Förtur även för cykel 2035

Remissutgåvan av Göteborgs trafikstrategi 2035 vill ge förtur till gående i första hand och cyklar i andra. I mitt remissvar tänkte jag betona vikten av att ha vissa leder i stan där cyklister inte alltid måste stå tillbaka för gående (inskickat 24 juni). Vad säger ni om det?

Remissutgåvan sid 38:
Vi anpassar gatumiljöerna och fordonens hastighet utifrån i första hand de gåendes och i andra hand cyklisternas behov och villkor och skapar på så sätt förutsättningar för attraktiva, trygga och säkra gatumiljöer samt ett rikt stadsliv.

sid 39:
Om gående har högst prioritet närmast knutpunkterna är cykeltrafiken en god tvåa i dessa områden. Cykeln är en viktig del av stadens transportsystem som också bidrar mycket till att stadsmiljöerna känns mer levande. Med cykel ska man kunna komma mycket nära sitt mål och därför behövs ett gent och finmaskigt cykelvägnät.

För att förena önskemålen om att fotgängare ska kunna röra sig fritt i ett attraktivt stadsrum med att cykeln ska börja användas mer för resor i staden, behövs två olika typer av cykelvägar. Dels behövs ett grovmaskigt nät för långa förflyttningar där hastigheten kan vara ganska hög och där utformningen stödjer ett relativt ostört flöde. Dessa vägar utgör förmodligen motivet för många att över huvud taget vilja cykla i stan. Här bör det normalt också finnas omkörningsmöjligheter, eftersom det finns både snabba och långsamma cyklister. Vanliga hastigheter är 15–30 km/tim, där flera alltså vill cykla dubbelt så fort som andra. Gående bör kunna sättas i första hand i strategiska punkter, t.ex. genom markerade övergångsställen, men på ett begränsat antal punkter.

I övrigt bör det finnas mer finmaskiga möjligheter för cyklister att ta sig ända fram till sina målpunkter. Här kan gående komma i första hand. Gångfartsområden och gågator är exempel på lämpliga former för detta. Banor där cyklar prioriteras bör vara distinkt olika banor där gående sätts i första rummet. Inga diffusa mellanformer bör finnas. Det är en förutsättning för att både cyklister och gående ska kunna lära sig att känna igen typerna omedvetet och växla mellan de två helt olika förhållningssätt som krävs.

Gående behöver ha ytor där de kan strosa bekymmerslöst. Cyklister behöver kanaler där de kan ta sig fram i cykelfart genom stan. Vi behöver tillgodose bägge behoven.

Det här inlägget postades i Förslag, Trafikstrategi 2035. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *