GC-räkning vid Södra vägen 22

Södra vägens norra cykelbana i Göteborg ska dubbelriktas hösten 2014.  Där den passerar mellan spårvagnshållplatsen och uteserveringarna Tara, Dinner 22, Berzelius mm kommer gc-utrymmet att omfördelas något, men utan att mer yta tilldelas. Nivåskillnaden mellan banorna ska också tas bort. Jag tror att ändringarna kommer att leda till sämre separation.

För att undersöka det, tänkte jag göra några trafikräkningar före och efter. Här är mina räkningar före ombyggnaden.

Mätmetod
Jag står på hållplatsens perrong för att inte påverka trafikanterna. Mitt på sträckan går en gång in till port nr 22. Jag räknar alla förbipasserande gc och noterar på vilken bana de är när de passerar framför denna port.

Södra vägen vid 22:an

Sträckan där jag observerade förbipasserande trafikanter, här inritad med gula linjer. Bilden är tagen från min observationspunkt på hållplatsens perrong.

Trafiken beror säkert en hel del på både tidpunkt och väder. Vi har trafikströmmar till och från jobb, för lunchärenden och på behagliga kvällar även en hel del after work. Alla mätningar är gjorda på vardagar i juni före midsommar. Då räknar jag med att de flesta lever sitt vanliga arbetsliv medan få är tillfälliga och förvirrade turister.

Mätvärden
Först lite pliktskyldig rådata (c=cyklister, g=gående):

  • Mån 2/6 från kl 17:13: 102 c och 108 g på 27 minuter. (0 c och 2 g felplacerade)
  • Tis 3/6 från kl 12:11: 30 c och 92 g på 25 minuter. (1 c och 2 g felplacerade)
  • Mån 9/6 från kl 12:17: 29 c och 136 g på 23 minuter. (0 c och 1 g felplacerade)
  • Mån 9/6 från kl 17:26: 62 c och 98 g på 19 minuter. (1 c och 4 g felplacerade)
  • Tis 10/6 från kl 07:43: 172 c och 59 g på 33 minuter. (1 c och 1 g felplacerade)

För att få bättre överblick räknar jag om flöden till trafikanter per timme och antal felplacerade till procent av trafikslagets antal. Jag grupperar också in mättillfällena i morgon-, lunch- och kvällstider:

Tid Dag Cyklister
per timme
Gående
per timme
Cyklister i gångbanan Gående i cykelbanan
Morgon Tis 10 jun 313 107 1 % 2 %
Lunch Tis 3 jun 72 221 3 % 2 %
Lunch Mån 9 jun 76 355 0 % 1 %
Kväll Mån 2 jun 227 240 0 % 2 %
Kväll Mån 9 jun 195 310 2 % 4 %

Funderingar
Överlag fungerar separationen bra. Vid nästan alla räknepassen var det bara noll, en eller två personer inom varje trafikslag som var felplacerade. Det betyder att slumpen spelar stor roll för om de få som gör fel råkar passera just när jag mäter. Ändå är det rimligt att dubbelt så många gick i cykelbanan den soliga kvällen 9/6 när flera var i rörelse och trottoaren mera fylld än den halvmulna 2/6.

Alla tre som cyklade på trottoaren färdades åt fel håll, i motsatt riktning mot vad den smala cykelbanan var avsedd för. Det var säkert anledningen till att de trottoarcyklade. Jag såg att de sedan antingen körde vidare på trottoaren eller styrde ner i mottrafik på bilvägen bortom hållplatsen. De utgjorde knappt 0,8 % av alla cyklister som passerade, men deras egensinniga beteende fastnar tyvärr nästan magnetiskt på näthinnan. Sådant gör att vi ofta får höra och läsa att ”Cyklister struntar i reglerna”.

Södra vägens fotgängare vid Tara

Så här bra fungerade separationen en härlig måndagskväll den 16 juni kl 21 trots att fotgängarna uppfyllde hela trottoaren medan cykeltrafiken var rätt gles.

Vad är det som gör att separationen fungerar så bra på bilden? Jag tror att följande faktorer har störst betydelse:

  • Nivåskillnad
  • Cykelbanan är ganska trång
  • Det kommer cyklar då och då
  • Gångbanan är tillräckligt bred (i detta fall nätt och jämnt)
  • Hållplatsens staket gör att gående inte har anledning att gena till andra sidan

Dessa faktorer kommer att ändras när cykelbanan dubbelriktas. Det ska bli intressant att se om det gör skillnad för separationsbeteendet. För bästa jämförelse vore det lämpligt med en eftermätning i början av juni 2015. Det är min nuvarande ambition att göra en sådan mätning … och den finns nu att läsa på GC-flöden på Södra Vägen.

Fördelning av bredder
I min artikel Södra Vägens nya cykelbana från den 3 april resonerade jag kring hur hela ombyggnaden kunde göras. Avsnittet ”Vid Tegnérsgatan” tar upp just sträckan förbi hållplatsen och jag skrev då att det inte är bra att ta yta från trottoaren. Istället borde hållplatsen offra något av sin väl tilltagna bredd.

Södra vägens ytfördelning vid Tara

Södra vägens kollektivfil, den väl tilltagna perrongen ända till svarta staketet, gatan som övergår i smal cykelbana samt trottoaren.

Kollektivfilen med sin plattform tar 7,3 m bredd medan gc-trafiken får slåss om 4,4 m. Under alla mina mätningar morgon, lunch och kväll var det alltid ganska öde på perrongen. Några få personer väntade, steg på eller klev av, men en 4,3 m bred plattform behövdes inte på långa vägar.

Jag tror att hållplatsen helt enkelt fick allt ”överblivet” utrymme vid den tiden när bilvägen byggdes om till enbart cykelbana. Cykelbanan tilldelades en bredd som man då ansåg tillräcklig för enkelriktad cykeltrafik, men utan utrymme för omkörning. Nu när det behövs mer utrymme anses det förmodligen för dyrt att bygga om hållplatsen. Därför kommer all bredd till den nya motriktade cykelfilen att tas från nuvarande redan smala cykelbana och från den nätt och jämnt tillräckliga gångbanan. Detta trots att det redan finns en cykelbana åt andra hållet på andra sidan Södra vägen.

Nu är den nya cykelplanen för 2015-2025 ute på remiss. I den kavlar man upp ärmarna och vill med serösa och imponerande ansträngningar tredubbla cykeltrafiken i Göteborg. När den träder i kraft hoppas jag att inga fler viktiga utrymmen för den växande gc-trafiken blockeras på detta vis av överdimensionerade anläggningar som sedan blir för dyra att ändra.

Det här inlägget postades i Beteende, GC-separering, Mätning. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *