagen. Men Transportstyrelsen reder ut det för mig.

Cykelfilen döljs för gående – Cyklisterna har ett cykelfält genom hållplatsen, men det hemlighålls för korsande gående.

Dubbla budskap – Om gc-utformningen tolkas olika från olika håll, tycker vi att den andre gör fel. Det kan polarisera trafikantgrupperna.

De cyklar ju mot rött! – Två mätningar visade att 10-30 % cyklade mot rött men hela 72-82 % gick mot rött. Varför ställs bara cyklister till svars?

Sociala normer går före lag – Är cyklisterna som ett mellanbarn, socialt klämd mellan ett beundrat storasyskon och ett anarkistiskt lillasyskon?

Överfart för blandtrafik? – Ett fall av g|c-separering vid Korsvägen som inte fungerar bra.

Övergångsställen är farliga – Resonemang kring Lars Ekmans uppseendeväckande rapport om övergångsställen från 1997.

Har du rött så kan jag gå – En del trotsar rött därför att de förutsätter att andra inte gör det. Det är att tro mer om andra än om sig själv.

Bilar på övergångsstället – Förståeliga och oförsvarliga fall av bilister som stannar på och blockerar övergångsställen och cykelpassager.

Röd gubbe kanske inte gäller – Gångsignaler står på bortre sidan, så det är ibland oklart var den börjar gälla. Jag visar ett par förrädiska fall.

Mjuk separering – Cykelsymboler längs ena kanten och gångsymboler längs den andra, men utan skiljelinje, är fiffigt ibland.

Omedvetna val – Många val är omedvetna trots att vi inte tror det. Det måste utformningen hantera.

Separation cykel – gång – Fem orsaker till att gående hamnar i cykelbanan.

Mental blindhet – När vår uppmärksamhet är fångad av något, kan vi missa en stor gorilla som går förbi – eller en medtrafikant.

Ränder på längden och tvären – Utformningen i en gc-korsning kan ge helt skilda budskap pga parternas olika perspektiv.

Oj, är jag trafikant nu igen? – Det är svårt för gående i stan där man ständigt måste växla mellan frihet och trafikantansvar.