Gothia Towers hinderbana

Vid tisdagskvällens rusningstrafik var det mycket svårt att komma fram på cykelbanan förbi Gothia Towers i Göteborg. En hinderbana för cyklar hade arrangerats. På en lång sträcka var det därför omöjligt för två cyklande att mötas. Det kom många cyklister från båda hållen, så hinderbanan var inte bara ett tänkbart problem, utan i högsta grad även ett reellt.

Chikan på Örgrytevägens c-bana

Ambitiös hinderbana för cyklister på leden mellan Gothia Towers och Liseberg.

Prioriteringar
Gångbanan hade också strypts, men bara en liten aning. Det gick fortfarande bra för gående att mötas. Och bilvägen hade lämnats helt orörd. Jag har sett holländska exempel där man i sådana lägen spärrat av den ena av de två bilfilerna för cyklisternas räkning. Hur man prioriterar beror väl på vilka trafikslag man helst vill ha i stan. Är våra politiker, tjänstemän och entreprenörer överens om den prioriteringen?

Varför hindras cyklisterna?
Det måste förstås finnas ett motiv för detta spektakel, annars hade ingen orkat släpa dit alla pjäserna. Mitt i hinderbanan såg jag en lucka i muren där en ny infart till höghusen iordningställs. Men den var avspärrad med ett rejält staket, så ingen kan oförhappandes komma ut därifrån. Kanske behövde anläggarna lite extra svängrum vid vissa byggmoment, men vid denna eftermiddagsrusning hade alla anläggningsarbetarna gått hem för dagen. Arbetsplatsen var öde. Jag besökte den för säkerhets skull igen senare på kvällen. Hinderbanan var kvar, men arbetsplatsen låg fortfarande fullständigt öde.

Ny abrupt uppfart till Gothia Towers

Det anläggs en ny infart till höghusen, men den är avspärrad med staket.

Att samsas på begränsade ytor
Tänk om jag skulle begära att alla rusningstrafikanter på en väg från och med nu inte får använda halva vägen därför att jag ska göra någonting där sen, kanske i morgon eller i övermorgon. Jag skulle nog få mothugg. Min bekvämlighet att få ha banan för mig själv under lång tid skulle vägas mot alla trafikanters behov under all den tid som jag inte verkligen jobbar där. Frågan skulle komma upp om det inte går att hitta en lösning som tar bättre hänsyn till alla parter.

Jag vill veta vad det är för behov som motiverar att denna vältrafikerade cykelled stryps, och att det görs även under icke arbetstid. Går det inte att begränsa strypningen till de tillfällen när det verkligen motiveras av ett nödvändigt arbete?

Jag vill också veta hur ytan används när arbete verkligen pågår där, så att jag kan förstå varför just cykelbanan drabbas så hårt, medan gångbanan drabbas lindringt och körbanan inte alls.

Lite längre bort finns en stor grind för transporter till byggarbetsplatsen. Där behövs uppenbarligen ingen hinderbana för cyklister, utan bara en saftblandare som varnar när verksamhet pågår. Kunde det inte räcka med ett liknande arrangemang även här?

Dessa tre frågor kan lämpligen vidarebefordras till entreprenören, som att döma av jätteanslaget på den nya skyskrapan är PEAB.

Frågor till kommunen
Situationen väcker dock ytterligare två frågor som nog bara kommunen själv kan svara på.

Vilka krav har kommunen ställt på denna entreprenad när det gäller hinder för trafiken? Gäller olika krav för gång-, cykel- och biltrafik?

Och slutligen undrar jag hur den nya uppfarten ska användas. Före bygget hade vi en infart nere vid ån och en utfart vid Korsvägen. Det borde vara de efter omständigheterna bästa ställena även i fortsättningen. Den tillfälliga och mycket abrupta infarten nära Svenska mässans entré bör ha demonstrerat att sådana inklämda infarter skapar många överraskningsmoment och utsätter oskyddade trafikanter för alltför stora risker i längden. Om den nya uppfarten endast är till för utryckningsfordon vid krisläge, anser jag att den är bra. Men om den är till för daglig trafik, blir jag väldigt betänksam.

Den 28 augusti skickade jag in hela denna artikel som fråga till Göteborgs kundtjänst. Jag rubricerade e-brevet ”Fem frågor om hinder för cyklister förbi Gothia Towers”.

Tillägg 30/8
I morse hände det saker. Den nya uppfarten asfalterades. Staketen expanderades då ut i gångbanan. Vid lunchtid var hinderbanan helt borttagen och staketen ordentligt indragna igen. Nu kan man åter passera som vanligt. Tack!

Mina frågor är dock lika aktuella som förut. Göteborg kommer att uppleva många fler vägarbeten som kommer att kräva stor förståelse från alla inblandade parter – trafikanter, entreprenörer, beställare och våra politiker. Låt oss alla vara öppna för lite ständig förbättring på den punkten. Ibland sköts det riktigt bra, se Positiva signaler och kommentaren om Valhallagatan nedan.

I tisdags satte jag sigill på staketelementen för att kunna avgöra om de öppnades för arbete när jag inte var närvarande. Alla sigillen var obrutna ända tills idag. Jag tror inte att entreprenören har haft någon nytta av dessa trafikanthinder under hela veckan. Det känns väl sådär.

Tillägg 9/9
Nu har det tillkommit markeringar framför den nya öppningen. Men jag har svårt att tolka dem. Det verkar bli två motstridiga budskap.

Vägmarkeringar vid nya Twin Tower-utfarten

De motsägelsefulla vägmarkeringarna utanför den mystiska, ännu inte öppnade utfarten.

Heldragna linjer med streckad mittlinje berättar att det är en dubbelriktad cykelbana med separat gångbana bredvid. De fyrkantiga sockerbitarna anger å andra sidan att det är en cykelöverfart. Men cykelbana och cykelöverfart är omöjliga att förena, eftersom det innebär motstridiga krav på vem som ska lämna företräde. Risken är stor att cyklisterna ur sin vinkel tolkar det som cykelbana medan utkörande bilar uppfattar det som cykelöverfart. I så fall tror alltså båda att den andre måste lämna företräde.

Men hur behandlas gående här? De får varken zebralinjer som ger dem företräde eller något som bryter av gångbanan så att de förstår att de bara får gå om de inte är till fara eller olägenhet för trafiken på utfarten. Ändå är det de som får ta första smällen med den mest skymda sikten.

Om nu jag har svårt att tolka dessa markeringar när jag studerar dem i lugn och ro och jämför med vad våra lagar säger, hur ska det då vara för folk i farten som inte är beredda på lömska utmaningar? Jag hoppas innerligt att utfarten endast är till för utryckningsfordon vid krisläge.

Tillägg 25/9
Igår hade taktila ränder målats över cykelbanan för att sänka cyklisternas fart. Det var de tjockaste målade streck jag någonsin cyklat över. Dessutom har en provisorisk skylt satts upp som varnar för både in- och utfart. Det smala hålet i muren ska alltså användas för trafik i bägge riktningarna!

Twin Tower-utfarten har fått taktila ränder

Ny skylt och taktila ränder på cykelbanan. Jag undrar lika mycket som cyklisten i bilden vad som ska komma ut från denna lönnväg från Gothia Towers-området.

Vad kan vi läsa ut av detta i väntan på svar från kommunen? Att trafiken blir dubbelriktad måste antingen betyda att den är sällan förekommande och väl styrd, eller att det är motorcyklar eller andra smalare fordon än bilar som ska använda denna väg. Två bilar kan omöjligt mötas i murhålet. Då måste en backa igen, och det blir både svårt och farligt för omgivningen.

Men om trafiken blir sällan förekommande är det konstigt att alla cyklister i den dagliga pendlingen hela tiden ska hindras av grova taktila ränder. Det känns som att skjuta mygg med kanoner. Sådana ränder har vi inte utanför varenda port till innergårdar eller garagen i stan där gc-trafik går utanför. Varför behövs det då här?

Slutligen måste man undra hur den tillfälliga skylten ska ersättas med en permanent. Ska stolpen stå i cykelbanan? Betydligt mer hänsynsfullt vore att ställa den i planteringszonen med ett uthäng över banorna.

Tillägg 29/1 2014
På Transportstyrelsens anmodan skickade jag mina frågor till Göteborg den 28 augusti 2013. Trots påminnelse har jag ännu inte fått svar. Diariet berättade den 16 december vilken handläggare som fick ärendet från början och att hen nu även fått en påminnelse. Ett svar ska komma utan att jag behöver stöta på fler gånger. Men det tar uppenbarligen tid.

Tillägg 29/3 2014
Så fick jag till slut svar, delvis den 5:e och resten den 17 mars, se mitt inlägg Svar om chikaner från augusti.

Det här inlägget postades i Åtgärdad, Besked, Förslag, Vägarbete. Bokmärk permalänken.

18 svar på Gothia Towers hinderbana

 1. Gbgcyklaren skriver:

  Det ska bli intressant att läsa kommunens svar. Jag cyklade igenom avspärrningarna i går. Jag minns inte att jag reagerade så jättemycket på dem just då – kanske är man härdad av alla andra avspärrningar på cykelbanorna i stan. När jag passerade avspärrningen i går fick jag samtidigt möte med flera andra cyklister. Men eftersom det inte var några gående i närheten, så kunde jag passera de gul-röda avspärrningsskyltarna på gångdelen några meter.

  Ibland känner jag att alla cyklister borde aktivt protestera och cykla på körbanan när det sker orättvisa och märkliga avspärrningar. (I det här fallet fungerar det åtminstone västerut.)

 2. Kalle skriver:

  Cyklade förbi där idag vid lunchtid och då stod de fortfarande kvar. Funderade också på vad hinderbanan var till för. Det tycktes ju inte pågå något arbete. Ska kolla senare ikväll med.

  Jämför gärna med Vallhallagatan där det också pågår arbeten och där cyklister leds ut vägbanan.

  • admin skriver:

   Jag passerade just hinderbanan. Allt var sig likt. På goda grunder vågar jag påstå att entreprenören inte haft någon som helst nytta av trafikhindren idag. Deras vågskål väger alltså ganska lätt för närvarande.

   I andra vågskålen ligger alla cyklister och de fotgängare som drabbas av att cyklister känner sig nödsakade att cykla på gångbanan för att kunna mötas. Jag klev själv av cykeln, men då blev den bara ett ännu större hinder för mina medtrafikanter.

   Jag testade också Valhallagatan. Där tycker jag att de gjort helt rätt. Heder åt dem! I förbifarten noterade jag också att övergångsställena där hade Fru Gårman-skyltar! Så den gatan är modern på mer än ett sätt.

 3. Gbgcyklaren skriver:

  Jag hade förresten viss förhoppning om att de skulle bredda gång- och cykelbanan längs Örgrytevägen genom att kapa en del av busk- och trädlängan som är mellan GC-banan och Gothia Towers. GC-banan är vältrafikerad men smal, så det hade behövts. Jag tycker visserligen att de flesta gående är rätt duktiga på att hålla sig på gångbanedelen just i höjd med Gothia Towers.

  Apropå omledning av cyklister – även på Berzeliigatan utanför Stadsbiblioteket som byggs om leds cyklisterna ut i körbanan. Bra. Bilisterna förvarnas med skylten ”Cyklister i körbanan”. Just den snutten vid Stadsbiblioteket har av någon anledning varit avstängd periodvis för gatuarbeten ett stort antal gånger det senaste decenniet, känns det som.

  • admin skriver:

   Jag känner mycket väl igen mig i önskan om breddning men instämmer samtidigt i att gående oftast är duktiga separatörer där. Det visade jag faktiskt i en liten bild för 1,5 år sedan i Göteborgs gc-principer 3.2.

   Att Berzeliigatan utanför Stadsbiblioteket är ett bra exempel håller jag också med dig om, och andra bilden i Positiva signaler illustrerar precis det.

   Det är viktigt att inte bara klaga, utan att även lyfta fram de goda exemplen. Tack både Gbgcyklaren och Kalle för hjälpen med det!

 4. Ann skriver:

  Vid Gamlestan har de också försämrat framkomligheten på likadant vis. När man cyklar på cykelbanan vid Artellerigatan och ska svänga in till Gamlestadsvägen så har de satt upp sådana hinder att det försämrar sikten för korsande cyklister/gående.

  Orsaken till att de satt upp dessa hinder borde vara att cykel-/gångbanan rakt fram är avspärrad p.g.a bygget, så att en 4-vägskorsning nu har blivit en 3-vägskorsning. Kan tänka mig att hindren ska vara för att cyklister tvingas att sakta ner och ska uppfatta att cykelbanan är avspärrad rakt fram, men tycker att det borde vara säkrare att sätta tydliga reflexbelagda skyltar på själva staketen som spärrar av cykelbanan. Då minskar olycksrisken mellan korsande trafikanter p.g.a att de inte längre döljs av skyltarna.

  • Gbgcyklaren skriver:

   Har även cyklat förbi dessa hinder i Gamlestaden. Jag minns inte hur länge de har stått där. Men de borde gå att ta bort efter en tid, då de flesta borde ha lärt sig att det inte längre går att cykla rakt fram (om nu det är orsaken till att de står där), och istället komplettera med reflexskyltarna på staketen som du nämnde.

 5. Johanna skriver:

  Anvisningar för arbeten i Göteborg inom vår gatumiljö finns här!
  Kvalitetskrav och övriga anvisningar;
  Här kan du läsa mer om de riktlinjer och krav som trafikkontoret har på sina anbudsgivare, leverantörer, entreprenörer, konsulter och samarbetspartner
  http://goteborg.se/wps/portal/enheter/fackforvaltning/trafikkontoret/!ut/p/b1/hZHNsmtMAEWfJQ-gdDeCoROd-I2DjmCiEET7jUiCp7_5Rt_o1t2zVbVGa7MxG0FOQAjwCOzZkI379F1X6VwPfdr-x_E-QYLp_iCDA87RVQEiRyX4JdaPcOHYKxsGEb8Qyf5gPUwOwxyW-GE2g3CLDvRwsE7A5_xlksS73K43miyMPlYRty96cYOJ_MqH21Qe-2VrUuqFW8ScjdE8TmrgBB7Am09zYNVmhQpbCAy4pE_Dl9JZMlueD8zH9XhZf2A-MpSbZCtSu7Oopsmd73JrHrKsU84hIxV2F83vU_3SU_5uXIXoo12zXt6XEEnDPsY0dKTxWRscUyveScNhJmrTy8N3A_lYVmeQuAsnojnRJklxxEMwOd8w0TcM-MsU8K9u0VcQ_xdOGoEAcbpsnQwdIE9gCRsCPvHpOupbs3kUfCABi3228o9tYUCov_oYGgQD4DcfeCbFSlT8ITR2wFOGwdHFio2bS3bZsQYbV-2Qff8Mgmi_kKenqNhL7v47j1vogttRUa66N9D7oNdljGCdIUMLDbssn7xpZm8XFPT3rqlCJzPAwb8KT4e9Nnsz_MnWVw2JsoXuobep8RZz7JgjjyumfDPag3fXCN6cqp1eKVN7m9SOwqVy7Lbp-GayTV5xzkJqIsBYh-bRBNwAXiEeycO_aKFJIohUeV1hnSyPkpdnqsl5NhXA6MqEEsBh7pmawBM1pxBPXSG0QvLoVfBk-pBX7KDGc7XbsWdt6Aq2i6eVSZnso-x2fwB9zQ3g/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

  Vedervärdig länk, förlåt men det är så Gbg kn hemsida ser ut!

  Mer kring just avspärrningar vid vägarabete finns i ”Blå boken”
  http://goteborg.se/wps/wcm/connect/9c5c39b6-b2a7-4a7d-bf59-1c220e60112b/Bl%C3%A5boken_2013.pdf?MOD=AJPERES

  Glöm inte ringa 031-150017 och anmäl felaktigheter så fort ni ser dom.
  Tillsammans gör vi det bättre för cyklisterna om vi ringer och meddelar!

 6. J skriver:

  Jag pratade lite med en vägarbetare (i någon förmodad ansvarsställning) som kom fram till mig när jag tog lite kort på en annan, liknande hinderbana, och fick bekräftat det Johanna noterar ovan att det är ett nytt direktiv för hur man skall märka ut vägarbeten.

  Jag förmodar att det är för cyklisters bästa, tack tack, synd bara att det blir så fantastiskt dåligt. Om orsaken till hindren är att man vill försäkra sig om att cyklister skall hålla en låg hastighet för arbetarnas säkerhets skull så hade man kunnat lyckas om man hade ställt hindren närmre arbetsplatsen. Nu har man istället bara den negativa effekten att man som cyklist möter något som på allt annat än mycket nära håll ser ut som en total avstängning av cykelbanan, alternativt något som föser ihop mötande trafik på en väg så smal att båda sidor av styret samtidigt riskerar att slå emot varningsskyltarna. Det vanligtvis välutmärkta vägarbetet som kommer när man har hunnit få upp farten igen är oftast inget problem att passera på ett säkert sätt för alla inblandade.

  Dock är det bra att man försöker göra något bra. Med tiden och lite övning blir det säkert färre sådana fullständiga skrivbordskatastrofer som det nya direktivet.

 7. admin skriver:

  Gbgcyklarens beskrivning av en tillknycklad cykelbanesträckning, plus mitt samtal med en anläggningsarbetare där, gav en del insikter: Kommunen tillhandahåller generella direktiv men lägger sig inte i all utformning själv. Då är det upp till entreprenörerna att utforma på egen hand, bara de håller sig inom dessa generella direktiv.

  Risken är väl att direktiven får både hängslen och livrem bara för att kommunen ska ha ryggen fri trots att de inte vet några detaljer. Det måste försvåra för smidiga lösningar. En annan risk är att mottagaren tolkar direktivens innehåll och vikt annorlunda än avsändaren. Goda tankar kan förvanskas i många led innan de blir till en avspärrning eller cykelbanesträckning i verkligheten. Det kan bli nästan som i viskleken.

  Dock skriver Trafikkontoret att de tidigt vill få info om behov av avspärrningar så att de kan analysera hur arbetet påverkar framkomlighet för alla fordonsslag med prioritet på gång, cykel och kollektivtrafik. Det sägs i ”Blå boken” sid 8 som Johanna tipsar om ovan.

  Där står förresten redan på sid 3 att: ”Särskilda ansträngningar ska göras för att bibehålla en snabb, enkel och pålitlig kollektivtrafik och upprätthålla god framkomlighet och lättöverskådliga trafiklösningar för cyklister och gående under byggtiden.

  Johannas länkar var mycket matnyttiga, men det krävs en hel del läsning för att man ska få grepp om allt. Tack för tipsen, jag hade inte hittat detta på egen hand! Jag får väl äta elefanten i bitar.

 8. Elisabeth Undén skriver:

  Hej!

  Nej åtminstone tycker inte jag att det är rätt prioriterat. I cykelprogrammet så finns en arbetsgrupp som jobbar just med att utveckla hanteringen av ombyggnationer. Jag har förresten lite info som jag vill maila dig angående programmet och hittar inte din mailadress. Kan du maila mig?

  [Trafikistan 6/9: Mail skickat kl 10:38]

 9. Kalle skriver:

  Idag när jag cyklade förbi och en lastbil skulle passera ut vid den lite dolda utfarten gick två flaggvakter ut och stoppade annalkande cyklister från båda håll. Känns som en betydligt bättre lösning om än lite mer personalintensiv.

 10. admin skriver:

  Först idag fick jag bekräftelse från Göteborgs kundtjänst att de tagit emot mina fem frågor och att en handläggare får till uppgift att svara.

  Jag hann bli orolig, hade redan e-postat en efterlysning och funderade som bäst på om jag istället måste skicka ett pappersbrev. Men nu vet jag att jag inte är borttappad. Skönt!

  Bra att en handläggare kommer att hålla i det. Då finns det någon som kan se till att alla frågorna får svar, även om olika personer högst troligen måste bidra.

  • admin skriver:

   När inget mer hände, skickade jag 9 dec, exakt tre månader senare följande påminnelse:

   Jag har ännu efter tre månader inte fått något svar alls på detta, trots att jag bad er kanalisera vissa frågor till entreprenören och vissa till kommunen. Ingen av dem har hört av sig. Kan ni göra något så att ärendet kommer framåt?

   Under tiden har nya observationer och kommentarer tillfogats på min webbplats http://trafikistan.se/gothia-towers-hinderbana/ . Bl.a. berättar jag att jag satte sigill på staketen. Det visade att de inte öppnats och att alltså ingen trafik passerat på en vecka trots gc-hindren. Sedan målades sockerbitar (M16 Cykelöverfart) samtidigt som cykelbanelinjerna var kvar (M8 Heldragen linje). Hur kan en cykelbana samtidigt få markeras som cykelöverfart? Vilketdera är det enligt LTF? Var avsikten att måla hajtänder (M14 Väjningslinje) istället? Jag undrar också hur den tillfälliga skylten som upptar en betänklig del av cykelbanan ska ersättas med en permanent. Ska stolpen stå i cykelbanan? Betydligt mer hänsynsfullt vore att ställa den i planteringszonen med ett uthäng över banorna. GC-trafiken har ibland inga marginaler och behöver då allt utrymme den kan få.

 11. Erik Sandblom skriver:

  Fina bilder och bra skrivet!

  Nu har samma skumpiga ränder målats vid Nordstan också, se foto och diskussion i Facebook-gruppen. Det känns väldigt lockande att köra på bilvägen här istället. Den ligger alldeles intill, helt slät och fri och bred.

  • Gbgcyklaren skriver:

   Ibland får man lust att uppmana alla cyklister att cykla på körbanan så mycket som möjligt. 😉
   Jag väljer körbanan ibland, däribland Södra Vägen längs Heden som jag numera nästan alltid använder körbanan. Jag brukar dock undvika det när det kommer bussar, men i dag hade jag två bussar framför mig och en precis bakom mig. Speciellt när det har regnat blir ju cykelgrusvägen i Gamla Allén längs Heden väldigt lerig. Så här såg min ryggsäck ut en gång efter en cykeltur längs Gamla Allén (trots stänkskydd fram och bak):
   http://cdn1.cdnme.se/cdn/7-1/2993518/images/2012/lerigt_heden_ryggsack_509e959eddf2b3389b001d7a.jpg

   Vad gäller ränderna utanför Gothia (jag hade med dem i en av mina senaste filmer som visar olika klipp från Göteborg)… Första gången jag cyklade på dem kändes de väldigt skarpa. Ett par dagar senare kändes de något nedslipade, men jag är inte helt säker.

 12. L-G Wallenius skriver:

  Jag kan se en logik att farten måste dämpas invid en byggarbetsplats, det är helt OK. Jag kan dock inte se det logiska med den utformning av chikaner som görs här i stan som innebär att faran flyttas till oss som oskyddade passerar där (cyklister, gångtrafikanter) i och med kraftigt insmalnad passage. Det enda rimliga att dämpa farten torde väl vara att lägga ut lister motsvarande det gula lister som ibland läggs ut på vägarna vid vägarbeten för att få ner farten.
  För något år sedan i samband med byggandet av betalstationen på Älvsborgbron så kom jag rejält ihop mig med en representant från Trafikverket när jag påtalade det idiotiska och farliga med en chikan på en redan normalt sett toksmal cykelbana, dessutom i kraftig nedförsbacke.
  Problemet som jag ser det är att byggherren som ansvarar för dessa chikaner inte tänker utifrån ett cyklande perspektiv. Så som riktlinjerna idag tydligen är utformade så utsetts vi oskyddade trafikanter för en påtalad fara. Gissar att detta inte var innebörden när riktlinjerna utformades. Är det någon i detta forum som bearbetar kommunen i denna fråga?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *