Ge dubbel gröntid för cykel!

Utan att minska gröntiden för någon annan kan man ge cyklister mer än dubbelt så mycket grönt över Nya Allén vid Södra Vägen. Idag verkar trafikljusen ofta fastna i rött åt alla håll.

Vad som händer
Jag korsar Nya Allén vid Södra Vägen varje dag. Ganska ofta märker jag att cyklisterna inte får grönt trots att Nya Alléns bilister får rött. Det är som om trafikljusen går i baklås och alla bara får stå och vänta. Eftersom Nya Allén är enkelriktad borde cyklister och gående alltid få grönt när biltrafiken får rött. Här är några olika signalfall:

Bilar men inte gc får korsa Allén

Trafik från Södra Vägen t.v. har grönt och därför kan den vita skåpbilen köra. Men den parallella cykeltrafiken får inte grönt över Nya Allén t.h. trots att bilarna där har rött.

Alla bilar har rött men alla gc har inte grönt

Biltrafiken i alla riktningar har rött. Cyklar längs Nya Allén har grönt men inte cyklar tvärs.

Precis alla har rött

Alla har rött och får stå och vänta. Varför inte ge allgrönt till cyklister och gående då?

Allgrönt för cyklister!

En gång var det faktiskt allgrönt för cyklister.

Den observante kanske lägger märke till att det i alla bilder med för mycket rött syns spårvagnar på Avenyn i bakgrunden. Det är antagligen trafikljusens prioritering av kollektivtrafiken som stör rytmerna. Det skapar extra rödtillfällen för bilar även här för att inte fylla på för många bilar i utrymmet före Avenykorset. Men det borde samtidigt skapa extra gröntillfällen för gående och cyklister. Alltför ofta utnyttjas inte det, utan vi får stå länge och vänta på ingenting.

Mätning
Jag filmade korsningen en torsdagsmorgon den 10 okt under 9 minuter runt kl 8:15. Bilderna ovan är rutor ur den filmen, därav deras låga kvalitet.

Under de 544 sek som jag filmade hade cyklister grönt över Nya Allén i 163 sek. Men det var rött både för cyklister och bilister samtidigt under 233 sek. Den samlade röd-röd-tiden utgör summan av följande intervall:

28 … 3 … 31 … 3 … 13 … 2 … 30 … 2 … 39 … 3 … 43 … 2 … 31 … 3 sek

De korta intervallen är normala ljusväxlingar, men de långa som jag fetstilat är långa blockeringar där gående och cyklister borde ha fått grönt.

Förslag
Som ni ser är hälften av alla röd-röd-tider av den långa sorten. Om de hade varit normala korta ljusväxlingar, skulle det frigöra ca 215 sek för gående och cyklister. Det skull öka deras nuvarande gröntid med 132 % och ge dem i genomsnitt hela 70 % grönt. Det vore en fantastisk förbättring för våra allra mest hållbara och hälsosamma trafikslag. Samtidigt är det inte någon försämring för övriga trafikanter. Det handlar bara om att ta vara på den möjlighet som kollektivtrafikens påverkan på trafikljusen erbjuder.

Skickat till TK 25 okt.

Det här inlägget postades i Förslag, Ljussignaler, Mätning, Väntar på besked. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *