Fintad av en Ansaldobreda

Idag blev jag fintad av en spårvagn som gav mig fel signaler. Det löste sig, men jag måste berätta så att inte andra låter sig fintas. Så här skrev jag just till Göteborgs kundtjänst:

Jag cyklade uppför Avenyn idag 22/4 kl 17:20 och hade snart Ansaldobreda-spårvagn nr 459 bredvid mig på väg åt samma håll. Jag tittade på dess blinkers. Den blinkade inte. Men så avläste jag spårvagnarnas växellägessignal som hängde över gatan. Den sa att vagnen kommer att svänga in på Vasagatan vare sig föraren vill eller inte. Då vände jag mig om och tittade noga på alla blinkers längs vagnssidan, och den mittersta blinkade faktiskt medan de framför och bakom inte gjorde det.

Hade jag litat på de blinkers jag först såg, hade jag lätt kunnat bli trängd och kanske t.o.m. överkörd vid korsningen. Denna gång räckte min försiktighet till, och en aning säger mig att även spårvagnsföraren nog var observant på mig. Men dåligt fungerande spårvagnsblinkers är en allvarlig trafikfara. De behöver ingå i vagnens dagliga kontroll före start.

Och egentligen skulle man också behöva lära alla trafikanter vad spårvagnarnas växellägessignal betyder och hur viktiga de är, speciellt för cyklisters liv och hälsa.

Trafikkontoret skickade frågan vidare till Västtrafik 2013-04-25 kl 11:52.

Tillägg 24/4, som jag också skickade in till kundtjänsten:

Jag har tittat lite noggrannare på Ansaldobreda-vagnarna och vill här komplettera min anmälan från i förrgår samt ge två förslag.

Kl 12:30 idag 24/4 kom Ansaldobredavagn nr 441 (linje 3) uppför Avenyn. Den blinkade inte alls innan den svängde in på Vasagatan! Men när så småningom en annan vagn av samma märke blinkade, såg jag att de flesta ljusen längs sidan faktiskt inte är blinkers. De är bara fasta, men i dagsljus nästan omärkligt lysande sidoljus. Vagnen har egentligen bara tre blinkerslampor, en framtill, en på mitten och en baktill. Där den främre blinkersen sitter är vagnssidan något inböjd. Cyklar man nära vagnssidan är denna blinkers därför dold eller i varje fall inte lätt att lägga märke till. Har man dessutom mittblinkersen bakom ryggen ser man bara en rad orange lyktor som inte blinkar. Man blir fintad.

Kanske fungerade den främre blinkersen på vagn 459 i måndags fast jag trots medveten avsökning av hela vagnen inte kunde se det. De fasta sidoljusen är luriga därför att de sitter högre än på andra fordon. I lägen där man inte ser andra lyktor på vagnssidan antar man därför lätt att det är de som är blinkerslamporna.

Kl 17:20 kom en annan spårvagnsmodell (nr 369, linje 7) och slog inte på sin blinkers förrän en sekund före svängen. Den ringde argt på en cyklist som var på väg rakt uppför Avenyn. Jag tycker det är dålig stil att kräva företräde om man glömt visa hur man tänker, speciellt om man kör ett så farligt fordon som en spårvagn. De flesta svängande vagnar jag såg började annars blinka i god tid, ca 80 m före svängen. En eloge till dem!

Jag har två förslag för att minska de blinkersfaror jag tagit upp här:

1. Mot glömska förare finns nog inget annat botemedel än att vi trafikanter anmäler slarv, att sådana anmälningar uppmuntras och att de oavkortat vidarebefordras till föraren.

2. Ansaldobredas förrädiska sidoljus borde kunna kopplas så att de deltar i blinkandet när blinkersen är på. Om de blinkar i motfas till ordinarie blinkers har de automatiskt fast sken när vagnen inte blinkar. De må lysa svagt i dagsljus, men blinkningar väcker mer uppmärksamhet, och vi skulle få en spårvagn där hela vagnssidan berättar hur föraren tänker!

Ansaldobreda-spårvagnens sida

Så här ter sig en Ansaldobreda-spårvagn när man cyklar bredvid den. De ljus man ser är inte blinkers, fast det är lätt att tro. Dock finns en blinkers ”runt hörnet” framtill. Den är svår att se. Men tänk om alla ljusen kunde delta i blinkandet!

Trafikkontoret skickade tillägget vidare till Västtrafik 2013-04-29 kl 09:51.

Tillägg 17/10, min påminnelse idag till Västtrafiks webb-kontaktformulär:

För ett halvår sedan anmälde jag ett lurigt trafiksäkerhetsproblem med de italienska spårvagnarnas blinkers. Jag har ännu inte fått någon som helst reaktion från er.

Problemet i korthet, se bilden i http://trafikistan.se/fintad-av-en-ansaldobreda/ .

I den vinkel som bilden visar såg jag spårvagnen från min cykel när jag höll till vänster på en körbana för att jag inte skulle svänga höger. Jag tittade noga på de lampor som jag var övertygad om var blinkers för att kolla att vagnen inte tänkte svänga. I själva verket var inga av dessa lampor blinkers!!! Vagnen blinkade osynligt för mig och svängde höger.

Ser man inga blinkers blir man vaksam. Men ser man lampor som ser ut som blinkers och de inte blinkar, tror man att vagnen tänker fortsätta rakt fram. Fejk-blinkers är riktigt förrädiska om de inte övertrumfas av en riktig blinkerslampa.

Mitt förslag på lösning var att låta alla dessa sidoljus delta i blinkningen. Om de gör det i motfas, är de automatiskt tända när man inte blinkar. Annars måste man nog lägga till en extra blinkers längst fram på vagnen som syns tydligt bakåt.

Det ser ut som om ni struntat i min anmälan. Jag har inte fått någon reaktion och vagnarna har fortfarande samma problem. Det bekymrar mig att ett anmält säkerhetsproblem verkar ha åkt direkt ner i papperskorgen utan så mycket som ett ord.

Tillägg 23/10, Västtrafiks kvitto:

Tack för att du hörde av dig till oss på Västtrafik gällande synpunkter på de nya spårvagnar där du inte ser deras blinkers.

Jag vill tacka för att du tog tid tiden att skriva om detta till oss och  har skickat dina synpunkter vidare till trafikföretaget som kör våra vagnar samt ansvarig avdelning på Västtrafik så att de kan ta del av informationen.

Det är mycket viktigt för oss att få veta vad vi kan förbättra och utveckla. Dina synpunkter sparas därför i vår databas och används för olika typer av förbättringsarbeten.

I och med detta svar var jag på väg att byta kategori på inlägget från ”Väntar på besked” till ”Väntar på åtgärd”, men jag ångrade mig. Ärendet har visserligen släppts innanför Västtrafiks skal nu, men något besked om hur de bedömer saken är det ju inte. Nu finns i alla fall visst hopp om det.

Tillägg 17/1 2016, Påminnelse till Västtrafiks kundtjänsts webbformulär:

Hej igen!

År 2013 anmälde jag den förrädiska utformningen av blinkers på Ansaldobredavagnarna som nästan lurade mig att bli påkörd. Jag skickade anmälan den 22 apr-13 till Göteborgs stad som skickade den vidare till er den 29:e. Efter att jag påminde er ett halvår senare den 17 okt fick jag ett mottagningskvitto från er kundservice den 23 okt, men sedan inget mer.

Kort repetition av problemet – se bifogad bildfil samt min ursprungliga bildtext som lyder ”Så här ter sig en Ansaldobreda-spårvagn när man cyklar bredvid den. De ljus man ser är inte blinkers, fast det är lätt att tro. Dock finns en blinkers ”runt hörnet” framtill. Den är svår att se. Men tänk om alla ljusen kunde delta i blinkandet!”.

Det finns förstås även andra lösningar på problemet. Jag bara föreslog en som föreföll enkel och billig.

I ert svar sa ni att min synpunkt var viktig. Men jag har ännu inte fått någon respons från dem som ni skickade synpunkten till. Jag kan inte heller se att något ändrats på spårvagnarna på de två år som förflutit sedan dess. I min bloggartikel (angav url) står ärendet därför fortfarande i kategori ”Väntar på besked”.

Kanske ser ni Ansaldobreda-vagnarna som ett hopplöst fall och orkar inte ta i enkla säkerhetsfrågor när det finns så mycket mer kostsamma och juridiska bekymmer kring dem. Vad vet jag, för ni säger ju inget.

Men när ni ska beställa nya vagnar, förhoppningsvis av en annan leverantör, borde ni se till att speca blinkers som syns i alla vinklar och som inte är förväxlingsbara med positionslampor. Gör ni det?

Jag vill ha respons på min anmälan från någon med ansvar för de frågor som frågan gäller. Att få ett vänligt kvitto från kundtjänsten är trevligt, men det är inte ett svar i egentlig mening.

Tillägg 27/1 2016, Svar från Göteborgs Spårvägar via Västtrafik:

Dina synpunkter har framförts till Göteborgs Spårvägar som äger spårvagnarna och ansvarar för upphandling av kommande spårvagnar. Efter att de läst dina frågor samt ditt blogginlägg svarar de följande:

Utformningen av belysning samt blinkers på spårvagnar styrs av lagstiftade krav. Om man som trafikant följer gällande Trafiklagstiftning, behöver inte farofyllda situationer uppstå. Grundregeln är att man alltid har väjningsplikt mot spårvagn och skall lämna denna fri väg.

Min fundering
Kan jag tolka det på annat sätt än att Spårvägen anser att det är ok att en spårvagn har blinkers som kan vara dold för andra trafikanter längs hela främre halvan av vagnen och samtidigt ha andra lampor som låtsas vara ej blinkande blinkers?

Människor är ofullkomliga. Därför måste trafiksäkerhet skapas med redundans. En trafikant kan göra fel även med de allra bästa intentioner, och då är det viktigt att även spårvagnar har blinkers som syns och inte går att missförstå. Trafikanter som själva styr sin färd gör små riktningsändringar som kan varsla om hur de tänker. De ger omedvetna signaler som vi läser av omedvetet. Men spårvagnar kan inte visa hur de tänker genom hur de styr. De kör spikrakt, vilket signalerar att det också är så de tänker. Därför blir deras blinkers extra viktiga för att omgivningen ska kunna samspela med dem.

Finns det verkligen något bra skäl att motsätta sig det? Och att inte fånga upp det vid nya upphandlingar av spårvagnar? Spårvägens svar ger nästan intrycket att lagen utgör ett hinder för att de ska kunna göra en sådan höjning av säkerheten. Säger de rentav mellan raderna att blinkers på spårvagnar inte är viktiga därför att andra alltid ska väja?

Jag har försökt koka ner hela denna soppa till en mer överblickbar form i GS försvarar pseudo-blinkers.

Det här inlägget postades i Besked, Förslag, Kollektivtrafik, Motstridigt, Organisationer. Bokmärk permalänken.

9 svar på Fintad av en Ansaldobreda

 1. Martin skriver:

  Jag cyklar uppför Avenyn varje dag, och lärde mig ganska snabbt att se upp för linje 3, 7 och 10 snarare än att lita på deras blinkers, eftersom de ofta inte används/fungerar.

  • admin skriver:

   Hur många har egentligen full koll på alla vagnars linjesträckningar? Ibland verkar det som om det förväntas, men ett tillfälligt spårarbete nånstans i stan kan vända upponer på sådan kunskap.

   Det är värre att ha blinkers som säger att man inte tänker svänga än att helt sakna blinkers och därmed säga att andra får akta sig för alla eventualiteter. Blinkers förpliktigar alltså.

   Jag litar varken på förväntade linjesträckningar eller på släckta blinkers. Däremot litar jag rätt mycket på tända blinkers, fast det borde man kanske inte heller. Vi människor är inte helt pålitliga så länge vi inte har ömsesidig ögonkontakt.

 2. Koll på linjesträckningarna är livsviktigt för att kunna cykla på Avenyn, samt några andra ställen i staden. I allmänhet tycker jag det gäller allmänt ”hoppa ur vägen”-system runt kollektivtrafiken. Bussar såväl som spårvagnar kör först oavsett vilka regler som gäller, i alla fall i praktiken.

 3. admin skriver:

  Efter min påminnelse den 17/10 har nu Västtrafik glädjande nog skickat mina synpunkter vidare till berörda instanser, se deras svar i artikeln. Förmodligen trillade mina två anmälningar i våras mellan Trafikkontorets och Västtrafiks stolar och försvann.

 4. Magnus H skriver:

  Spårvagnar har företräde. Och även om det är bra att se om de skall svänga eller ej, får man faktiskt vara beredd på att de kan göra det. Oavsett linjesträckning. Korsar du spårvagnsspår, se upp (och väj) för spårvagnar.

  • Gbgcyklaren skriver:

   Apropå det, jag funderade på vad för regler som gäller för spårvagnsförare. Hittade den här länken, men kanske finns det mer.
   http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901165.htm#R4

  • admin skriver:

   Visst måste man se upp. Och om spårvagnar har konstant företräde kanske de egentligen inte skulle behöva ha blinkers. Vanliga tåg har ju inte det.

   Det som är problematiskt är om vagnen ändå har blinkers och föraren använder den i full övertygelse om att andra ser det, men blinkersen faktiskt inte syns och andra lampor på vagnen ser ut som icke blinkande blinkers. Det är som att någon byter betydelsen på ja och nej i sitt språk. Då är det betydligt bättre att hålla tyst.

 5. Magnus H skriver:

  Trafikförordningen, 2:a kap.”Bestämmelser för alla trafikanter”

  ”5 § En trafikant skall lämna fri väg för
  1. utryckningsfordon som avger signal med föreskriven larmanordning, och
  2. järnvägståg eller spårvagn om inte spårvagnsföraren har väjningsplikt som utmärks genom vägmärke.

  Förare som skall lämna fri väg skall stanna om det är nödvändigt.”

  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.HTM

  (Det kanske finns sådana vägmärken i Göteborg, men det är oftast signalreglerat eller inte alls)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *